Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 2017.a av Lön

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Lön.
Läs istället om den senaste versionen, 2021.a.210616, som släpptes 2021-06-16.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 2017.a av Lön. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter och support­dokument.

Här visas nyheterna i hela programserien Lön. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Vissa av nyheterna kan tidigare ha distribuerats som en automatisk uppdatering av programmet.

Nya skatte­tabeller, belopp och procent­satser för 2017

Beräkning med nya skatte­tabeller för 2017. Programmet har också upp­daterats med övriga belopp och procent­satser för 2017 enligt myndig­heterna, ny bil­pris­lista och en modifierad bil­förmåns­beräkning.

Växa-stödet

En tillfällig sänkning av arbets­givar­avgifterna, så kallat Växa-stöd, införs den 1 januari 2017 för enskilda närings­idkare när de anställer sin första med­arbetare. Reglerna inne­bär att en enskild närings­idkare som anställer en med­arbetare bara ska betala ålders­pensions­avgift (10,21 %) enligt social­avgifts­lagen på den ersättning som betalas till den först anställda med­arbetaren.

Det nya s.k. Växa-stödet som ger lägre arbets­givar­avgift för den först anställda hanteras nu i programmet.

Nya benämningar på olika löne­stöd

Riksdagen har beslutat att byta namn på tre typer av löne­stöd. Löne­stöden löne­bidrag, utvecklings­anställning och trygghets­anställning byter benämning till löne­bidrag för anställning, löne­bidrag för utveckling och löne­bidrag för trygg­het i anställning.

Syftet är att göra det mer tydligt hur lika de tre löne­stöden är i funktion och struktur.

De nya benäm­ningarna börjar gälla i bland annat lagen om anställnings­skydd den 1 juli 2017.

Representa­tion 2017

Reglerna för måltids­representa­tionen har förändrats. Numera är den inte avdrags­gill, dock får man göra moms­avdrag.

Förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är fortfarande avdragsgilla.

Trots detta får du göra moms­avdrag på utgifter för representa­tions­måltider upp till 300 kr per person exklusive moms när det gäller extern representa­tion och 200 kr per person exklusive moms för intern representation.

Består representa­tionen av både mat och alkohol med olika moms­satser ska moms­avdraget beräknas på den verkliga fördelningen mellan mat och alkohol. Verkar det besvärligt kan du använda en schablon som Skatte­verket god­känner. Avdrag kan då göras med 46 kr per person och tillfälle. Det gäller under förut­sättning att representa­tionen överstiger 200/300 kr exklusive moms och att den debiterade momsen är minst 46 kr per person och tillfälle.

Företag som har brutet räkenskaps­år måste först välja Start­månad räkenskaps­år i Företags­informationen. För företag med brutna räkenskaps­år som börjat före 2017 fortsätter de gamla reglerna att gälla fram till räkenskaps­årets slut.

Reglerna börjar gälla nu den 1 januari 2017 och guiden i löne­programmet hanterar de nya reglerna.

Småförbättringar och rättade fel (rättade i version 2017.a)

I den här upp­dateringen har vi som vanligt gjort en del små­förbättringar och även rättat några mindre fel i program­met.

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.