Strax klar...
 
 

Ekonomibrevet

Här samlar vi senaste nytt om bokföring, skatter och företagande.

Du kan också prenumerera på Ekonomibrevet så att du får alla nyheterna med e-post (samlat, cirka en gång i månaden). Det kostar inget och du kan själv­klart avsluta prenumera­tionen när du vill.

Prenumerera gratis!

Du får alla nummer av Ekonomi­brevet direkt i din inkorg. Och du kan hoppa av precis när du vill.

Bara ett steg kvar

Vi har skickat ett mejl till e-post­adressen du angav.

Följ länken i mejlet för att bekräfta att adressen är din.

Något gick fel

Backa och försök igen eller kontakta oss på 046320 220 eller kundtjanst@edison.se.

Backa

Beslut fattat om kompensation för de födda 1957

Riksdagen har godkänt regeringens förslag att personer födda 1957 ska kompenseras för utebliven skatte­sänkning. Utbetalning av kompensation sker första veckan i juli för de flesta. Beslutet innebär även en…

Läs mer

 2024-06-14

Vissa förändringar på F-skattens område

För att förbättra villkoren att starta, driva och utveckla företag samt förebygga brottslighet behöver F-skatte­systemet vara utformat så att det seriösa näringslivet skyddas och osund konkurrens och den kriminella…

Läs mer

 2024-06-14

Remiss av ändringar i vägledningen Bokföring

BFN beslutade den 3 juni 2024 att remittera förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) och vägledning om bokföring. De föreslagna ändringarna är till största del en följd av de ändrade…

Läs mer

 2024-06-13

Arbetsolyckorna ökar – kvinnor och män drabbas olika

Antalet anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro ökade förra året med elva procent jämfört med året innan. Män drabbades oftare än kvinnor av arbetsolyckor med dödlig utgång och anmälde också fler…

Läs mer

 2024-06-13

Seminarieserie om framtidens företagande

Ett flertal stora förändringar pågår inom området för nationell och internationell skatte­lagstiftning. Skatteverket vill bidra till att skapa förutsättningar för företag och koncerner att kunna förbereda sig inför…

Läs mer

 2024-06-13

Enkelt skaffa intyg för rätt skatt på sommarjobbet

Den som tjänar mindre än 24 238 kronor på ett sommarjobb och inte har andra inkomster under året ska inte betala inkomstskatt. För att slippa att skatt dras behöver ett intyg lämnas till arbetsgivaren. Intyget finns…

Läs mer

 2024-06-13

Ny rapport om individuppgifter i arbetsdeklarationen

Skatteverket har publicerat rapporten ”Individuppgifter i arbetsdeklarationer: En effektutvärdering ur ett beskattningsperspektiv". Rapport­författarnas slutsats är att individ­uppgifterna har haft ”en försiktigt…

Läs mer

 2024-06-13

Nya åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott

I arbetsdeklarationer som företag i dag lämnar in, uppger de även uppgifter om sina anställda. Det är information som myndigheter sedan använder för att kontrollera exempelvis ansökningar om olika bidrag. Regeringen…

Läs mer

 2024-06-13

Nya regler om mervärdesskatt för små företag och ändrade regler för vissa tjänster och konstverk

I en proposition föreslås att omsättnings­gränsen för mervärdesskatt höjs till 120 000 kronor och att företag som är etablerade i andra EU-länder får möjlighet att tillämpa omsättnings­gränsen i Sverige. Vidare får…

Läs mer

 2024-06-13

Statens tillsyn för att motverka penningtvätt

Den 21 maj publicerade Riksrevisionen en rapport där de granskat statens tillsyn för att motverka penningtvätt. Bolagsverket är en av de parter som de granskat. Rapporten visar att statens förebyggande arbete mot…

Läs mer

 2024-06-13

Sola i solarium omfattas inte av friskvårdsförmån

Att sola i solarium omfattas inte av reglerna om skattefri friskvård. Det framgår av ett nytt ställningstagande från Skatteverket.

