Strax klar...
 
 

        Dataskydds­förordningen GDPR – förstå och tillämpa i praktiken Dataskydds­förordningen GDPR – förstå och tillämpa i praktiken

    510 kr

Utgivningsår: 2018

Antal sidor: Ca 400

Författare: Monika Wendleby, Dag Wetterberg

Förlag: Sanoma Utbildning

ISBN: 978-91-523-5131-4

Dataskydds­förordningen GDPR – förstå och tillämpa i praktiken

Denna handbok underlättar arbetet med att förstå regel­verket juridiskt och tillämpa det praktiskt. Den nya förordningen, som är ett resultat av beslut i EU, träder i kraft den 25 maj 2018 och har förenats med känn­bara sanktioner om den inte följs.

Alla organisationer, stora och små företag, föreningar, myndig­heter och kommuner, som behandlar enskilda individers person­uppgifter, behöver anpassa sig till de nya kraven. Den är nödvändig för säkerhets­ansvariga, data­skydds­ombud, HR-specialister och IT-experter. Även styrelser och lednings­grupper, vilka är ytterst ansvariga för verksam­heten och för tillämpningen av dataskydds­förordningen är i behov av boken.

Få svar på frågor såsom: Vad är en person­uppgift? När behöver samtycke inhämtas? Vad gäller för person­uppgifter i anställnings­avtal och andra avtal, såsom leverantörs­avtal? Är bank­konto en känslig person­uppgift? Vad börjar man inventera?

Boken är uppdelad i tre delar:

  1. Den första delen är en juridisk hand­ledning där hela regel­verket gås igenom. Varvat med beskrivande juridiska texter finns konkreta exempel på hur man kan arbeta med de juridiska frågorna (exempel ges från olika branscher).
  2. Den andra delen ger stöd i det praktiska arbetet. Den ger tips inte bara i de juridiska frågorna, utan också hur man kan hantera frågorna utifrån ett modernt verksamhets­utvecklings­perspektiv. Delen beskriver tydligt inventering, strategi och fortsatt arbete. Här finns också flera värde­fulla visualiseringar och check­listor som hjälper organisationen att bryta ner den komplexa juridiken och göra den hanterbar.
  3. Den tredje delen fokuserar på juridiken om olyckan är framme och organisationen hamnar i ett tillsyns­ärende och kanske i domstol. Regelverket beskrivs på ett tydligt sätt, vilket kommer att under­lätta i sådana situationer.

Delarna är skrivna så att de kan läsas var för sig, men läsaren får själv­klart en större förståelse om alla delar gås igenom. För att under­lätta läsningen och se sambandet mellan avsnitten görs fort­löpande kopplingar mellan delarna genom nyttiga avsnitts­hänvisningar i marginalen.

Varje del presenteras med en kort intervju med en intressant person: Martin Brinnen, jurist på Data­inspektionen, Tomas Franzén, koncern­chef på Bonniers och Inga-Lill Askersjö, justitie­råd och ordförande i Data­skydds­utredningen.

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Böcker Dataskyddsförordningen GDPR – förstå och tillämpa i praktiken

© 2019 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.