Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 2015.a av Lön

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Lön.
Läs istället om den senaste versionen, 2021.a.210616, som släpptes 2021-06-16.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 2015.a av Lön. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter och support­dokument.

Här visas nyheterna i hela programserien Lön. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Vissa av nyheterna kan tidigare ha distribuerats som en automatisk uppdatering av programmet.

Nya skattetabeller, belopp och procent­satser för 2015

Beräkning med nya skatte­tabeller för 2015. Programmet har vidare uppdaterats med utlands­traktamenten, övriga belopp och procent­satser för 2015.

Ny arbetsgivar­deklaration för 2015

Från och med 2015 ska arbets­givaren enligt sjuk­löne­lagen varje månad redovisa totala sjuk­löne­kostnader i arbets­givar­deklarationen, inklusive arbets­givar­avgift. Detta finns nu infört i löne­programmet.

Förbättrade lönebesked

Dialogrutan för utskrift av lönebesked har fått nya funktioner:

  • Under fliken Utskrift finns ett alternativ för att skapa PDF-filer av alla löne­besked och spara dem, ett och ett, med angivet namn, på angiven sökväg.
  • Fliken Blankett kallas nu Inställningar, och där finns nu också möjlig­het att välja om du vill skriva ut anställnings­nummer och/eller person­nummer på löne­beskeden. Du kan också välja att skriva ut intjänande­period.
  • Under Inställningar har man även möjlig­het att själv ange ämnes­rad när du skickar e-löne­besked till dina anställda. Hjälp­texten, som du når med knappen F1, ger dig hand­ledning i vilka variabler du kan använda.
  • Vid preliminär utskrift av löne­besked av­markeras e-löne­besked numera automatiskt.

Nya Fora-inställningar för rapportering i januari 2015

Vi har förenklat alternativen i personal­registret för många. Samtidigt har ett antal kollektiv­avtals­områden inom t.ex. IF Metall, Livs och GS kommit överens om att införa en deltids­pensions­lösning och låter Fora sköta administra­tionen. Omfattas de anställda av något av dessa avtal, ska de kodas enligt de nya alterna­tiven. Fora och facket kan lämna mer information.

Ny bilprislista för 2015

Belopp för mil­ersättning, inkl eventuella skatte­pliktiga delar, nås numera från företags­inställningarna under fliken Värden. Tidigare låg de lite dolda i guiden för mil­ersättning. Formel­koder för att nå ersättningen är MilFri för beloppen upp till Skatte­verkets skatte­fria mil­ersättning och MilSkt för över­stigande del.

Förbättring i semester­beredningen

Extra lönebeskeds syssel­sättnings­grad ska inte påverka snitt­löner vid semester­beredning. Detta kunde påverka beräkningar vid bytt syssel­sättnings­grad under året med avtal av typen ”bibehållen månads­lön”. Nu är det åtgärdat.

Koppling Excel för resultat­rapport

Utskriften Resultat­rapport går nu att skapa till csv-fil, som kan öppnas i exempel­vis Excel.

Småförbättringar och rättade fel i version 2015.a

I den här uppdateringen har vi som vanligt gjort en del små­förbättringar och även rättat några mindre fel i programmet. Några exempel:

  • Finns det flera personliga extra­perioder (X-perioder) med samma nummer, visas varje nummer endast en gång.
  • Vid en PAXml-import lämnas bättre formulerade varningar om kombina­tionen anställnings­nummer och person­nummer i filen inte stämmer överens med uppgifterna i löne­programmet.
  • Vid utskrift av löne­historik hade enheter på samman­draget försvunnit, nu är de tillbaka.
  • Guiden Representation saknade bokförings­konto på momsen, detta är rättat.
  • CIE-import till kalendariet kunde radera schema­tid, nu rättat.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 2014.b som släpptes 2014-11-26

Version 2014.a som släpptes 2014-01-14

Version 2013.c som släpptes 2013-11-14

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.