Läs mer

 2024-06-13

Skatteverkets automatiska utskick av momsdeklarationer på papper upphör

Skatteverket fortsätter att digitalisera sina tjänster. Det automatiska utskicket av moms­deklarationer på papper upphör från och med inlämningen i maj i år. Många företag använder pappers­utskicket som en påminnelse…

Läs mer

 2024-04-17

Vårbudgeten 2024 på fem minuter

Den 15 april presenterade regeringen sin vårbudget. Budgeten lämnas i ett läge med tydligt fallande inflation samtidigt som svensk ekonomi befinner sig i en låg­konjunktur med svag BNP-tillväxt och en stigande…

Läs mer

 2024-04-17

Moms i en samfällighetsförening

Den 15 februari 2022 meddelade Skatteverket i ett ställningstagande att en samfällighetsförening ska ta ut moms på bidrag som föreningen får från sina medlemmar. Efter det har Högsta förvaltnings­domstolen kommit fram…

Läs mer

 2024-04-17

Myndighetsgemensam lösning kan täppa igen säkerhetsluckor

Myndigheterna är överens: hanteringen av identitetsuppgifter måste hållas ihop för att säkra att bara du kan agera som dig själv, och ingen annan. Nyckeln är gemensam teknik, arbetssätt och referensdata.

Läs mer

 2024-04-17

Myndigheternas uppdrag 2024

Varje år publiceras de svenska myndigheternas regleringsbrev som syftar till att styra myndigheternas verksamhet. Hur ser det ut 2024?

Läs mer

 2024-04-17

Större möjligheter i Bolagsverkets brottsförebyggande arbete

Bolagsverket får en tydligare roll när det gäller att kontrollera att uppgifterna i verkets register är korrekta och motverka att felaktiga uppgifter registreras. Syftet är att minska risken för att företag används i…

Läs mer

 2024-04-17

Kort om semesterårsskiftet

För många företag gäller att intjänande- och semesteråret löper ut den 31 mars. Innan det är dags att göra en semester­omställning måste arbetsgivaren se till att de semester­dagar som inte går att spara tas ut i…

Läs mer

 2024-04-17

Vad händer i översynen av K2 och K3?

I februari 2023 remitterade BFN förslag på uppdatering av K2 och K3. Remisstiden löpte till i början av oktober 2023. BFN föreslog att ändringarna skulle tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december…

Läs mer

 2024-04-17

Nytt Förenklingsråd ska minska företagens regelbörda

Som en del av regeringens offensiva förenklings­agenda inrättar regeringen nu ett Förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader. Rådet ska bland annat föreslå hur befintliga svenska…

Läs mer

 2024-04-17

Kraftsamling för att stoppa den kriminella ekonomin

Den grova organiserade brottsligheten är system­hotande och måste krossas. För att lyckas med det behöver den kriminella ekonomin strypas. I vårändrings­budgeten föreslår därför regeringen och Sverige­demokraterna en…

Läs mer

 2024-04-17

Regeringen föreslår att Tullverkets befogenheter stärks

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska stärka Tullverkets befogenheter. Bland förslagen ingår att öka tulltjänste­männens säkerhet, samt att stärka Tullverkets kontroll­verksamhet och…

Läs mer

 2024-04-17

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Förslaget innebär att taket för rotavdraget ska vara 75 000 kronor per person och taket för rut­avdraget 75 000 kronor per person under 2024. Det ska jämföras med dagens reglering där taket för rotavdraget är 50 000…

Läs mer

 2024-04-17

Tre tips för dig som ska deklarera såld bostad

För den som sålt en bostad och ska deklarera för det finns flera hjälp­tjänster som ger vägledning. Numera finns en e-tjänst som är öppen året runt, där alla uppgifter kan förberedas direkt efter försäljningen…

Läs mer

 2024-04-17

Redovisningskonsulten är företagens favorit

Få, om ens någon, leverantör gör Sveriges företagare mer nöjda än en Auktoriserad Redovisningskonsult. Redovisnings­byråer tillsammans med löne­byråer slår banker, revisions­bolag och bemannings­bolag. Det visar…

Läs mer

 2023-11-01

Plattformsoperatörer – så gör du kontrolluppgifter för plattformens säljare

Skatteverket anordnar ett webbseminarium för dig som har en digital marknadsplats/plattform där du förmedlar varor eller tjänster mellan köpare och säljare. Från och med 1 januari 2023 gäller nya regler som kan…

Läs mer

 2023-11-01

Nya mervärdesskatteregler för små företag

Förslaget innebär b.la. att omsättningsgränsen för mervärdesskatt höjs till 120 000 kronor. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Läs mer

 2023-11-01

Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel

I en proposition föreslås att energiskatten på bensin (miljöklass 1) sänks med 1 krona och 31 öre per liter jämfört med den nivå som skulle ha gällt med nuvarande omräkningsregler.

