Strax klar...
 
 

        Nyckeltalen

    514 kr

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: Ca 260

Författare: BAS

Förlag: Wolters Kluwer

ISBN: 978-913911534-2

Nyckeltalen

Boken Nyckeltalen är ett hjälp­medel för bättre analyser och effektivare ekonomi­styrning, främst i mindre och medel­stora företag.

Nyckeltalen vänder sig till revisorer, redovisnings­konsulter, rådgivare, företags­ledare och ekonomi­ansvariga i mindre och medel­stora företag, med­arbetare i banker och kredit­institut samt till studenter inom universitet och högskolor inom företrädes­vis ämnena redovisning, analys och finansiering.

Omfattande exempel och tydliga förklaringar gör Nyckeltalen till ett viktigt hjälp­medel vid arbete med analys och ekonomi­styrning. Boken är inriktad på att skapa förståelse för ett företags ekonomiska strukturer och samband istället för mekaniskt räknande.

Bokens arbets­sätt anknyter direkt till SCB:s Bransch­nyckeltal för att möjlig­göra jämförelser med andra företag. Genom att följa ett praktik­fall visas bokens konkreta analys­tekniker. Boken är uppdelad på fyra delar för att kommunicera sitt budskap på ett tydligt och lätt­läst sätt:

Del 1: Analys av företag med nyckel­tal och kassa­flöden
Del 2: Ekonomiska sambands­modeller
Del 3: Praktikfall
Del 4: Nyckeltals­bibliotek

Arbete med analys och nyckel­tal är av avgörande betydelse för företagens besluts­fattande. Samtidigt har den ekonomiska styrningen av företagen blivit en allt viktigare uppgift för både företags­ledningar och rådgivare, vilket ger boken en stor roll i den framtida utvecklingen av närings­livet. Boken kan både läsas som metod­stöd vid uppbyggnad av den ekonomiska styrningen i företaget och användas som uppslags­verk för olika nyckeltal och modeller för ekonomisk analys.

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Böcker Nyckeltalen

© 2019 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.