Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 2019.a av Lön

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Lön.
Läs istället om den senaste versionen, 2021.a.210616, som släpptes 2021-06-16.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 2019.a av Lön. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter och support­dokument.

Här visas nyheterna i hela programserien Lön. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Vissa av nyheterna kan tidigare ha distribuerats som en automatisk uppdatering av programmet.

Nya skatte­tabeller, belopp och procent­satser för 2019

Årsversionen av Edison Lön är uppdaterad med nya myndighets­uppgifter och ny skatte­beräkning med hänsyn till de ändringar som Riksdagen antagit. Programmet är också uppdaterat med övriga belopp och procent­satser som gäller för 2019.

Arbetsgivar­deklaration på individ­nivå

Programmet är uppdaterat för att stödja den nya lagen om arbets­givar­deklaration på individ­nivå. Den 1 januari 2019 börjar de nya reglerna om arbets­givar­deklaration gälla för alla arbets­givare. Arbetsgivar­deklaration på individ­nivå innebär att du ska redovisa utbetalningar och skatte­avdrag per anställd varje månad. Det innebär också att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontroll­uppgiften.

Karens­avdrag ersätter karens­dag

Programmet är uppdaterat med det nya regel­verket för karens som börjar gälla 2019. Karens­avdrag är ett avdrag på sjuk­lönen eller sjuk­penningen som görs i samband med sjuk­frånvaro, och motsvarar 20 % av den sjuklön eller sjuk­penning som man får vid sjuk­frånvaro en genom­snittlig arbets­vecka. Syftet med att ändra reglerna för beräkningen av karens är att göra avdraget mer rättvist för anställda med oregel­bundna arbets­tider.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 2018.c som släpptes 2018-07-31

Version 2018.a som släpptes 2018-01-17

Version 2017.b.171205 som släpptes 2017-12-05

Version 2017.b som släpptes 2017-10-12

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.