Läs mer

 2023-11-01

Förslag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner överlämnas till riksdagen

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med nödvändiga ändringar i svensk rätt för att implementera ett EU-direktiv vars syfte är att säkerställa en global minimi­skattenivå för stora multinationella…

Läs mer

 2023-11-01

Statistikportalen

Skatteverket lanserar nu en portal, Statistikportalen, där stora mängder statistik om det svenska skatte­systemet samlas och görs tillgänglig. Den nya portalen gör det möjligt att själv hämta detaljerad och aktuell…

Läs mer

 2023-10-31

Skatteverket kontrollerar företag som byter däck

När det är dags att skifta från sommar- till vinterdäck är det högtryck hos däckbytar­företagen. Från mitten av oktober kommer Skatteverket att kontrollera dessa företag. Kontrollen sker över hela landet.

Läs mer

 2023-10-31

Upphandla rätt för en sund konkurrens

Du som upphandlar har en viktig roll i att motverka osund konkurrens och arbetslivs­kriminalitet. Därför är det viktigt att du säkerställer att leverantören följer arbets­rättsliga villkor, betalar skälig lön och att…

Läs mer

 2023-10-31

Det här kan du göra för att skydda din adress

Just nu är det många som är oroliga över att obehöriga ska skriva sig på den egna folkbokföring­sadressen med anledning av höstens händelser. De skjutningar, sprängningar och brand­attentat som skett under början av…

Läs mer

 2023-10-31

2 000 personer ska betala alkoholskatt

Omkring 2 000 personer måste betala alkohol­skatt på mellan 2 000 och 100 000 kronor. Anledningen är att de har köpt öl, vin och sprit på nätet av estländska företag som inte är registrerade som distansförsäljare av…

Läs mer

 2023-10-31

Digital informationssäkerhetsutbildning för alla

Disa är MSB:s grundutbildning i informationssäkerhet. Syftet med utbildningen är att kostnadsfritt erbjuda en introduktion i informationssäkerhet för de flesta typer av organisationer.

Läs mer

 2023-10-31

Varning för bluff-sms

Falska mejl, samtal och sms förekommer i olika varianter och de är särskilt vanliga under vissa perioder. Just nu förekommer olika typer av bluff-sms i högre utsträckning än vanligt.

Läs mer

 2023-10-31

Glöm inte bort ditt friskvårdsbidrag!

Har du nyttjat ditt friskvårdsbedrag? Friskvårdsbidrag kan ges på högst 5 000 kronor per år och kan nyttjas av den anställda för aktiviteter med inslag av motion och annan friskvård.

Läs mer

 2023-10-31

Säljer du mat eller dryck i engångsförpackning?

Säljer du mat eller dryck för avhämtning? Från den 1 januari 2024 måste du erbjuda din kund möjligheten att få maten i en åter­användbar matlåda och drycken i en återanvändbar mugg. Dessutom måste kunden kunna lämna…

Läs mer

 2023-10-31

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

regeringen föreslår att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckel­personer utvidgas från att gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades till att i stället gälla under…

Läs mer

 2023-10-03

Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

BFN beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolags­företrädare enligt 25 kap. 18 § aktiebolags­lagen. Den fråga som aktualiserats i målet är…

Läs mer

 2023-10-03

Tio anledningar att skicka in årsredovisningen digitalt

Sverige har höga målsättningar kring digitalisering och vi på Bolagsverket vill att det ska vara enkelt att vara företagare. Att skicka in årsredovisningen digitalt är till exempel smidigare, snabbare och säkrare än…

