Ekonomiböcker

Vi säljer ett urval av Sveriges bästa ekonomi­böcker.

Paket med Rätt-böckerna 2017 – spara upp till 760 kr!

Vi har flera olika paket med de populära böckerna i Rätt-serien. I år även med den nya boken i serien – Rätt Bolags­rätt. Välj ett paket så får du just nu ett mycket förmånligt specialpris.

Läs mer om paketen

Prisvärda paket med Rätt-böckerna
NYHET!

Redovisa Rätt 2017

Redovisa Rätt 2017

Redovisa Rätt förklarar på ett konkret sätt hur du bokför drygt 1 100 olika affärs­händelser och boksluts­transaktioner.

Läs mer

592 kr

NYHET!

Rätt Moms 2017

Rätt Moms 2017

Rätt Moms är en oumbärlig uppslags­bok för alla som kommer i kontakt med moms­frågor. Boken inne­håller över 500 sökord, samt konkreta rekommenda­tioner och anvisningar för både nationell och inter­nationell handel med varor och tjänster.

Läs mer

592 kr

NYHET!

Rätt Lön 2017

Rätt Lön 2017

Rätt Lön är en uppslags­bok för alla som sköter löne­administration, arbetar som ekonomi­assistent, personal­assistent, redovisnings­konsult eller som är egen­företagare eller företags­ledare i fåmans­företag.

Läs mer

592 kr

NYHET!

Rätt Arbetsrätt 2017

Rätt Arbetsrätt 2017

Rätt Arbetsrätt visar på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur arbets­rättsliga frågor kan hanteras av såväl företags­ledare, löne­administratörer, förhandlare, personal­chefer, personal­vetare, skydds­ombud och alla som arbetar fackligt.

Läs mer

592 kr

NYHET!

Rätt Bolagsrätt 2017

Rätt Bolagsrätt 2017

Rätt Bolagsrätt är en uppslags­bok som riktar sig till lekmän och professio­nella som har praktiska frågor kring bolags­rätt utan att ha tid att sätta sig in i regleringen på djupet. Det kan vara jurister, med­arbetare på en ekonomi­avdelning, styrelse­ledamöter, revisorer, aktie­ägare, egen­företagare eller andra som träffar på bolags­rätten i sin vardag.

Läs mer

592 kr

The Accounting Manual 2015

The Accounting Manual 2015

Engelsk översättning och anpassning av Bokförings­boken 2015. Dessutom inne­håller den engelska versionen hänvisningar till lagar och regler som måste tillämpas vid upprättande av års­redovisning. Lämplig för företag med dotterbolag i utlandet eller som har engelska som koncern­språk. Den används även av icke-svenska företag med verksam­het i Sverige.

Läs mer

1056 kr

Nyckeltalen

Nyckeltalen Nyckeltalen

Boken Nyckeltalen är ett hjälp­medel för bättre analyser och effektivare ekonomi­styrning, främst i mindre och medel­stora företag.

Läs mer

416 kr

Bokföringens ABC

Bokföringens ABC Bokföringens ABC

Bokföringens ABC är en kombinerad fakta- och övnings­bok för alla som vill lära sig grunderna i praktisk bokföring. Boken är lätt­läst och peda­gogisk vilket gör den lämplig både som kurs- och själv­studie­bok.

Läs mer

398 kr

Lösningar till Bokföringens ABC

Lösningar till Bokföringens ABC Lösningar till Bokföringens ABC

Fullständiga lösningar till övningar och praktik­fall i boken Bokföringens ABC. Dessutom finns här två kurs­planerings­förslag, ett för intensiv­kurser på cirka fem dagar och ett för termins­kurser.

Läs mer

198 kr

Reko-boken 2016

Reko-boken 2016 Reko-boken 2016

Reko är den svenska standarden för redovisnings­tjänster. Bakom standarden står de båda organisa­tionerna FAR, bransch­organisationen för revisorer och rådgivare, och Srf konsulterna.

Läs mer

430 kr

FARs Samlingsvolym 2016 – Revision

FARs Samlingsvolym 2016 – Revision FARs Samlingsvolym 2016 – Revision

Boken innehåller regler om god revisions­sed och god revisors­sed. Här åter­finns relevanta författningar samt Revisors­nämndens före­skrifter. Samlings­volymen inne­håller revisions­regel­verket ISA, RevR, RevU, samt revisions­berättelser och motsvarande anpassat till ISA. ISQC 1 som reglerar kvalitets­kontrollen i alla revisions­företag.

Läs mer

575 kr

Att läsa och förstå bokslut

Att läsa och förstå bokslut Att läsa och förstå bokslut

Att läsa och förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för när års­bokslut och års­redovisningar måste upprättas och för vad de måste inne­hålla. Boken ger både insikter och verktyg till att förstå den finansiella information som presenteras för dig.

Läs mer

348 kr

Extern redovisning

Extern redovisning Extern redovisning

Boken Extern redovisning behandlar allt från redo­visningens grunder, sam­bandet mellan värdering, resultat och kassa­flöde till beräkning av finansiella nyckel­tal för interna och externa intressenter.

Läs mer

448 kr

Extern redovisning – Övningsbok

Extern redovisning – Övningsbok Extern redovisning – Övningsbok

Denna övnings­bok inne­håller praktiska tillämpnings­övningar till fakta­boken Extern Redovisning.

Läs mer

345 kr

Koncernredovisning i praktiken

Koncernredovisning i praktiken Koncernredovisning i praktiken

Koncern­redovisning i praktiken vänder sig till personer som arbetar med koncern­redovisning i företag, men även till alla som ska lära sig att upp­rätta en koncern­redovisning.

Läs mer

368 kr

Moms i praktiken

Moms i praktiken

Denna bok vänder sig till personer som är engagerade i moms­hantering av något slag. En praktisk hand­ledning för alla dem som redovisar moms.

Läs mer

465 kr

Ekonomilexikon

Ekonomilexikon Ekonomilexikon

En ovärderlig hjälp­reda där du snabbt hittar förklaringar till ekonomiska begrepp och samband. Uppslags­orden spänner över ett brett område och inne­fattar allt från dubbel bokföring, budgetering och konto­plan till års­redovisning, revision, intern kontroll och skatte­deklaration.

Läs mer

398 kr

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, Kund-id: POL6010, FE 549, 105 69 Stockholm
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Böcker

© 2017 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?