Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 2017.a.170412 av Lön

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Lön. Läs istället om den senaste versionen, 2021.a.210616 som släpptes 2021-06-16.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 2017.a.170412 av Lön. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter och support­dokument.

Här visas nyheterna i hela programserien Lön. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Vissa av nyheterna kan tidigare ha distribuerats som en automatisk uppdatering av programmet.

Nu visas åter korrekt antal semester­dagar på löne­besked

Korrekt antal semester­dagar visas åter på nya löne­besked. Tyvärr uppstod detta fel när vi rättade problem med åter­utskrift av gamla löne­besked. Har du något felaktigt löne­besked för februari, där det fanns uttagen semester, kan du återföra det på menyn Lönebesked och välja menyn Lönebesked – rekonstruera och markera ”uppdatera med aktuella värden från person­registret” samt därefter skriva ut det igen.

Möjlighet att göra omräkningar i kalendariet

En ny knapp som gör att program­met går igenom och räknar om t.ex. dagkoder i kalendariet för dagar som ej överförts till lön, i det fall du inte har registrerat dagar i kronologisk ordning eller av annat skäl behöver en omräkning. Knappen är helt ”ofarlig” på så sätt att den gör samma sak som ifall du skulle byta anställd i kalendariet eller hoppa mellan löne­berednings­vyn och kalendariet.

Nu finns möjlighet att rensa i personal­registret

Ny funktion och knapp (Rensa) i personal­registret för att rensa bort anställda som slutat före ett visst datum och som inte har några löne­besked.

Lösning på v 53

Veckolön skapar upp en vecka 53 vid behov. Problemet med glapp i tvåveckors- och fyra­veckors­lön när man skapar nytt år är nu löst.

Nya filuttag vid löne­kart­läggning

Vid utskrift av den enkla löne­kart­läggningen går det nu att skapa en fil för export till t.ex. Excel för vidare bearbetning. Det är uppgifterna per befattning som exporteras, inte individer.

Förändring av OB-beräkning

Vid automatisk OB-beräkning kombinerat med markerat ”frånvaro­stämpling max schema­tid” görs ingen OB-beräkning alls längre. Programmet har inte information att räkna rätt. Därför får man själv komplettera med OB-timmar på dagen.

Nya beräkningar för helg­dagar

Skärtorsdagen och tretton­dags­afton räknas inte längre som helg vid OB-beräkning. Det innebär också att dagarna innan dessa dagar inte går under ”dag före helgdag”.

Uppdaterad arbets­givar­avgift för utländska företag

Korrekt arbets­givar­avgift för utländska företag utan fast drift­ställe i Sverige finns nu i myndig­hets­uppgifterna. Det ska vara 20,7 %.

Småförbättringar och rättade fel (rättade i version 2017.a.170412)

I den här upp­dateringen har vi som vanligt gjort en del små­förbättringar och även rättat några mindre fel i program­met. Några exempel:

  • Import av PAXml. Import­avdraget styr nu tecken­vändning korrekt, beroende på om man markerar eller inte. Konvertering av data­basen ska se till att gamla import­uppdrag får markerad tecken­vändning, eftersom det är så det har fungerat. Tidigare kunde ett brutto­avdrag bli brutto­lön.
  • Förbättring av semester­hantering. Semester, som tas ut med löne­art för årets semester, men som avser tidigare semester­år, räknas åter ner rätt på löne­beskedet.
  • Nya befattningar. Uppdaterat NYK14-yrkes-registret.

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.