Strax klar...
 
 

Ekonomiböcker

Vi säljer ett urval av Sveriges bästa ekonomi­böcker.

Paket med Svensk Redovisning 2019 – spara 150 kr!

Passa på att beställa vårt pris­värda paket med de båda huvud­böckerna i serien Svensk Redovisning – Bokförings­boken 2019 och Boksluts­boken 2019. Just nu får du en fin rabatt. Läs mer om dessa och övriga böcker i serien nedan.

Pris: 998 kr  848 kr      

Prisvärt paket med böckerna i serien Svensk Redovisning

Paket med Rätt-böckerna 2019 – spara upp till 1260 kr!

Vi har flera skräddar­sydda paket med de populära böckerna i Rätt-serien. Välj ett paket så får du just nu ett mycket förmånligt specialpris.

Läs mer om paketen

Prisvärda paket med Rätt-böckerna

Redovisa Rätt 2019

Redovisa Rätt 2019

Redovisa Rätt förklarar på ett konkret sätt hur du bokför drygt 1 100 olika affärs­händelser och boksluts­transaktioner.

Läs mer

620 kr

Rätt Moms 2019

Rätt Moms 2019

Rätt Moms är en oumbärlig uppslags­bok för alla som kommer i kontakt med moms­frågor. Boken inne­håller över 500 sökord, samt konkreta rekommenda­tioner och anvisningar för både nationell och inter­nationell handel med varor och tjänster.

Läs mer

620 kr

Rätt Skatt 2019

Rätt Skatt 2019

Rätt Skatt förklarar viktiga begrepp inom inkomst­skatt som alla som jobbar inom området har ett behov av att förstå. Boken vänder sig till alla som arbetar med redovisning och beskattning. Är du skatte­rådgivare, revisor, redovisnings­konsult, CFO eller controller på ett företag är boken ett utmärkt verktyg i ditt dagliga arbete. När du väl börjat använda Rätt Skatt kommer du inte förstå hur du klarade dig utan den tidigare.

Läs mer

620 kr

Rätt Lön 2019

Rätt Lön 2019

Rätt Lön är en uppslags­bok för alla som sköter löne­administration, arbetar som ekonomi­assistent, personal­assistent, redovisnings­konsult eller som är egen­företagare eller företags­ledare i fåmans­företag.

Läs mer

620 kr

Rätt Arbetsrätt 2019

Rätt Arbetsrätt 2019

Rätt Arbetsrätt visar på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur arbets­rättsliga frågor kan hanteras av såväl företags­ledare, löne­administratörer, förhandlare, personal­chefer, personal­vetare, skydds­ombud och alla som arbetar fackligt.

Läs mer

620 kr

Rätt Bolagsrätt 2019

Rätt Bolagsrätt 2019

Rätt Bolagsrätt är en uppslags­bok som riktar sig till lekmän och professio­nella som har praktiska frågor kring bolags­rätt utan att ha tid att sätta sig in i regleringen på djupet. Det kan vara jurister, med­arbetare på en ekonomi­avdelning, styrelse­ledamöter, revisorer, aktie­ägare, egen­företagare eller andra som träffar på bolags­rätten i sin vardag.

Läs mer

620 kr

Bokföringsboken 2019

Bokföringsboken 2019

Kontoplanen, instruk­tionerna och för­djupningarna. Den hel­täckande hand­boken för löpande bokföring enligt BAS. Praktiska råd, tips, instruk­tioner och för­djupningar i ett peda­gogiskt och lätt­använt format. Uppdaterad enligt de senaste reglerna.

Läs mer

499 kr

Bokslutsboken 2019

Bokslutsboken 2019

Bokförings­nämndens K2- och K3-regler. Praktiska råd, tips, instruk­tioner och för­djupningar i ett peda­gogiskt och lätt­använt format. Uppdaterad enligt de senaste reglerna.

Läs mer

499 kr

Nyckeltalen

Nyckeltalen

Boken Nyckeltalen är ett hjälp­medel för bättre analyser och effektivare ekonomi­styrning, främst i mindre och medel­stora företag.

Läs mer

499 kr

Dataskydds­förordningen GDPR – förstå och tillämpa i praktiken

Dataskydds--förordningen GDPR – förstå och tillämpa i praktiken Dataskydds--förordningen GDPR – förstå och tillämpa i praktiken

Denna handbok underlättar arbetet med att förstå regel­verket juridiskt och tillämpa det praktiskt. Den nya förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och har förenats med känn­bara sanktioner om den inte följs.

Läs mer

510 kr

Reko-boken 2018

Reko-boken 2018 Reko-boken 2018

Reko är den svenska standarden för redovisnings- och löne­tjänster.

Läs mer

430 kr

FARs Samlings­volym 2019 – Redovisning

FARs Samlings--volym 2019 – Redovisning FARs Samlings--volym 2019 – Redovisning

Det här är regelsamlingen som är ett måste för dig som arbetar med redovisning! Här hittar du såväl de nödvändiga associations­rättsliga reglerna som BAS-konto­tabellen. Det är bara i FARs Samlings­volym som du hittar redovisnings­reglerna från Bokförings­nämnden, Rådet för finansiell rapportering och FAR samlade i en och samma volym.

Läs mer

610 kr

FARs Samlingsvolym 2019 – Revision

FARs Samlingsvolym 2019 – Revision FARs Samlingsvolym 2019 – Revision

Boken innehåller regler om god revisions­sed och god revisors­sed. Här åter­finns relevanta författningar samt Revisors­nämndens före­skrifter. Samlings­volymen inne­håller revisions­regel­verket ISA, RevR, RevU, samt revisions­berättelser och motsvarande anpassat till ISA. ISQC 1 som reglerar kvalitets­kontrollen i alla revisions­företag.

Läs mer

610 kr

Att läsa och förstå bokslut

Att läsa och förstå bokslut Att läsa och förstå bokslut

Att läsa och förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för när års­bokslut och års­redovisningar måste upprättas och för vad de måste inne­hålla. Boken ger både insikter och verktyg till att förstå den finansiella information som presenteras för dig.

Läs mer

380 kr

Extern redovisning

Extern redovisning Extern redovisning

Extern redovisning behandlar allt från redo­visningens grunder och sambandet mellan olika finansiella rapporter till beräkning av finansiella nyckel­tal för interna och externa intressenter.

Läs mer

459 kr

Extern redovisning – övningsbok

Extern redovisning – övningsbok Extern redovisning – övningsbok

Boken är ett komplement till fakta­boken med samma namn. Övnings­boken inne­håller praktiska tillämpnings­övningar till fakta­bokens teori­avsnitt. Övningarna är många och av skiftande karaktär och svårighets­grad.

Läs mer

359 kr

Ekonomilexikon

Ekonomilexikon Ekonomilexikon

En ovärderlig hjälp­reda där du snabbt hittar förklaringar till ekonomiska begrepp och samband. Uppslags­orden spänner över ett brett område och inne­fattar allt från dubbel bokföring, budgetering och konto­plan till års­redovisning, revision, intern kontroll och skatte­deklaration.

Läs mer

398 kr

Koncernredovisning i praktiken

Koncernredovisning i praktiken Koncernredovisning i praktiken

Koncern­redovisning i praktiken vänder sig till personer som arbetar med koncern­redovisning i företag, men även till alla som ska lära sig att upp­rätta en koncern­redovisning.

Läs mer

379 kr

Moms i praktiken

Moms i praktiken

Denna bok vänder sig till personer som är engagerade i moms­hantering av något slag. En praktisk hand­ledning för alla dem som redovisar moms.

Läs mer

465 kr

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Böcker

© 2019 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.