Läs mer

 2023-10-03

Stärkt satsning på verksamt.se förenklar för Sveriges företagare

I regeringens budgetproposition för 2024 lanseras ett omfattande förenklings­paket för enklare företagande och förbättrad konkurrens­kraft. Regeringen satsar drygt 50 miljoner kronor på åtgärder som kommer underlätta…

Läs mer

 2023-10-03

Anmäl dig till höstens webbinarier

Verksamt.se anordnar webbinarier för dig som ska starta, precis har startat eller vill utveckla ditt företag. Här får du möta experter från olika myndigheter som ger information och tips som kan vara till nytta för…

Läs mer

 2023-10-03

16,5 miljarder har betalats ut i elstöd till företag

Möjligheten för företag att söka elstöd stängde den 25 september. Totalt har 118 601 företag i elområde 3 och 4 sökt stödet. Mest stöd­pengar har gått till verksamheter inom fastighets­branschen och detalj­handeln.

Läs mer

 2023-10-03

Budgeten för 2024 på fem minuter

I ett besvärligt ekonomiskt läge är regeringens prioritering att bekämpa inflationen, stötta hushåll och välfärden samt stärka rättsväsendet och försvaret. Mot denna bakgrund presenterar regeringen budgetpropositionen…

Läs mer

 2023-10-03

Höjt tak för rotavdrag

Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen flera åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Ett av förslagen är att höja taket för rotavdraget tillfälligt för att öka efterfrågan på ROT-arbeten.

Läs mer

 2023-10-03

Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Regeringen föreslår att det ordinarie jobbskatteavdraget ska förstärkas med totalt 11,04 miljarder kronor. Skattesänkningen riktas främst till heltids­arbetande med låga och medelhöga inkomster. I genomsnitt minskar…

Läs mer

 2023-10-03

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås att någon uppräkning inte ska göras vid bestämmandet av skikt­gränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvs­inkomster för beskattnings­året…

Läs mer

 2023-10-03

Så blev drömmen om företag verklig

Att starta och driva eget företag kan påverka livet och innebära stora förändringar jämfört med att vara anställd. Annika gjorde verklighet av sin dröm att starta eget. Läs mer på Skatteverkets hemsida om du vill komma…

Läs mer

 2023-10-03

Ny generaldirektör för Bolagsverket

Regeringen har utsett Inga Otmalm till ny generaldirektör för Bolagsverket. Det meddelade energi- och näringsminister Ebba Busch, på plats på Bolagsverket i Sundsvall, under onsdagen.

Läs mer

 2023-10-03

Folkbokföringen och Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska förbättras

För att komma åt den grova organiserade brottsligheten måste vi knäcka gängens ekonomi. En korrekt folk­bokföring är en nyckel i att minska fusket i välfärdssystemen. Regeringen har därför beslutat att en utredning ska…

Läs mer

 2023-10-03

Månadsrapportering av arbetare från och med 2024

Fora går över till månadshantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensions­premier till arbetares pensions­bolag. Det är Foras ägare…

Läs mer

 2023-08-25

Fortfarande tid kvar att söka elstöd till företag

Möjligheten att ansöka om elstöd till företag stänger den 25 september. Hittills har omkring en tredjedel av det förväntade antalet ansökningar kommit in till Skatteverket.

Läs mer

 2023-08-25

Gör lönerna i Edison Lön

Edison Lön är helt webbaserat och fungerar på alla enheter, i hela världen! Det betyder också att du slipper tänka på installation, uppdateringar och backup av programmet. Läs mer på Edisons hemsida om du behöver ett…

Läs mer

 2023-08-25

Ska du anställa för första gången?

Det är mycket att tänka på innan man tar steget och blir arbets­givare. Att anställa är ett webbinarium på verksamt.se som vänder sig till dig som ska anställa din första medarbetare. Här får du grund­läggande…

Läs mer

 2023-08-25

Hög inflation fortsätter prägla svensk ekonomi

Konjunkturläget försvagas och svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023. Den höga inflationen och högre räntor tillsammans med en vikande omvärlds­efterfrågan är de främsta skälen till att konjunkturen viker…

Läs mer

 2023-08-25

Leverantörskontrollutredningen lämnar sitt betänkande

Betänkandet innehåller bland annat förslag på att det ska införas en funktion för samordnad register­kontroll hos Bolagsverket. Detta ska göra det enklare att kontrollera och utesluta olämpliga och oseriösa…

