Strax klar...
 
 

Ekonomibrevet

Här samlar vi senaste nytt om bokföring, skatter och företagande.

Du kan också prenumerera på Ekonomibrevet så att du får alla nyheterna med e-post (samlat, cirka en gång i månaden). Det kostar inget och du kan själv­klart avsluta prenumera­tionen när du vill.

Prenumerera gratis!

Du får alla nummer av Ekonomi­brevet direkt i din inkorg. Och du kan hoppa av precis när du vill.

Bara ett steg kvar

Vi har skickat ett mejl till e-post­adressen du angav.

Följ länken i mejlet för att bekräfta att adressen är din.

Något gick fel

Backa och försök igen eller kontakta oss på 046320 220 eller kundtjanst@edison.se.

Backa

Traktamenten i byggbranschen

Skatteverkets broschyr Traktamenten m.m. i byggbranschen vänder sig i första hand till dig som är arbets­givare inom bygg- och anläggnings­branschen samt till arbets­givare i liknande branscher. Här kan du läsa om vad…

Läs mer

 2020-03-13

Kom igång med ditt företag

Hitta tips och råd för att planera din start hos verksamt.se och kom igång med ditt företag! Du kan bland annat gå igenom en checklista så att du inte missar något viktigt eller räkna med olika kalkyler som snabbt…

Läs mer

 2020-03-13

Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa enmansföretag att få en nedsättning av arbets­givar­avgifterna när en första person anställs i företaget. Nuvarande regler om sådan ned­sättning av arbets­givar­avgifterna är…

Läs mer

 2020-03-13

Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

Med anledning av corona­viruset har ett förslag till en extra ändrings­budget tagits fram som bygger på en överens­kommelse mellan Social­demokraterna, Center­partiet, Liberalerna och Miljö­partiet. Denna extra…

Läs mer

 2020-03-13

Lättare att anmäla fel i folkbokföring

En ny digital tjänst hos Skatteverket gör det lättare för privat­personer att se och anmäla om någon obehörig är folk­bok­förd på den egna adressen. Skatteverket vill samtidigt öka med­veten­heten om att alla ska vara…

Läs mer

 2020-03-13

Handbok för löpande bokföring och bokslut

Missa inte att beställa årets utgåva av de båda huvud­böckerna i serien Svensk Redovisning – Bokföringsboken 2020 och Bokslutsboken 2020. Böckerna fungerar som handböcker för löpande bokföring och bokslut och…

Läs mer

 2020-02-07

Ny vägledning om marknadsföring i sociala medier

Konsumentverket har granskat ett 50-tal influencers och företag när det rör marknads­föring i sociala medier de senaste två åren. Nyligen kom också en dom i Patent- och marknads­överdomstolen som visar på vikten av…

Läs mer

 2020-02-07

Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget

Rut-utredningen har överlämnat sitt del­betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur rut­avdraget kan utvidgas med fler tjänster och en höjning av taket. Utredningen föreslår att…

Läs mer

 2020-02-07

Ny checklista gör det enklare att arrangera evenemang

Ska du arrangera ett publikt event? Då behöver du ofta söka tillstånd hos Polisen och kommunen. Svara på några snabba frågor hos verksamt.se så får du veta hur du kommer igång.

Läs mer

 2020-02-07

Brexit – Storbritannien lämnar EU

Storbritannien lämnar EU. Från den 1 februari träder en så kallad övergångs­period i kraft vilket innebär att samma regler gäller som om de fortfarande vore medlemmar i EU. Övergångs­perioden kommer pågå till och med…

Läs mer

 2020-02-07

Kreditalternativ ska inte få presenteras före andra betalningssätt

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska stärka konsumenternas ställning vid e-handel. Förslaget innebär att kredit­alternativ inte ska få presenteras före andra betalnings­sätt vid…

Läs mer

 2020-02-07

Gör extra inbetalning för att slippa ränta på kvarskatt

Den som har sålt bostad, aktier eller krypto­valutor med vinst och räknar med stor kvar­skatt i år kan göra en extra inbetalning till Skatte­verket för att slippa ränta. Senast den 12 februari ska inbetalningen vara…

Läs mer

 2020-02-07

Deklarera på NE-blanketten – kortfattad information med exempel

Denna broschyr från Skatteverket vänder sig till dig som har en närings­verksamhet med liten omfattning och ska fylla i blankett NE. Förutom att du kan få hjälp med att deklarera innehåller broschyren ett exempel med…

Läs mer

 2020-02-07

Ny funktion i e-tjänst för digitala årsredovisningar

I mitten av december levererade Bolagsverket ny funktionalitet som gör det möjligt för program­varu­leverantörerna att skapa en funktion där du som revisor kan ladda upp dina revisions­berättelser separat till vår…

Läs mer

 2020-01-24

K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i väg­ledningen K2 Årsredovisning i mindre företag. Kommentar­text till punkterna 10.17 och 10.18 som avser utgifter för reparation och underhåll har justerats…

Läs mer

 2020-01-24

Supporten på Windows 7 har upphört

Den 14 januari 2020 pensionerade Microsoft det populära operativ­systemet Windows 7. Det innebär att du inte längre kan få teknisk hjälp eller uppdateringar som skyddar din dator. Därför rekommenderar Myndigheten för…

Läs mer

 2020-01-22

Starta företag-dagen 2020

En bra början på vägen mot eget företag är att gå på Starta företag-dagen. Dagen består av före­läsningar om att starta eget företag och du har också chansen att ställa frågor till representanter från sju myndigheter…

Läs mer

 2020-01-22

Krav på elektronisk betalning för rot- och rutarbeten

Du som betalar för rot- och rut­arbeten behöver göra det elektroniskt för att få ta del av rot- och rut­avdraget. Den nya regeln om elektronisk betalning gäller för alla rot- och rutarbeten som betalas från och med den…

Läs mer

 2020-01-22

Handbok för löpande bokföring och bokslut

Nu kan du förhands­beställa nästa års utgåvor av de båda huvud­böckerna i serien Svensk Redovisning – Bokföringsboken 2020 och Bokslutsboken 2020. Böckerna fungerar som handböcker för löpande bokföring och bokslut och…

Läs mer

 2019-12-12

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Skatteverkets broschyr om traktamenten och andra kostnadsersättningar finns nu uppdaterad för inkomståret 2020. Här kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare…

Läs mer

 2019-12-12

Förslag om ingångsavdrag på remiss

Regeringen vill införa ett ingångs­avdrag från 1 juli 2020. Ingångs­avdraget är en ned­sättning av arbets­givar­avgifter för personer som står långt ifrån arbets­marknaden. Förslaget aviserades i budget­propositionen…

Läs mer

 2019-12-11

Studie visar effekter av införandet av personalliggare

Skatteverket har studerat hur införandet av personal­liggare har påverkat antalet anställda, löne­redo­visningen och de anställdas samman­sättning i restaurang- och byggbranschen. Bland resultaten märks att…

Läs mer

 2019-12-11

Skattetabeller för beskattningsåret 2020

Nu kan du hämta din skattetabell för 2020 och se vilken skattesats som gäller för dig genom att använda Skatteverkets tjänst Hämta din skatte­tabell. I skatte­tabellerna hittar du information om beräkning av…

Läs mer

 2019-12-09

Har du koll på vilka kunskaper och kompetenser du har i ditt företag?

