Strax klar...
 
 

        Bokföringsboken 2019

    499 kr

Utgivningsår: 2019

Antal sidor: Ca 590

Författare: BAS

Förlag: Norstedts Juridik

ISBN: 978-913911700-1

Bokföringsboken 2019

Kontoplanen, instruk­tionerna och för­djupningarna. Den hel­täckande hand­boken för löpande bokföring enligt BAS. Praktiska råd, tips, instruk­tioner och för­djupningar i ett peda­gogiskt och lätt­använt format. Uppdaterad enligt de senaste reglerna.

Finns även i ett pris­värt paket med både Bokförings­boken och Boksluts­boken. Spara 150 kr!

Pris: 998 kr  848 kr      

Prisvärt paket med böckerna i serien Svensk Redovisning

Bokföringsboken ingår i serien Svensk Redovisning vars inne­håll tas fram av BAS-intres­senternas Förening. Serien består bland andra av böckerna Bokförings­boken och Boksluts­boken. De två böckerna är två unika delar som komplet­terar varandra. Bokförings­bokens innehåll inriktar sig på det löpande redovisnings­arbetet. Frågor som har med bokslut eller inkomst­beskattning att göra berörs endast om en transaktion redan vid den löpande bok­föringen behöver hanteras inför bokslut eller deklaration. I övrigt hänvisas till Boksluts­boken som är en hand­bok för bokslut enligt Bokförings­nämndens K2- och K3-regler.

Bokförings­boken är en hand­bok för löpande redo­visning och instruk­tionerna är anpassade till K2- och K3-reglerna. Denna nya upplaga är givetvis upp­daterad med de senaste förändringarna.

Boken är ett viktigt komple­ment till BAS-konto­planen och innehåller detaljerade konterings­instruktioner för alla BAS-konton. Instruktionerna är ett nöd­vändigt stöd vid löpande klassifi­ceringen och bokföring av affärs­händelser.

Boken innehåller fördjupnings­avsnitt bl.a. om hur BAS-konto­planen kan anpassas till olika företags särskilda behov, kopplingar till inkomst- och moms­deklaration och kopplingar till SCBs under­sökningar, olika moms­regler som t.ex. omvänd moms vid import, hur konto­planen kan användas för att visa lönsamhet per produkt. Många konteringsexempel finns.

Bokens innehåll tas fram på uppdrag av BAS-intressenternas Förening, den organisation som ansvarar för den svenska konto­planen. Föreningens medlemmar är bransch­organisationer, intresse­föreningar och statliga myndig­heter. Du får i denna handbok den mest initierade och pålitliga information du kan få, snabbt och enkelt. Alltid uppdaterad enligt de senaste reglerna.

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Böcker Bokföringsboken 2019

© 2019 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.