Läs mer

 2023-08-25

Digitala stämmor – en möjlighet till ökad valfrihet och minskade kostnader

Regeringen har den 8 juni 2023 fattat beslut om en lagrådsremiss som innebär att det ska bli möjligt för bland annat aktiebolag och ekonomiska föreningar att hålla stämmor digitalt. De nya reglerna föreslås träda i…

Läs mer

 2023-08-25

Rekordhög andel digitalt inlämnade årsredovisningar till Bolagsverket

Det är under juli som majoriteten av Sveriges företagare ska lämna in årsredovisningen till Bolags­verket och nu har andelen digitalt inlämnade årsredovisningar nått nya rekord­nivåer. Över 45 procent har just nu…

Läs mer

 2023-08-25

Stora företag ska rapportera betalningstider

Från och med den 1 juli 2023 ska svenska företag med fler än 249 anställda rapportera vilka betalnings­tider de har för köp från företag som är mindre än de själva. Det berör ungefär 1 500 företag. Syftet med…

Läs mer

 2023-08-25

Nästan var tredje som får kvarskatt är över 65 år

Närmare 1,2 miljoner personer fick besked om kvarskatt i sitt slutskatte­besked i år. Många av dem är pensionärer. Av de som ska betala kvarskatt är nästan var tredje, drygt 366 000 personer över 65 år. För de flesta…

Läs mer

 2023-08-25

Höjd biblioteksersättning och ökat antalet stipendier

Nu får du som författare eller litterär upphovs­person bättre ekonomiska villkor då regeringen har beslutat att höja biblioteks­ersättningen och öka antalet stipendier. Enligt avtalet kommer det grundläggande beloppet…

Läs mer

 2023-08-25

Kraftsamling för att knäcka gängens ekonomi

Skatteverket, Tullverket och Kronofogde­myndigheten ska stärka sina insatser för att motverka organiserad brottslighet genom att inrikta arbetet mot sådana åtgärder som slår sönder gängens ekonomi. Läs mer i ett…

Läs mer

 2023-08-25

Räntehöjning på skattekontot från den 1 augusti 2023

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnads­räntan från 18,75 procent till 20 procent. Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt…

Läs mer

 2023-08-25

Ny mervärdesskattelag 1 juli 2023

Riksdagen sa ja till regeringens föreslag om en ny lag om mervärdesskatt, så kallad moms. Lagen innebär en anpassning till EU:s mervärdesskatte­direktiv. Lagen ska också bland annat tydliggöra vad som gäller när…

Läs mer

 2023-04-26

Liten skatteskola för enskild firma

Har du nyligen startat egen firma eller funderar du på att starta eget? Då kanske du undrar hur det fungerar med skatter, moms och deklaration. På verksamt.se finns tre korta filmer som förklarar hur det hänger ihop.

Läs mer

 2023-04-26

Inkomster från hobby- och sidoverksamhet kan behöva deklareras

De som har sidoverksamhet som till exempel influerare eller gamer behöver deklarera inkomsterna därifrån. Den som tar emot pengar, tjänster eller produkter ska ta upp värdet av dem i sin deklaration. Uppdragsgivaren…

Läs mer

 2023-04-26

Miljonbesparingar när felaktiga uppgifter stoppas

Förra året ändrade Skatteverket felaktiga inkomst­uppgifter för 624 personer, det är en ökning med 50 procent jämfört med 2018 och innebär en stor besparing för samhället. Skatteverket stoppar allt fler falska…

Läs mer

 2023-04-26

Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Skatteverket föreslås vara handläggande myndighet. Beviljat elstöd ska tillgodo­räknas stödmottagarna genom kreditering på skattekontot. Om det finns ett överskott på skatte­kontot efter att stöd har tillgodoräknats…

Läs mer

 2023-04-26

Elstöd till företag

Regeringen har föreslagit att Skatteverket ska hantera elstöd till företag och organisationer, exempelvis föreningar. Ansökan om elstöd kommer att göras via en e-tjänst som beräknas öppna den 30 maj 2023.

