Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 2014.a av Lön

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Lön.
Läs istället om den senaste versionen, 2021.a.210616, som släpptes 2021-06-16.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 2014.a av Lön. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter och support­dokument.

Här visas nyheterna i hela programserien Lön. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Vissa av nyheterna kan tidigare ha distribuerats som en automatisk uppdatering av programmet.

Nya skattetabeller, belopp och procent­satser för 2014

Beräkning enligt nya skattetabeller för 2014. Programmet har också uppdateras med utlands­traktamente och övriga belopp och procent­satser för 2014.

Ny bilprislista för 2014

Den nya prislistan finns nu inlagd i programmet.

Forskning och utveckling

Nya fält för forskning och utveckling i företags­inställningar, personal­register och på arbets­givar­deklarationen.

Gamla benämningen Stödområde A har ändrats på alla ställen till Regionalt stöd.

Office 365

Det finns nu åter stöd för att skicka eLöne­besked med Office 365.

Arbetsgivardeklarationen

Sökvägen till eSKD sparas och väljs som standard vid nästa utskrift samt korrekt visning av Avdrag för utgifter i arbetet.

Lönekalkylatorn

Lönekalkylatorn för 2014 finns med.

Dokumentpanelen

Nya årsblanketter till dokumentpanelen.

Lönebeskedsinformation

En helt ombyggd lönebeskeds­information, med sido­meny istället för flikar. En ny sektion som handlar om löne­rader har tillkommit, där man för varje rad på löne­beskedet kan se en mängd information som man tidigare inte har kunnat se men som påverkar många beräkningar. Det handlar t.ex. om hur raden har påverkat semester och arbetad tid, ifall löne­artens värde har angetts manuellt och så vidare.

eAssistans

Vid en nyinstallation eller ominstallation (inte vid en intern uppdatering) finns nu valet att också installera vår funktion för eAssistans. Det innebär att den nu inte behöver laddas ner varje gång man ska använda den vilket ger en mycket snabbare start. Hämtas eAssistans istället från vår webb­plats är det som tidigare, en fil som sparas på valfritt ställe och körs utan installation.

E-lönebesked

eLönebesked kan nu skickas som bifogad PDF-fil. Du väljer i personal­registret under Löne­uppgifter/Utbetalning. Det finns nu tre olika format att skicka. Det nya PDF-formatet följer den blankett­inställning som görs i samband med utskriften av löne­besked. Samman­draget vid utskrift av e-löne­besked har bytt benämning till Status­rapport.

Småförbättringar och rättade fel i version 2014.a

I den här uppdateringen har vi som vanligt gjort en hel del småförbättringar och även rättat några mindre fel i programmet. Några exempel:

  • För riktigt stora företag som hade säkerhets­kopior som var över 2 gigabyte kunde kopian inte skapas. Detta är nu åtgärdat.
  • Löneutbetalningsfilen Swedbank Bas innehåller nu löp­nummer samt klock­slag och datum för skapande av bank­filen på varje rad, vilket banken vill ha om man har flera löne­perioder på samma anställd med samma utbetalnings­datum i en och samma fil.
  • Vid import av en PAXml-fil, styr nu alltid filen eventuell tecken­vändning, oavsett om löne­arten är en avdrags­art eller inte.
  • Nu hämtar formel­koden SemLön värdet Semester­lön per dag betald om den finns förbockad på den anställde.
  • Passiva lönearter kan numera ha mot­konto med 10 tecken, mot tidigare endast 7 tecken.
  • Beräkning av retroaktiv lön tappade bort antal på kopplade rader vilket gav en felaktig beräkning av summan. T.ex. löneart 225 kopplad från 223 åter­betalade hela semester­löne­avdraget. Detta är rättat.
  • Nu fungerar det också att koppla på en löne­uppgift med P-kod framåt i tiden.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 2013.c som släpptes 2013-11-14

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.