Personalstark är en webbplats som drivs av verksamt.se och Tillväxtverket, där du får du tips, information och inspiration om hur du kan utveckla både din befintliga personal och hur du ska tänka när du ska anställa…

Läs mer

 2019-12-09

Kravet på aktiekapital halveras

Hos Bolagsverket kan du läsa om vad halveringen av aktikapital i privata aktiebolag innebär inför nästa år då de nya reglerna börjar gälla. Du hittar information om att starta ett aktiebolag med 25 000 kronor samt om…

Läs mer

 2019-12-09

31 januari 2020 sista dag att begära utbetalning för rot och rut

Om du har utfört rot- och ruttjänster under 2019 och kunden har betalat före årsskiftet, så måste din begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2020. Observera att din ansökan inte…

Läs mer

 2019-12-09

Stor myndighetsgemensam kontroll av restauranger

Arbetsförmedlingen, Arbets­miljöverket, Ekobrotts­myndigheten, Försäkrings­kassan, Jämställdhets­myndigheten, Migrations­verket, Polis­myndigheten och Skatteverket har genomfört oanmälda kontroller av över 200…

Läs mer

 2019-12-09

Förslag om skärpta krav för skatterådgivare

Skatterådgivare som utformar och tillhanda­håller internationella skatte­upplägg ska vara skyldiga att informera Skatte­verket om uppläggen. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Förutom att skatte­rådgivare blir…

Läs mer

 2019-12-09

Missa inte att förhandsbeställa Redovisa Rätt

Nu kan du förhandsbeställa nästa års utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön, Rätt Skatt, Rätt Arbetsrätt och Rätt Bolagsrätt. Edison säljer även böckerna i pris­värda paket…

Läs mer

 2019-11-21

Skattekontrollen har effekt på avdragsfel

Skatteverkets slump­kontroller av privat­personers inkomst­deklarationer har en varaktig effekt när det gäller hur avdrags­reglerna följs. Det framgår av Skatteverkets rapport Skattekontrollens effekt på…

Läs mer

 2019-11-21

Ekobrott i bostadsrättsföreningar

En central komponent för en fungerande fastighetsmarknad är att brottslighet och oegentligheter inte förekommer i – eller mot – branschen. Under en tid har Fastighetsägarna som branschföreträdare studerat sårbarheten…

Läs mer

 2019-11-21

Podcaster för företagare

Verksamt.se har sammanställt en sida över podcaster som riktar sig till dig som företagare. Lyssna och lär!

Läs mer

 2019-11-21

Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2020

Regeringen har fastställt inkomstbas­beloppet för år 2020 till 66 800 kr och inkomstindex till 182,58. Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålders­pension räknas fram med inkomst­bas­beloppet. Denna inkomst…

Läs mer

 2019-11-21

Informationsträffar om handel med länder utanför EU

Tullverket erbjuder kostnadsfria informations­träffar där du får veta mer om vad du bör tänka på om du ska handla med länder utanför EU. Ta sista chansen att anmäla dig till årets träffar i Stockholm, Göteborg och…

Läs mer

 2019-11-21

Bolagsverkets handläggning av årsredovisningar

Bolagsverket kommenterar handläggningen av årsredovisningar på sin hemsida och beklagar de långa handläggnings­tiderna av inkomna års­redovisningar. Bolagsverket kommer i år att registrera närmare 550 000…

Läs mer

 2019-11-21

Kostförmån 2020

Skatteverket har beräknat och beslutat kostförmånsvärdena för 2020, som är oförändrade jämfört med föregående år. Fri frukost ska värderas till 49 kr, fri lunch/middag 98 kr och helt fri kost 245 kr.

Läs mer

 2019-11-21

Utredare ska se över regler om företrädaransvar

Regeringen har beslutat om utrednings­direktiv för en utredning som ska se över reglerna om det så kallade företrädar­ansvaret. I direktivet framgår det att utredaren ska ta hänsyn till att villkoren för att starta…

Läs mer

 2019-11-11

Om läget i brexitprocessen

Europeiska rådet enades den 29 oktober om en tredje förlängning av tids­fristen för det brittiska utträdet. Beslutet fattades genom skriftlig procedur. Tids­fristen gäller längst till och med den 31 januari 2020. Den…

Läs mer

 2019-11-11

Uppdaterad tjänst för bilförmånsberäkning

Skatteverkets beräkningstjänst Bilförmånsberäkning är nu uppdaterad med bilarna i en ny nybilsprislista. I Bilförmånsberäkning kan du beräkna förmånsvärdet på en bil via bilmärket.

Läs mer

 2019-11-11

Dags att betala kvarskatt

1,8 miljoner personer och företag ska betala kvarskatt senast den 12 november. Nytt för i år är att de flesta företagare har samma betalnings­datum som löntagare. Att betala via Swish är enkelt, ger mindre risk för fel…

Läs mer

 2019-11-11

Skatteregler för aktie- och handelsbolag

Skatteverket har publicerat en uppdaterad version av sin broschyr Skatteregler för aktie- och handelsbolag – med deklarations­anvisningar. Broschyren vänder sig till dig som upprättar bokslut och deklaration i ett…

Läs mer

 2019-11-11

Spara tid med snabbintervjuer

Nu kan du som vill anställa göra intervjuer via korta video­samtal på distans med Arbets­förmedlingens digitala tjänst Snabbintervjuer. Med Snabb­intervjuer kan du träffa flera kandidater snabbt och smidigt runt om i…

Läs mer

 2019-10-28

Förslag om sänkt skatt på drivmedel till riksdagen

Skatten på drivmedel sänks från 1 januari 2020 enligt ett förslag i en proposition som regeringen beslutat. Förslaget aviserades i budget­propositionen för 2020, som är ett samarbete mellan regeringspartierna…

Läs mer

 2019-10-28

Gör smarta saker säkra

Oktober är EU:s informations­säkerhets­månad och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informations­säkerhet (Enisa). Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhets­frågor hos allmänheten och hos…

Läs mer

 2019-10-28

Förbättrad regelefterlevnad efter slumpmässiga kontroller

När Skatteverket gör slumpvisa revisioner av små och medel­stora företag så följs skatte­reglerna bättre, i många fall i flera år framöver. Bäst är effekten bland företag äldre än fem år, bland aktie­bolag samt…

Läs mer

 2019-10-28

Friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr

Högsta förvaltnings­domstolen har i en dom uttalat att ett friskvårds­bidrag om 6 500 kr inte är en skattefri personalvårds­förmån. Skatteverket har kommenterat sin tolkning av domen i ett rättsfalls­referat den…

Läs mer

 2019-10-24

Anställa med stöd

När du anställer en person som av olika anledningar har svårare att komma in på arbets­marknaden har du möjlighet att få ekonomiskt stöd från Arbets­förmedlingen. Det kan vara någon som har varit arbetslös länge, är ny…

Läs mer

 2019-10-18

Fokus på branscher i tredje säsongen av Skatteskolan

I den tredje säsongen av podcasten Skatte­skolan är det fokus på ett antal olika branscher. I podcasten svarar Skatteverkets experter på de vanligaste frågorna på ett så enkelt sätt som möjligt. De branscher som lyfts…

Läs mer

 2019-10-18

Brevsvar om byte från K3 till K2

Bokföringsnämnden (BFN) har fått frågan om en bostads­rättsförening som valt att redovisa enligt K3 kan gå över till K2 och hur komponent­uppdelningen och avskrivningarna i så fall påverkas vid en sådan övergång. På…

