Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 2016.a.160415 av Lön

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Lön.
Läs istället om den senaste versionen, 2021.a.210616, som släpptes 2021-06-16.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 2016.a.160415 av Lön. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter och support­dokument.

Här visas nyheterna i hela programserien Lön. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Vissa av nyheterna kan tidigare ha distribuerats som en automatisk uppdatering av programmet.

Förändring av arbets­givar­avgifter från och med 2016-06-01

Nya arbets­givar­avgifter som inne­bär att på alla löner utbetalda 2016-06-01 får alla födda 1951 och senare full arbets­givar­avgift. Reglerna för sänkt arbets­givar­avgift för ung­domar är därmed helt avskaffad.

Förbättringar i Löne­koder

Lönekoder kan du nu ange om du vill få en visning av resultatet från beräkningen Antal x belopp som summa. Slutligen bestäms dock beräkningen av vilken löne­art löne­koden kopplas till, men av visnings­skäl kan det under­lätta med en uträkning även på löne­koden.

Företags­inställningar, automat­skapa lediga frånvaro­dagar i kalendariet

Du kan nu markera i Företags­inställningar att du vill automat­skapa lediga frånvaro­dagar i kalendariet. Det inne­bär att om du registrerar t.ex. sjuk­dom fredag och måndag, så fyller programmet ut med samma frånvaro­typ på mellan­liggande dagar. Detta under­lättar för många för­system, som endast hanterar frånvaro på arbets­dagar och som resulterar i att t.ex. sjukdag 15 infaller fel dag.

Förbättringar vid registrering av semester i kalendariet

Registrerar man semester i kalendariet för flera dagar över lediga dagar, kom dessa med i summa­fältet i kalendariet. Antal på löne­beskedet blev korrekt, men vi har ändrat så att endast arbets­dagar summeras.

Förbättringar i Guiden Representation

Guiden Representation tar nu hänsyn till alla de tre olika alterna­tiven för avdrags­gill moms, som är resultatet av en EU-dom från juni 2014.

Automatisk OB-beräkning finns nu i programmet

Automatisk OB-beräkning finns nu i programmet. Du kan importera och anpassa ett antal kollektiv­avtals OB-regler från system­registret. OB-beräkningen används till­sammans med ett för­system som registrerar händelser med tider. Vill du använda den auto­matiska OB-beräkningen utan att ha något för­system till Edison Lön, kan tiderna registreras i vår tid­rapport­panel.

Beräkna frånvaron enligt schema i Företags­inställning

Företags­inställningar där du kan ange att frånvaro­stämpling ska beräkna från­varo som maximalt mot­svarar schema­tiden för den dagen. Använder du ett för­system där en person stämplar sjuk, kommer sjuk­domen med denna markering att beräknas till så många timmar per dag som personen skulle ha arbetat enligt sitt schema.

Automatisk OB-beräkning utifrån arbetstid­schemat

I vår största version av program­met kan auto­matisk OB-beräkning göras utifrån arbets­tids­scheman som är ingivna med klock­slag. Du skapar de dags­scheman inklusive de raster som behövs och knyter ihop till arbets­tids­scheman. Dags­scheman har funnits sedan års­skiftes­versionen, men nu får du användning för dem.

Småförbättringar och rättade fel i version 2016.a.160415

I den här upp­dateringen har vi som vanligt gjort en del små­förbättringar och även rättat några mindre fel i program­met. Några exempel:

  • En justering är gjord i engångs­skatte­tabellen.
  • Resultat­enheten från personal­registret ignorerades om det fanns poster i kalendariet med en angiven resultat­enhet. Detta är ändrat.
  • Utskrift av en tid­rapport från Tidrapport­panelen fungerar igen.
  • Ytterligare förbättringar vid inläsning av PAXml-fil. Fel­meddelandet Svarar ej från Windows ska inte längre inträffa.
  • Nya lönearter 1200, 1201 och 1202 för projekt­fördelning av månads­lön i standard­tabellen. Se support­dokument LON0085. Du behöver en Grundande för, ackumulator för att få full automatisering.
  • Bygg-LÖSEN kan köras med Använd aktuell LÖSEN-inställning från personal­registret i det fall man ska påbörja statistik­körning och inte hade alla inställningar i person­registret när löne­beskedet påbörjades.
  • Ett löne­uppdrag med fördelning på olika konton kunde i vissa fall ge upphov till en felaktig bok­föring om man ändrade på dem.
  • ITP1-filen för Collectum hanterar numera på- och av­anmälan inom en och samma månad.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 2016.a som släpptes 2016-01-13

Version 2015.b som släpptes 2015-12-07

Version 2015.a som släpptes 2015-01-02

Version 2014.b som släpptes 2014-11-26

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.