Strax klar...
 
 

Momsplikt för idrottsutövare som driver företag

 2014-02-12

Momsplikt för idrottsutövare som driver företag

Begreppen beskattnings­bar person och ekonomisk verksamhet har införts i mervärdes­skatte­lagen den 1 juli 2013. Därför har Skatte­verket gjort en uppdatering av sitt ställnings­tagande om moms­plikten för idrotts­utövare som bedriver sin verksam­het som företag.

En idrottsutövare som bedriver sin tävlings­verksamhet som en ekonomisk verksam­het är en beskattnings­bar person. Det spelar inte någon roll i vilken företags­form verk­sam­heten bedrivs.

De tjänster som omsätts i en sådan verk­sam­het är normalt skatte­pliktiga och verk­sam­heten med­för skatt­skyldighet till mervärdes­skatt. Om tjänsterna tillhanda­hålls en annan beskattnings­bar person är de normalt omsatta inom landet om köparen har sitt säte eller ett fast etablerings­ställe här i landet.

De ersättningar som företaget får för idrotts­utövarens tävlings­verksamhet eller för olika reklam­tjänster ska beskattas med 25 procent. Avdrags­rätt finns för ingående skatt på företagets inköp till den del som inköpen kan hän­föras till verk­samhet som medför skatt­skyldighet.

Detta ställnings­tagande ersätter det med samma namn daterat 2011-01-25, dnr 131 38080-11/111, samt avsnitt 4.4 i det upphävda ställnings­tagandet Yrkes­mässig verk­sam­het vid inne­hav av närings­fastighet m.m. samt fråga om sponsor­bidrag daterat 2007-06-29, dnr 131 604139-06/111. Det nya ställnings­tagandet inne­bär inte någon ändring i sak.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Momsplikt för idrottsutövare som driver företag

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.