Läs mer

 2019-10-18

Höstens skatteträffar hos Skatteverket

På skatteträffen tar Skatteverket upp viktiga nyheter och intressanta rättsfall. Du får en uppdatering av det senaste om Skatteverkets digitala tjänster och andra praktiska tips och exempel. De fysiska träffarna finns…

Läs mer

 2019-10-18

Registrera ordförande i ekonomisk förening

De flesta föreningar ska anmäla ordförande senast den 31 december 2019. Bakgrunden är lagen om ekonomiska föreningar som började gälla den 1 juli 2018 och som innehåller ett lag­krav om att registrera en…

Läs mer

 2019-10-18

Skydda dig mot identitetsintrång

I oktober slår Skatteverket ett extra slag för digital säkerhet. Identitets­intrång är när någon obehörig använder din legitimation, dina lösenord, ditt person­nummer eller ditt mobila BankID för att till exempel…

Läs mer

 2019-10-10

Starta företag-dagen

Nu finns höstens datum för Starta företag-dagen hos verksamt.se. Dagen består av före­läsningar om att starta eget företag och du har också chansen att ställa frågor till representanter från sju myndigheter…

Läs mer

 2019-10-10

42 organisationer har hittills godkänts för gåvoskatteavdrag

Den 1 juli återinfördes skatte­reduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. Efter tre månader har 42 organisationer godkänts som mottagare. Avdraget gäller först efter att organisationen är godkänd…

Läs mer

 2019-10-10

Nytt avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Som enskild närings­idkare får du göra kostnads­avdrag för inköp av saker och andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna tjäna pengar i din verksamhet. Du får däremot aldrig dra av för privata…

Läs mer

 2019-09-20

Skatteförslag i budgeten för 2020

Regeringen har samlat alla förslag på skatte­området som regeringen aviserar och föreslår i budget­propositionen för 2020 på en egen sida.

Läs mer

 2019-09-20

Budgetpropositionen för 2020

Den 18 september överlämnade regeringen budget­propositionen för 2020 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att jobben ska bli fler, klimat­utmaningen mötas, välfärden tryggas i hela landet och…

Läs mer

 2019-09-20

Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte

Den 10 september lämnades slut­rapporten om regerings­uppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informations­utbyte över till energi- och digitaliserings­minister Anders Ygeman. Förenklat handlar uppdraget om att…

Läs mer

 2019-09-20

Sänkt krav på aktiekapital

Regeringen har i september överlämnat en lagråds­remiss till Lag­rådet med förslag om att det lägsta tillåtna aktie­kapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget gör…

Läs mer

 2019-09-20

Om du drabbats av företagskapning

Om du misstänker att någon försöker kapa ditt företag genom att göra en oriktig anmälan om registrering som till exempel styrelse- eller adress­ändring kontakta genast Bolags­verket.

Läs mer

 2019-09-20

Nya regler om stark kundautentisering vid onlinebetalning

Den 14 september 2019 införs nya regler om stark kund­autentisering inom EU enligt EU:s nya betaltjänstdirektiv PSD2 (Revised Payment Services Directive). Reglerna innebär i korthet att det krävs att man autentiserar…

Läs mer

 2019-09-20

Prisbasbelopp för 2020 fastställt

Regeringen har fastställt prisbas­beloppet och det förhöjda prisbas­beloppet till 47 300 kronor respektive 48 300 kronor för år 2020. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet…

Läs mer

 2019-09-20

Förstärkt avdrag för forskning och utveckling

I dag har företag rätt att göra en ned­sättning av arbets­givar­avgifterna med 10 procent för anställda som arbetar med FoU, det så kallade FoU-avdraget. Regeringen vill nu ytterligare sänka arbetsgivar­avgifterna för…

Läs mer

 2019-09-20

Grön skatteväxling

Regeringen presenterar ett förslag om skatte­reduktion i budget­propositionen för 2020. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och innebär att en skatte­reduktion på 1 650 kronor per år införs för den som bor…

Läs mer

 2019-09-05

Ny webbtjänst ska underlätta vid arbetsskada

Försäkringskassan och AFA Försäkring lanserar nu Arbetsskadeguiden – ett verktyg online som inte kräver inloggning och som hjälper till att hitta rätt information och väg framåt när du drabbats av en arbetsskada…

Läs mer

 2019-09-05

Regeringen vill införa ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Regeringen vill åter se över att införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivar­begrepp vid beskattning av arbets­tagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Det avgörande för om arbets­tagaren ska beskattas i Sverige blir…

Läs mer

 2019-09-05

Ny guide hjälper bostadsrättsföreningar

Du som ansvarar för att lämna kontroll­uppgifter för en bostadsrättsförening kan nu ta hjälp av Skatteverkets nya guide. Ett bostads­företag eller en bostads­rätts­förening ansvarar för att lämna kontroll­uppgift…

Läs mer

 2019-09-05

Nu kan du se dina inkomstuppgifter månadsvis

Nu kan du som är anställd löpande följa vad din arbets­givare har redovisat för lön till Skatte­verket varje månad på Mina sidor. Tidigare har du fått en årlig kontroll­uppgift i januari som summerat löner, pensioner…

Läs mer

 2019-06-10

Skärpta regler för att förhindra momsfusk i EU

Regeringen har beslutat om en lagråds­remiss för att genomföra ändringar i EU:s mervärdes­skatte­direktiv. Förslagen innebär bland annat strängare krav på företag som säljer varor utan moms till företag i andra…

Läs mer

 2019-06-07

Föräldraledig som företagare

Det kan vara svårt att vara föräldra­ledig som företagare och att vara helt ledig från företaget kanske inte går. På Försäkrings­kassans hem­sida kan du läsa om föräldra­penning för företagare och hur du kan kombinera…

Läs mer

 2019-06-07

Stort skattefel för reseavdrag

Reseavdraget, för resor till och från arbetet, är det vanligaste av­draget som görs av privat­personer. Det är också det avdraget som ger upphov till det största skatte­felet, visar en ny rapport från Skatte­verket…

Läs mer

 2019-06-07

Myndigheter går samman i arbetet mot unga penning- och styrelsemålvakter

Allt fler unga vuxna agerar penning­målvakter och styrelse­målvakter, rapporterar Bolags­verket. För att stoppa nyrekryteringen av unga penning­målvakter och styrelse­målvakter går polisen nu ut med Skatte­verket…

Läs mer

 2019-06-05

Svårare att använda Bolagsverkets e-tjänst som brottsverktyg

Bolagsverket har i sitt arbete mot ekonomisk brottslighet och företags­kapning höjt säkerhets­kraven i sin e-tjänst hos verksamt.se. Det har blivit svårare för obehöriga att registrera en företrädar­ändring i…

Läs mer

 2019-06-05

Förbättrat grundskydd och tryggare pensioner

Två nya förslag angående den allmänna pensionen har nu lämnats till riksdagen. Förslagen innebär bland annat att garanti­pensionen och taket i bostads­tillägget för pensionärer höjs från och med nästa år. År 2020 höjs…

Läs mer

 2019-06-05

Anställa sommarjobbare under 18 år

Arbetsmiljö­verkets broschyr – Så får barn och ungdomar arbeta – vänder sig till dig som är arbets­givare för barn och ungdomar under 18 år. Här kan du läsa om de särskilda regler för arbets­uppgifter och arbets­tider…

Läs mer

 2019-06-05

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

I en promemoria från Justitie­departe­mentet föreslås att det lägsta tillåtna aktie­kapitalet i privata aktie­bolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari…

Läs mer

 2019-05-21

GDPR – ett år senare

Den 25 maj förra året började data­skydds­förordningen, GDPR, att gälla i Sverige och övriga Europa. Nu, ett år senare, har Data­inspektionen publicerat sin första nationella integritets­rapport som redovisar hur långt…

Läs mer

 2019-05-21

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Sverige och Portugal har den 16 maj 2019 under­tecknat ett proto­koll om ändring i 2002 års skatte­avtal mellan länderna. Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut…

Läs mer

 2019-05-21

Frågor och svar om swishbetalningar

Är du osäker på vad som gäller när du ska bokföra swishbetalningar? Bokföringnämnden har publicerat en rad frågor och svar om just swish på sin hemsida.

