Strax klar...
 
 

        The Accounting Manual 2017 The Accounting Manual 2017

    1056 kr

Utgivningsår: 2017

Antal sidor: Ca 460

Författare: BAS

Förlag: Wolters Kluwer

ISBN: 978-913911544-1

The Accounting Manual 2017

Engelsk översättning och anpassning av Bokförings­boken 2017. Dessutom inne­håller den engelska versionen hänvisningar till lagar och regler som måste tillämpas vid upp­rättande av års­redovisning. Lämplig för företag med dotter­bolag i utlandet eller som har engelska som koncern­språk. Den används även av icke-svenska företag med verksam­het i Sverige.

Engelsk beskrivning

The Accounting Manual offers a guide to accounting using the BAS accounting plan. The Swedish version of the Accounting Plan with associated instructions and in-depth material has been revised and divided into two books; one with a focus on current recording of transactions and the other on annual accounts.

This English version has also been revised accordingly and is based on the Swedish book for current recording of transactions. In addition the English version includes references to laws and regulations that must be applied when preparing annual accounts. Reference is made to both Swedish and inter­national standards.

The Accounting Manual is especially useful for Swedish parent companies with non-Swedish subsidiaries that often require all group companies to use the BAS accounting plan. The Accounting Manual is of equally high value for non-Swedish parent companies with subsidiaries in Sweden where non-Swedish employees often require information from the companies´ accounting records.

The Accounting Manual´s contents are produced by BAS, the organisation responsible for the BAS accounting plan. The best informed and reliable guidance you can get, fast and simple. Always updated in accordance with the latest regulations.

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Böcker The Accounting Manual 2017

© 2019 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.