Strax klar...
 
 

        Bokföringsboken 2022

    499 kr

Utgivningsår: 2022

Antal sidor: Ca 628

Författare: BAS

Förlag: Norstedts Juridik

ISBN: 978-91-390-2556-6

Bokföringsboken 2022

Kontoplanen, instruk­tionerna och för­djupningarna. Den hel­täckande hand­boken för löpande bokföring enligt BAS. Praktiska råd, tips, instruk­tioner och för­djupningar i ett peda­gogiskt och lätt­använt format. Uppdaterad enligt de senaste reglerna.

Finns även i ett pris­värt paket med både Bokförings­boken och Boksluts­boken. Spara 150 kr!

Pris: 998 kr  848 kr      

Prisvärt paket med böckerna i serien Svensk Redovisning

Bokföringsboken ingår i serien Svensk Redovisning vars inne­håll tas fram av BAS-intres­senternas Förening. Serien består bland andra av böckerna Bokförings­boken och Boksluts­boken. De två böckerna är två unika delar som komplet­terar varandra. Bokförings­bokens innehåll inriktar sig på det löpande redovisnings­arbetet. Frågor som har med bokslut eller inkomst­beskattning att göra berörs endast om en transaktion redan vid den löpande bok­föringen behöver hanteras inför bokslut eller deklaration. I övrigt hänvisas till Boksluts­boken som är en hand­bok för bokslut enligt Bokförings­nämndens K2- och K3-regler.

Med BAS utförliga konterings­instruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna. I boken finns en omfattande fördjupnings­del som bland annat tar upp bokföring vid omvänd moms t.ex. vid import, hur konto­planen kan användas för att visa lönsam­het per produkt m.m. Denna bok kommer framför allt att inne­hålla detaljerade konterings­instruktioner för BAS-kontona. Avsikten är att ge detaljerat stöd vid löpande klassifi­cering och bokföring av affärs­händelser.

Bokens innehåll tas fram på uppdrag av BAS-intressenternas Förening, den organisation som ansvarar för den svenska konto­planen. Föreningens medlemmar är bransch­organisationer, intresse­föreningar och statliga myndig­heter. Du får i denna handbok den mest initierade och pålitliga information du kan få, snabbt och enkelt. Alltid upp­daterad enligt de senaste reglerna.

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

Startsidan Böcker Bokföringsboken 2022

© 2022 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.