Läs mer

 2019-05-21

Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

Den del av Skatte­verket som bedriver brotts­bekämpande verksamhet ska få utökade möjligheter att bekämpa brott. Det innebär att Skatte­verket får rätt att utreda brott där man miss­tänker att falska eller…

Läs mer

 2019-05-15

Rekordmånga deklarerade digitalt

Den 2 maj hade nästan 6,3 miljoner personer deklarerat digitalt. Det är en ökning med cirka 150 000 digitala deklaranter jämfört med förra året, rapporterar Skatteverkets i ett press­meddelande. De flesta deklarerade i…

Läs mer

 2019-05-15

Var vaksam om du ska sälja ditt företag

Står du inför det viktiga beslutet att sälja eller avveckla ditt företag? Då bör du vara extra vaksam på vilket företag du gör affärer med. Det kan vara lätt att bli bedragen menar Bolagsverket och går igenom vilka…

Läs mer

 2019-04-26

Så fungerar rotavdraget för företag

Den som anlitar ditt företag för rot­arbete kan få en skatte­reduktion, så kallat rot­avdrag, för delar av arbets­kostnaden. Material och rese­kostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. Det är du som…

Läs mer

 2019-04-26

Mentorskapsprogram för företagare inom jordbruk, trädgård och rennäring

Just nu pågår en satsning där företagare inom de gröna näringarna kan delta i ett mentorprogram. Tillsammans med en erfaren mentor kan före­tagaren bolla idéer och även vidga sitt nätverk. Mentor­programmet, som är…

Läs mer

 2019-04-26

Checklista för att starta vattenbruk

Vill du starta ett vattenbruk och odla fisk, kräftor, räkor, musslor, ostron eller alger? I den nya e-tjänsten hos verksamt.se får du reda på vilka tillstånd du behöver söka och vilka uppgifter du behöver lämna till…

Läs mer

 2019-04-26

Myndigheter i samlat grepp mot att arbetstagare utnyttjas

Polisen, Arbetsmiljö­verket och Skatte­verket har genomfört oanmälda kontroller på cirka 120 företag, främst på nagel- och frans­salonger, runt om i landet. Syftet var att få bukt med att arbetstagare exploateras…

Läs mer

 2019-04-26

Bolagsverkets app ger dig koll på ditt företag

Med Bolagsverkets app kan du få notiser så fort vi tar emot, handlägger eller avslutar ett ärende för ditt företag. Det gör att du enkelt kan hålla koll på ditt företag och snabbt upptäcka eventuella kapnings­försök…

Läs mer

 2019-04-26

Dags att deklarera för influencers och youtubers

Du som har inkomster från aktiviteter på internet och sociala medier behöver deklarera om du har tjänat mer än totalt 19 247 kronor under 2018. Influencers, youtubers, gamers och de som har andra liknande verksamheter…

Läs mer

 2019-04-17

Företagens regelkostnader fortsätter öka

Företagens administrativa kostnader till följd av regler har ökat med cirka 600 miljoner kronor under 2018, enligt en ny rapport från Tllväxtverket. De ökade kostnaderna beror på nya eller ändrade regler, till exempel…

Läs mer

 2019-04-17

Aktuella skatteförslag 2019

Ta del av samlad information från regeringen om årets aktuella skatteförslag. Under våren och sommaren ska regeringen genomföra ett antal ändringar på skatte­området till följd av riksdagens beslut i december om att…

Läs mer

 2019-04-15

Enklare för företagare att deklarera digitalt

1 366 103 personer som är enskilda närings­idkare eller del­ägare i handels­bolag eller onoterat aktie­bolag ska lämna en närings­bilaga till sin deklaration och många tar hjälp av en byrå för att deklarera. För den…

Läs mer

 2019-04-15

Vårbudgeten 2019

Den 10 april överlämnade regeringen vårens ekonomiska propositioner till riksdagen. I 2019 års ekonomiska vår­pro­position redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget samt inriktningen för politiken…

Läs mer

 2019-04-15

Läget i brexitprocessen

Europeiska rådet enades den 10 april om en andra förlängning av tids­fristen för det brittiska utträdet. Tids­fristen gäller nu längst till och med den 31 oktober 2019. Den är flexibel så att ett godkännande av…

Läs mer

 2019-04-15

Proposition om förlängt anställningsskydd

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att arbets­tagares anställnings­skydd ska förlängas till 69 år. När den åldern har uppnåtts ska arbets­givaren kunna säga upp arbets­tagaren utan att det krävs saklig…

Läs mer

 2019-03-28

Bokföringsnämndens filmer om bokföring

För att underlätta för nya företagare och andra som vill lära sig grunderna i bokföring har Bokförings­nämnden tagit fram en filmserie med 13 filmer om bokföring. Filmerna utgår från Bokförings­nämndens handledning Att…

Läs mer

 2019-03-28

Skatteåterbäring kan användas för att betala skulder

Om du får skatte­återbäring och har skulder hos Krono­fogden kommer Skatte­verket i första hand överföra pengarna till till Krono­fogden. Det innebär att du först får ett besked om över­skottet från Skatteverket och…

Läs mer

 2019-03-28

Datainspektionens planerade granskningar

Datainspektionen har fattat beslut om sin tillsynsplan för de närmaste två åren 2019–2020. Bland de verksamheter och branscher som ska granskas finns hälso- och sjukvården, rättsväsendet, arbetsgivare, detalj­handeln…

Läs mer

 2019-03-28

Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Förslaget om att avskaffa den särskilda löneskatten för äldre har nu lämnats till riksdagen i en proposition av regeringen. En särskild löneskatt om 6,15 procent tas sedan den 1 januari 2016 ut på lön, arvoden…

Läs mer

 2019-03-28

Lämna in årsredovisningen digitalt

Nu har Bolagsverket öppnat upp möjligheten för de flesta av Sveriges aktie­bolag att lämna in årsredo­visning digitalt. För att du ska kunna lämna in års­redo­visningen digitalt måste vissa förut­sättningar vara…

Läs mer

 2019-03-28

Deklarera för första gången

Ska du deklarera din enskilda firma för första gången? Skatteverket ordnar informations­träffar för dig som är ny företagare där de går igenom vilka skatte­regler som gäller för enskild närings­verksamhet. Du får…

Läs mer

 2019-03-28

Skatteavdraget för fackföreningsavgifter avskaffas

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag till att avskaffa skatte­reduktionen för fackförenings­avgifter. Avskaffandet av skatte­reduktionen var en del av Moderaternas och Kristdemokraternas budget­reservation…

