Strax klar...
 
 

Nya regler för investeringsfonder

 2011-05-10

Nya regler för investeringsfonder

Regeringen har lämnat en proposition till riks­dagen med förslag om ändringar i lagen om investerings­fonder för att genom­föra det nya EU-regelverket på fond­området. Dessutom före­slår regeringen vissa lag­ändringar för att effektivi­sera svensk fond­verksamhet och stärka konsument­skyddet. Lag­ändringarna före­slås träda i kraft den 1 augusti 2011.

– Nästan alla svenskar sparar i fonder på ett eller annat sätt. Det är viktigt att konsu­men­ter­nas intressen tas tillvara. Informa­tionen ska vara tydlig, avgifterna ska vara över­blick­bara och för­valtningen ska vara effektiv så kostna­den för kunden kan hållas låg. Detta är ett steg i rätt riktning, säger finans­marknads­minister Peter Norman.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Nya regler för investeringsfonder

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.