Strax klar...
 
 

        Extern redovisning Extern redovisning

    459 kr

Utgivningsår: 2021

Antal sidor: Ca 440

Författare: Christer Johansson, Rolf Johansson, Jan Marton, Gunvor Pautsch

Förlag: Sanoma Utbildning

ISBN: 978-91-523-6236-5

Extern redovisning

Extern redovisning behandlar allt från redo­visningens grunder och sambandet mellan olika finansiella rapporter till beräkning av finansiella nyckel­tal för interna och externa intressenter.

I denna sjätte upplaga har en revidering skett mot bakgrund av förändringar i lagar och regler, framför allt när det gäller reglering och tillsyn av redovisning samt införandet av nya skattesatser.

Extern redovisning behandlar allt från redovisningens grunder och sambandet mellan olika finansiella rapporter till beräkning av finansiella nyckeltal för interna och externa intressenter.

I alla företag sker mängder av aktiviteter och dagligen fattas ett stort antal viktiga beslut. Boken beskriver hur redovisningen kan tillhanda­hålla underlag för dessa beslut. Därigenom blir ett väl fungerande redovisnings­system en viktig framgångs­faktor i företag och för tillväxt och utveckling i hela samhälls­ekonomin.

Boken är uppdelad i fem block:

  • Det första blocket heter Redovisningens syften och källor och inleds med ett redovisnings­teoretiskt avsnitt där principiella frågor som varför redovisning över­huvud­taget finns, vilka syften den har, vad som redovisas och hur redovisning används tas upp. Genom­gången av de principer som ligger till grund för redovisningen leder sedan fram till hur redovisning idag regleras.
  • Det andra blocket, Redovisningens grunder, ger förståelse och kunskap om viktiga grund­begrepp och om hur redovisning struktureras, organiseras, och praktiskt genom­förs. Redovisningens rapporter introduceras och deras inbördes samband visas. Steg för steg visas sedan olika affärs­händelser, hur periodisering görs och redovisas. Efter blocket har studenten kunskaper om redovisningens systematik, grund­läggande förståelse för hur olika typer av affärs­händelser behandlas och om hur de påverkar redovisningens rapporter.
  • Boken mest omfattande block är Värdering och resultat. Blocket börjar med att ge en förklaring till hur redovisningens rapporter hänger samman. Centralt för fram­ställningen är att skapa förståelse för begreppen resultat och kassaflöde. Kapitlen följer balans­räkningens uppbyggnad och behandlar vilka regler och principer som gäller för olika poster i densamma.
  • Det fjärde blocket behandlar de finansiella rapporterna. Utan att kunna tolka och förstå vad ett företags redovisning visar är givetvis dess nytta begränsad. I det sista blocket visas hur redovisningen kan analyseras, vilka frågor som är relevanta att ställa och hur företags ekonomiska förhållanden kan mätas med hjälp av nyckeltal.

Till boken finns även en övningsbok med facit och lösningar.

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

Startsidan Böcker Extern redovisning

© 2023 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.