Läs mer

 2019-03-28

Ändring i K2 Årsredovisning i mindre företag

Bokföringsnämnden har beslutat om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2). Ändringarna är av redaktionellt slag, bl.a. till följd av att ny lag om…

Läs mer

 2019-03-28

Räkna ut om du har rätt till reseavdrag

Avdrag för resor till och från arbetet är det absolut vanligaste avdraget som görs i deklarationen av privat­personer. Närmare en miljon personer gör varje år avdrag för resor i sin deklaration, skriver Skatteverket i…

Läs mer

 2019-03-28

Tid att deklarera

Den 19 mars klockan 07.00 öppnade årets deklaration för privatpersoner och 699 000 personer deklarerade redan första dagen. I år har fler möjlighet att få skatteåterbäring i april – alla som deklarerar digitalt senast…

Läs mer

 2019-03-28

Svårare att ta ut oskäliga fondavgifter

Från och med 1 januari 2020 införs det nya krav på fond­förvaltare att tydligare redovisa hur aktivt tillgångarna i en fond förvaltas. Syftet är att minska förekomsten av fonder som marknadsförs som aktivt förvaltade…

Läs mer

 2019-03-28

Starta Företag-broschyren 2019

Nu finns årets Starta företag-broschyr publicerad hos Bolagsverket. I broschyren finns samlad information för dig som driver och ska starta företag. Starta företag-broschyren ges ut av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket…

Läs mer

 2019-02-26

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

I ett förslag från Finansdepartementet föreslås en ned­sättning av arbets­givaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Nedsättningen innebär att…

Läs mer

 2019-02-26

Ny momstjänst från och med mars 2019

Från och med den 1 mars 2019 ska du lämna moms­deklarationen i en ny tjänst hos Skatteverket. Det är samma regler, datum och fält som tidigare. Däremot kommer alla funktioner som finns i den gamla tjänsten inte att…

Läs mer

 2019-02-26

Digital årsredovisning för aktiebolag som följer K3

Bolagsverket är nu redo att ta emot årsredovisningar digitalt från större aktiebolag som redovisar enligt K3. Digital inlämning för K3-företag med koncernredovisning är dock ännu inte klar. Det var i mars 2018 som…

Läs mer

 2019-02-14

Förslag om förlängt växa-stöd

I ett förslag från Finans­departementet föreslås att den längsta tid som ett enmans­företag som anställer en första person har rätt till ned­sättning av arbetsgivar­avgifterna, den allmänna löne­avgiften och den…

Läs mer

 2019-02-14

Vad är en e-faktura?

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura enligt en ny europeisk standard. Det innebär att du som leverantör till offentlig sektor måste skicka e-fakturor och att…

Läs mer

 2019-02-14

Förbered dig för e-faktura

Alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden, om det inte har avtalats om någon annan standard. Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar…

Läs mer

 2019-02-14

Skatteverket granskar

I år kommer Skatteverket att fortsätta granskningen av bygg­sektorn och andra branscher där risken för svart­arbete är stor, såsom bil­verkstäder, restauranger och skönhets­branschen. Skatte­verket gör kontroller på…

Läs mer

 2019-02-14

Vårens datum för Starta företag-dagen

Starta företag-dagen består av föreläsningar om att starta eget företag och du får också chansen att ställa frågor till represen­tanter från sju myndigheter. Deltagandet på Starta företag-dagen är kostnadsfritt. Nu…

Läs mer

 2019-02-14

Strategiskt styrelsearbete

Tillväxtverket har publicerad en ny guide för dig som vill lära dig mer om olika styrelseformer och arbetssätt för att utveckla ditt företags styrelsearbete. Guiden heter Styrelsetrappan – Din guide till den…

Läs mer

 2019-02-08

Ny checklista för att starta hotell

En ny digital checklista på verksamt.se gör det enklare för dig som vill starta hotell, Bed & Breakfast eller konferens­anläggning. Genom att svara på några frågor så får du veta vilka uppgifter du ska lämna och vilka…

Läs mer

 2019-02-08

Nya avgifter hos Bolagsverket

Från och med den 1 februari 2019 har Bolagsverket att ändrat vissa avgifter för bland annat aktiebolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, företagsinteckningar och e-ingivna kungörelser.

Läs mer

 2019-02-08

Skatteverkets nya tjänst för arbetsgivardeklaration

På Skatteverkets hemsida hittar du all informa­tion om de nya reglerna för arbetsgivar­deklaration. Från och med februari 2019 ska alla arbets­givare använda den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration i stället för den…

Läs mer

 2019-02-08

Bokföringsboken 2019 och Bokslutsboken 2019

Nu finns de båda huvud­böckerna i serien Svensk Redovisning i lager att beställa. Bokföringsboken 2019 är en handbok för löpande redo­visning och ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Boken innehåller…

Läs mer

 2019-01-25

Räkna ut karensavdrag

Den 1 januari 2019 ersattes karens­dagen av ett karens­avdrag. Karens­avdrag är ett avdrag på sjuk­lönen eller sjuk­penningen som görs i samband med sjukfrån­varo, och motsvarar 20 % av den sjuklön eller sjuk­penning…

Läs mer

 2019-01-25

Första utbetalningarna av klimatbonus

Nu får de första fordons­ägarna bonusen utbetald för sina klimat­bonusbilar. Transport­styrelsens prognos visar att cirka 2200 fordon kommer att beviljas bonus till en summa av drygt 74 miljoner kronor under januari…

Läs mer

 2019-01-25

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteverket har uppdaterat broschyren om skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar. Broschyren vänder sig till styrelser och medlemmar med intresse av de skattefrågor som kan bli aktuella under 2019.

Läs mer

 2019-01-25

Förslag om återinföring av gåvoskatteavdraget

I ett förslag från Finans­departementet föreslås nu att gåvoskatte­avdraget återinförs. Avdraget avskaffades den 1 januari 2016. Återinförd skatte­reduktion för gåvor till ideell verksamhet är nu på remiss till den 15…

Läs mer

 2019-01-25

Webbseminarium om nya e-fakturalagen

Den 1 april i år börjar den nya lagen om e-faktura att gälla, vilket påverkar dig som fakturerar till offentlig sektor. Den nya lagen innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt…

Läs mer

 2019-01-25

Avskaffad särskild löneskatt för äldre

I en promemoria från Finans­departementet föreslås att den särskilda löneskatten för äldre avskaffas från och med 1 juli 2019. Förslaget presenteras i enlighet med Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation…

Läs mer

 2019-01-18

Höjt tak för rutavdrag

I en promemoria från Finans­departementet föreslås att det nuvarande taket för rut­avdrag för personer som inte fyllt 65 år höjs från 25 000 kr till 50 000 kr per person och beskattningsår. Förslaget innebär då att…

Läs mer

 2019-01-18

Ny lag om företagsnamn

Den 1 januari 2019 träder den nya lagen om företagsnamn i kraft. Den ersätter firmalagen och innebär bland annat att ordet firma ändras till företagsnamn.

Läs mer

 2019-01-11

Räkna ut din skatt

Skatteverket har lanserat en ny tjänst där privatpersoner och företag kan räkna ut sin skatt. Tidigare har det funnits olika tjänster för skatteberäkning. Den nya tjänsten ersätter dessa äldre och ska vara lättare att…

Läs mer

 2019-01-11

Belopp och procent för inkomstår 2019

Få koll på vilka belopp och procentsatser som gäller för inkomst­året 2019. Ladda ner en PDF och spara via länken nedan för att ha koll på vilka procent­satser som är aktuella och till vilka belopp du kan göra avdrag…

Läs mer

 2019-01-10

Nya lagar som påverkar skatt och folkbokföring

Skatteverket beskriver på sin hemsida de nya lagar som trätt i kraft den 1 januari 2019 och som påverkar inkomstbeskattningen. De viktigaste nyheterna är utökat jobbskatte­avdrag, höjd brytpunkt för statlig…

Läs mer

 2019-01-10

Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklarationen

Med anledning av att reglerna för arbetsgivar­deklaration ändras har Skatte­verket kommit med ett ställnings­tagande kring hantering av förmåner. Alla ersättningar och förmåner ska från och med den 1 januari 2019 som…

Läs mer

 2019-01-10

Handbok för löpande bokföring och bokslut

Nu kan du förhands­beställa nästa års utgåvor av de båda huvud­böckerna i serien Svensk Redovisning – Bokföringsboken 2019 och Bokslutsboken 2019. Böckerna fungerar som handböcker för löpande bokföring och bokslut och…

Läs mer

 2018-12-03

Missa inte att förhandsbeställa Redovisa Rätt

Nu kan du förhandsbeställa nästa års utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön, Rätt Skatt, Rätt Arbetsrätt och Rätt Bolagsrätt. Edison säljer även böckerna i pris­värda paket…

Läs mer

 2018-11-23

Prisbasbelopp för 2019

Prisbas­beloppet och det förhöjda prisbas­beloppet kommer att höjas till 46 500 kronor respektive 47 400 kronor för år 2019. Höjningen av prisbas­beloppet gör också att ersättningarna från sjuk- och föräldra­penning…

Läs mer

 2018-11-23

Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2019

Regeringen har fastställt inkomst­bas­beloppet för år 2019 till 64 400 kronor och inkomst­index till 175,96. Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålders­pension räknas fram med inkomstbas­beloppet. Denna inkomst…

Läs mer

 2018-11-23

Sänkt skatt för personer över 65 år

Den 15 november överlämnade övergångs­regeringen budget­propositionen för 2019 till riksdagen. De begränsade befogenheter som en övergångs­regering har gör att den budget som lämnas utgår från tidigare riksdags­beslut…

Läs mer

 2018-11-16

Karensavdrag istället för karensdag

Den 1 januari 2019 avskaffas karens­dagen och ersätts av ett karens­avdrag. Karens­avdrag är ett avdrag på sjuk­lönen eller sjuk­penningen som görs i samband med sjukfrån­varo, och motsvarar 20 % av den sjuklön eller…

Läs mer

 2018-11-16

Ny avgift ersätter radio- och tv-avgiften

Radio- och tv-avgiften till Radiotjänst ersätts med en individuell public service-avgift vid årskiftet 2019. Det innebär att du inte längre ska betala in en särskild radio- och tv-avgift utan att den dras direkt med…

Läs mer

 2018-11-16

Aktuellt om att göra affärer utomlands

Vill du lära dig mer om import och export? Hos verksamt.se kan du nu ta del av alla sex webb­seminarier som behandlar temat affärer utomlands. Tull­verket berättar vad du ska tänka på för att komma igång med import i…

Läs mer

 2018-11-16

Nya momsregler för värdebevis

Den 1 januari 2019 införs nya regler för värde­bevis, så kallade vouchers, som det kallas i lagen. Begreppet voucher innefattar olika typer av värde­bevis, exempelvis present­kort och kuponger. De nya reglerna…

Läs mer

 2018-11-09

Revisionsplikt eller inte?

Många aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Vill du avregistrera revisorn, ändra bolagsordningen och ta bort revisionsplikten? Hos Bolagsverket kan du se vilka datum som gäller för dig och ditt företag och hur du…

Läs mer

 2018-11-09

Julbord och julgåvor

Nu är det snart dags för julbord och jul­klappar till dina anställda och kunder, men har du koll på regel­verket så att du bokför rätt? Vad är avdrags­gillt och vad är inte avdrags­gillt för företaget? En arbets­givare…

Läs mer

 2018-11-09

Kontrolluppgifter för inkomståret 2018

Skatteverkets broschyr (SKV 304) om kontroll­uppgifter för inkomst­året 2018 finns nu publicerad i slut­giltig utgåva på Skatte­verkets hemsida. Ladda ner och läs broschyren i PDF-format.

Läs mer

 2018-11-09

Enklare att förstå hur företag ska avslutas

Du som bedriver enskild närings­verksamhet kan nu få hjälp av Skatte­verkets nya tjänst när du vill avsluta din firma. Beroende på vad som gäller för just dig får du en check­lista på vad du måste göra för att avsluta…

Läs mer

 2018-11-02

Förmån av hälso- och sjukvård

Sedan den 1 juli 2018 är förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjuk­vård inte längre en skatte­fri förmån för den anställda. Skatteverket har publicerat ett nytt ställnings­tagande som förtydligar…

Läs mer

 2018-11-02

GDPR-guide för småföretagare

Nära ett halvår har nu gått sedan den nya Dataskydds­förordningen GDPR trädde i kraft. Data­inspektionen har också påbörjat flera större granskningar av för­ordningen med syfte att skapa väg­ledning. För dig som är…

Läs mer

 2018-11-02

Moms ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal

Den som hyr ut vård­personal till någon som driver en vård­mottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Uthyrning av personal är inte en sådan tjänst som i sig utgör sjuk­vård eller tand­vård, skriver Skatte­verket i…

Läs mer

 2018-10-26

Första GDPR-granskningen klar

Enligt dataskydds­förordningen, GDPR, är alla myndigheter och även vissa företag skyldiga att utse ett dataskydds­ombud. Ombudet ska kontrollera att den egna organisationen följer bestämmelser och interna styr­dokument…

Läs mer

 2018-10-26

Så kan du påverkas av Brexit

Den 30 mars 2019 har Stor­britannien för avsikt att lämna EU (Brexit) och alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med Stor­britannien kommer att på­verkas. Det pågår för­handlingar om ett utträdes­avtal…

Läs mer

 2018-10-19

Privatpersoner kan betala skatt med Swish

Skatte­verket vill göra det enklare att betala in skatt för privat­personer och inför nu möjligheten att betala via Swish. Belopp under 15 000 kronor per dygn går att betala in via Swish, för större betalningar gäller…

Läs mer

 2018-10-19

Både förbättringar och försämringar med AGI

Tidningen Konsulten, som ges ut av Srf konsulterna, har intervjuat löne­administratörer på ett företag som redan börjat att rapportera arbets­givar­avgifter på individ­nivå. Enkel fil­upp­laddning och synkade system är…

Läs mer

 2018-10-19

Sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finans­ministrar på ett möte där beslut fattades om att sänka momsen på elektroniska publikationer. Beslutet betyder att medlems­staterna kan tillämpa samma…

Läs mer

 2018-10-11

Ändrade skatteregler påverkar inte BAS-kontoplanen

Den 1 januari 2019 börjar nya skatte­regler för företags­sektorn att gälla med ränte­avdrags­begränsningar och sänkt bolags­skatt som följd. De nya reglerna påverkar redo­visningen, i första hand för företag som…

Läs mer

 2018-10-11

Rehabiliteringsstöd för arbetsgivare

Sedan den 1 juli kan arbets­givare söka rehabiliterings­stöd på 10 000 kronor per anställd. Stödet ska ge företagen bättre för­utsättningar i arbetet med att minska och förkorta sjuk­skrivningarna på arbets­platserna…

Läs mer

 2018-10-11

Digital inlämning av årsredovisning

I framtiden kan det bli obligatoriskt att lämna in års­redovisningen digitalt. Bolags­verket vill därför träffa före­tagare som själv upprättar och skickar in års­redo­visningen och ombud som hjälper företag med…

Läs mer

 2018-10-11

Förtydligande kring friskvårdsbidrag

Körsång, fiske och agility är exempel på aktiviteter som man inte kan använda sitt frisk­vårds­bidrag till, skriver Skatte­verket i ett för­tydligande på sin hemsida. Om arbets­givaren betalar sådana aktiviteter blir…

Läs mer

 2018-10-05

Bolagsverket påminner om att anmäla verklig huvudman

Har du anmält verklig huvudman? Bolags­verket har i början av oktober skickat ut en på­minnelse till cirka 75 000 aktie­bolag som inte anmält verklig huvudman än. Det är en skyldighet enlig lag att anmäla verklig…

Läs mer

 2018-10-05

Säkerhetstest för företagare

I oktober pågår Informations­säkerhets­månaden, ett EU-initiativ om informations­säkerhet som syftar till att öka med­veten­heten om vikten av informations­säkerhet i hela Europa. Myndigheten för samhälls­skydd och…

Läs mer

 2018-10-05

Ny förordning ska förenkla digital inlämning

Den 1 oktober 2018 trädde förordningen (2018:1264) om digitalt in­hämtande av upp­gifter från företag i kraft. Enligt för­ordningen ska myndigheterna, i takt med att nya digitala system utvecklas, särskilt fokusera på…

Läs mer

 2018-10-05

Hur har det gått för dem som har börjat redovisa på individnivå?

De nya reglerna om arbets­givar­deklara­tion på individ­nivå gäller sedan halvårs­skiftet för arbets­givare inom vissa branscher. Företag inom restaurang, bygg, tvätteri och frisör som ska föra personal­liggare och har…

Läs mer

 2018-09-21

Datainspektionen informerar om personuppgifter

Data­inspektionen bjuder in ansvariga chefer för myndigheter, företag och organisa­tioner till seminarier för att diskutera hur skyddet av den personliga integriteten kan för­bättras vid behandling av person­uppgifter…

Läs mer

 2018-09-21

Bokföringsregler för filialer i Sverige

Ett utländskt företag som ska bedriva närings­verk­samhet i Sverige genom en filial är bok­förings­skyldigt i Sverige och filialen ska ha en egen bok­föring som är skild från det utländska företagets bok­föring…

Läs mer

 2018-09-14

Arkivering av kvitton

I vilken form ska kvitton till bokföringen sparas? Hur, och i vilken form, kvitton ska arkiveras ger upphov till många frågor – hitta svaren hos Bokförings­nämnden. De har nu upp­daterat sin hemsida med fler frågor och…

Läs mer

 2018-09-14

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Nästa år ska alla arbets­givare redo­visa löner, för­måner och skatte­avdrag månads­vis för varje anställd i arbets­givar­deklarationen. Vill du ha mer information om de nya reglerna för arbets­givar­deklaration på…

Läs mer

 2018-09-14

Skärpta regler mot lågbeskattade utländska företag

Regeringen har lämnat en proposition om ändringar av de s.k. CFC-reglerna i inkomst­skatte­lagen. CFC står för Controlled Foreign Corporation. Reglerna gäller när ett utländskt låg­beskattat bolag ägs och kontrolleras…

Läs mer

 2018-09-14

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Den 3 september invigdes DIGG – Sveriges nya myndighet för digital för­valtning. Myndighetens uppdrag är sam­ordna och stödja den förvaltnings­gemen­samma digitali­seringen med mål att skapa en effektiv och…

Läs mer

 2018-09-07

Registrera ordförande i ekonomisk förening

Den nya lagen om ekonomiska föreningar som började gälla den 1 juli 2018 innehåller ett lag­krav om att registrera en styrelse­ordförande i föreningen. Alla som driver en eko­nomisk före­ning, bostadsrätts­förening…

Läs mer

 2018-09-07

Starta företag-dagen

Har du precis startat eget? Edison Bokföring – vårt enklaste bokföringsprogram – är ett bra val för dig som tagit steget till att starta eget. När verk­samheten växer kan du sedan enkelt byta upp dig till någon av våra…

Läs mer

 2018-09-07

Allt fler obetalda räkningar till Kronofogden

Antalet obetalda räkningar som skickas vidare till Krono­fogden ökade under första halvåret 2018. Krono­fogden har fått in omkring 587 000 krav på obetalda skulder, vilket motsvarar en ökning på cirka 13 % jämfört med…

Läs mer

 2018-09-07

Aktuellt inför valet

Är du nyfiken på hur riksdags­partierna ställer sig i viktiga frågor som rör före­tagande och närings­liv? Tidningen Balans har inför valet under­sökt partiernas politik och idéer inom dessa områden. Samtliga…

Läs mer

 2018-08-31

Ny regel tidsbegränsar självrättelser

Skatte­betalare kan på eget initiativ rätta oriktiga upp­gifter i in­lämnade deklara­tioner i upp till sex år, något som kallas själv­rättelse. Den 1 augusti kom­plettera­des reglerna för själv­rättelser av tidigare…

Läs mer

 2018-08-31

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Har du koll på vilka nya regler som trätt i kraft under sommar­semestern? Tidigare var en privat sjukvårds­försäkring som betalades av arbets­givaren en skattefri förmån. De nya reglerna som började gälla den 1 juli…

Läs mer

 2018-08-31

Ny lag om ekonomiska föreningar

Den 1 juli trädde lagen (2018:672) om ekono­miska föreningar i kraft. Lagen ersätter den gamla lagen med samma namn. Den nya lagen ska göra det lättare att starta och driva ett företag i form av en eko­nomisk…

Läs mer

 2018-08-31

Sjukskatten skrotad

Sällan har väl ett förslag från regeringen blivit lika sågat som den så kallade ”hälso­växlingen”. En kort summering kan vara på sin plats: Regeringen såg att de statliga sjuk­skrivnings­kostnaderna steg och bestämde…

Läs mer

 2016-09-23

Allt om anställningsstöd till företagare

Har du koll på hur nystarts­jobb, yrkes­introduktion, särskilt anställnings­stöd, instegs­jobb, trainee­jobb och löne­bidrag fungerar? Företag som ny­anställer kan få bidrag med upp till 85 procent av löne­kostnaden…

Läs mer

 2016-09-23

Edison lanserar nytt prisvärt löneprogram

Edison Solution har utökat sin svit med populära löne­program och nu erbjuder man fyra alternativ. Det nya programmet kallas Edison Lön Start+ och det är ett lätt­använt och rejält löne­program för mindre företag…

Läs mer

 2016-09-23

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

För att minska skatte­fusk och skatte­undan­dragande vill regeringen att uppgifter på individnivå om utbetalda ersättningar för arbete och skatte­avdrag ska lämnas löpande till Skatte­verket. Uppgifterna bör lämnas…

Läs mer

 2016-09-23

Stoppa månadsrapporteringen

Regeringen planerar att införa månads­rapportering för företag. Det inne­bär att du som före­tagare varje månad måste rapportera in bland annat löne- och skatte­uppgifter för dina anställda. Bransch­organisationen…

Läs mer

 2016-09-23

Sök återbetalning av utländsk moms senast den 30 september

Du som har gjort inköp utom­lands för din svenska verksam­het har möjlig­het att återfå momsen för dessa inköp. Det gäller till exempel för moms på utgifter i samband med utländska affärs­resor. Sista ansöknings­dag…

Läs mer

 2016-09-23

Fika på jobbet – när är den avdragsgill och skattefri?

Har du aktiebolag? Då kan du dra av för fikat på jobbet. Däremot blir det nobben för dig som driver enskild firma utan anställda. Utgifter för enklare förtäring i form av till exempel kaffe, te, juicer och kakor räknas…

Läs mer

 2016-09-23

Fler får betala statlig skatt 2017 och ännu fler 2018

I budget­proposi­tionen för 2017 föreslås att upp­räkningen av skikt­gränserna för statlig inkomst­skatt för 2017 begränsas till förändringen i konsument­pris­index plus en procent­enhet. Den begränsade upp­räkningen…

Läs mer

 2016-09-23

EU-domstolen om fakturakravens förhållande till avdragsrätten

I två domar avkunnade den 15 september 2016 tolkar EU-domstolen de faktura­krav som före­skrivs i direktivet och förtydligar dessas för­hållande till avdrags­rätten för ingående moms. I domarna betonar EU-domstolen att…

Läs mer

 2016-09-23

K2 eller K3? Nu får alla välja

I en krönika i tidningen Balans skriver Caisa Drefeldt, auktori­serad revisor och redovisnings­specialist på KPMG i Göteborg, om den nya K2 och den uppdaterade K3. Den stora nyheten är att K2 nu omfattar alla…

Läs mer

 2016-09-23

SIE 5 mer omfattande än tidigare format

Nu lanseras det nya SIE-formatet, SIE 5. Formatet har utvecklats och omfattar nu mer data än tidigare. SIE-formatet är den mest etablerade och utbredda standarden i Sverige för att flytta redovisnings­data mellan olika…

Läs mer

 2016-09-23

Ändrade uppskovsregler vid bostadsförsäljning

För att öka rörlig­heten på bostads­marknaden föreslår regeringen att taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostads­försäljningar slopas under en fyraårs­period och den som köper en billigare bostad ska kunna…

Läs mer

 2016-09-23

Mer räknas som rutarbete från den 1 augusti

Från och med den 1 augusti 2016 räknas även vissa arbeten som hushålls­arbeten trots att de vanligtvis inte utförs av hushållen själva. Det gäller vissa trädgårds­tjänster, flyttjänster och IT-tjänster. Dessa…

Läs mer

 2016-09-23

Frågor om redovisning och beskattning av dricks

Skatteverket har släppt ett ställnings­tagande som ersätter det tidigare Frågor om dricks – särskilt vid betalning med konto­kort från den 29 juni 2015. Anledningen är att Skatte­verket har fått många följd­frågor som…

Läs mer

 2016-09-23

Höstaktuellt om semesterledighet

Nu när kanske alla har tagit ut sina sommar­semestrar finns det ändå en del att tänka på när det gäller semester­hanteringen. Det gäller dels uttaget av antalet dagar, dels att för mycket semester­lön kan ha betalats…

Läs mer

 2016-09-23

Golv för statslåneräntan

Regeringen har överlämnat en lagråds­remiss med förslag om golv för stats­låne­räntan i skatte­lagstiftningen till Lagrådet. Syftet med förslaget är att undvika oklar­heter om hur bestäm­melserna ska tillämpas och att…

Läs mer

 2016-09-23

Nu kan små företag få mikrolån

Nu lanserar Almi det nya Mikro­lånet. Under en två­års­period kommer Almi att kunna låna ut 600 miljoner kronor till mikro­företag över hela Sverige. Det nya Mikro­lånet möjlig­görs genom en garanti som finansieras av…

Läs mer

 2016-04-26

Bättre villkor för småföretagare vid sjukdom, arbetslöshet och barnledighet

Små- och ensam­företagare ska få bättre villkor när det kommer till sjuk­dom, arbets­lös­het och barn­ledighet. Det lovar närings­minister Mikael Damberg, enligt Ekot. Utredningen som regeringen nu tar ställning till…

Läs mer

 2016-04-26

Företag med mycket liten omsättning ska momsbefrias

Regeringen har i dag remit­terat en prome­moria från Skatte­verket där det före­slås att en omsättnings­gräns för mervärdes­skatt på 30 000 kr per år ska införas. Idag måste i princip alla som bedriver ekonomisk…

Läs mer

 2016-04-26

Vad krävs för att hemmakontoret ska bli avdragsgillt?

Vad krävs egentligen för att hemma­kontoret ska bli avdrags­gillt? Det är en av de mest diskuterade frågorna bland små­företagare. Tidningen Företagaren har ställt frågan till Hans Backman, en av Skatte­verkets…

Läs mer

 2016-04-26

Dags att planera för semestern

Det finns flera lag­regler och utöver det praktiska problem att tänka på kring personalens sommar­semester. Det är därför viktigt att redan nu påbörja planeringen för att allt ska fungera så smärt­fritt som möjligt…

Läs mer

 2016-04-26

Utvidgad målgrupp för yrkesintroduktion och traineejobb

Regeringen har beslutat om ändringar så att trainee­jobben och stödet för yrkes­introduktions­anställningar utvidgas till att omfatta även ny­anlända och långtids­arbetslösa som är 25 år eller äldre. Syftet är att…

Läs mer

 2016-04-26

Personalliggare i fler verksamheter

Som en del av regeringens strategi mot skatte­fusk och svart­arbete har regeringen gett Skatte­verket i upp­drag att lämna förslag på hur systemet med krav på personal­liggare kan utvidgas till att även omfatta…

Läs mer

 2016-04-26

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Nu gör Skatte­verket ett nytt försök och före­slår en lag­ändring när det gäller att lämna arbets­givar­deklarationer på individ­nivå. I början av februari skickades förslaget till regeringen. Syftet är att minska…

Läs mer

 2016-04-26

Förlängd tid för 3:12-utredningen

Regeringen har beslutat att förlänga utrednings­tiden för 3:12-utredningen till senast den 1 november 2016. Skälet för för­längningen är att utredningens sekretariat inte har varit fullt bemannat under…

Läs mer

 2016-04-26

Snabbaste sättet att anmäla ny styrelse

Ett företag som väljer en ny styrelse på års­stämman behöver anmäla ändringarna till Bolags­verket. Snabbaste sättet att göra det är på verksamt.se. Där anmäler du exempel­vis ny styrelse­ledamot eller revisor, ändrar…

Läs mer

 2016-04-26

Vad händer med K-regelverken?

Från den 1 januari 2016 är års­redovisnings­lagen ändrad. Detta kommer att påverka K-regel­verken på olika sätt. Bland annat det minskade kravet på tilläggs­upplysningar minskar tröskeln att kliva in i K3. Beroende på…

Läs mer

 2016-04-26

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.