Läs mer

 2023-04-26

Elstöd för privatpersoner i hela landet

Senast den 9 juni räknar Försäkringskassan med att alla landets hushåll har fått elstöd två som omfattar privatpersoner i hela landet. För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10…

Läs mer

 2023-04-26

Förtydligande om elstöd

Om elstödet avser både privat elförbrukning och elförbrukning i näringsverksamheten ska en fördelning av stödet göras mellan den del som avser den enskilda närings­verksamheten och den privata delen. Fördelningen ska…

Läs mer

 2023-04-26

Hur ska elstödet fördelas?

Många har turerna varit kring det elstöd som var tänkt att betalas till privatpersoner för privat konsumtion, men som också betalades ut för förbrukning i närings­verksamhet. Det är klarlagt att ingen återbetalning ska…

Läs mer

 2023-04-26

Några avdrag i deklarationen 2023

Under hösten var det många turer kring reseavdraget. För beskattningsåret 2022 som nu ska redovisas i deklarationen gäller fortfarande att schablon­beloppet för avdraget för resor till och från arbetet med egen bil är…

Läs mer

 2023-04-26

Hur du begär omprövning av en tidigare års deklaration

Det du behöver göra om du har glömt att redovisa något, det kan både vara ett avdrag eller en inkomst, är att rätta den inlämnade deklarationen. Det gör du genom att begära en omprövning av beslutet om skatt. En…

Läs mer

 2023-04-26

Vårbudgeten 2023 på fem minuter

Den 17 april presenterade regeringen sin vårbudget. Budgeten lämnas i ett osäkert läge med krig i vårt närområde, en ansträngd situation på energi­marknaderna i Europa och den högsta inflationen i Sverige på över 30 år.

Läs mer

 2023-04-26

Regeringen tillsätter en produktivitetskommission för att höja svensk tillväxt

En god produktivitetstillväxt lägger grunden för att ekonomin ska växa och reallönerna öka. Ända sedan finanskrisen 2008 har Sveriges produktivitets­tillväxt varit låg i ett historiskt perspektiv. Därför tillsätter…

Läs mer

 2023-04-26

Uppslagsverket som hjälper dig att redovisa rätt

Nu kan du förhandsbeställa nästa års utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön, Rätt Skatt, Rätt Arbetsrätt och Rätt Bolagsrätt. Edison säljer även böckerna i pris­värda paket…

Läs mer

 2022-12-01

Mer öppna data till folket

Nu blir det enklare för offentliga aktörer att publicera information om sina datamängder på dataportal.se. Det efter ett nytt och framgångsrikt samarbete mellan Bolagsverket, Arbets­förmedlingen och Myndigheten för…

Läs mer

 2022-11-16

Skatteverkets webbseminarier

Boka plats på Skatteverkets kostnadsfria webbseminarier och lär dig mer om skatter, avgifter och annat. Kalendern uppdateras regelbundet med nya webbseminarier.

Läs mer

 2022-11-16

Lämna kontrolluppgifter om förmedling av försäljning och uthyrning

Från och med den 1 januari 2023 ska nya regler träda ikraft om uppgifts­skyldighet för digitala plattformar som förmedlar försäljning och uthyrning av vissa varor, tjänster och fast egendom. Sveriges riksdag har ännu…

Läs mer

 2022-11-16

Frågor och svar om avskaffad klimatbonus

Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Regeringen avskaffar därför klimatbonusen.

Läs mer

 2022-11-16

Budgetpropositionen för 2023: Reformer för att stärka Sverige i en utmanande tid

Den 8 november överlämnades budget­propositionen för 2023 till riksdagen. Sammantaget föreslås reformer för att bland annat stötta svenska hushåll och företag, stärka välfärden, öka tryggheten och rusta försvaret…

Läs mer

 2022-11-16

Driv ditt företag på ett hållbart sätt

Att driva ditt företag på ett hållbart sätt innebär att du använder dina resurser mer effektivt, förbättrar konkurrenskraften och stärker lönsamheten. Genom att se företagets erbjudande från ett socialt och…

Läs mer

 2022-11-16

Höjd kostnadsränta på skattekontot

Den 1 november 2022 höjdes den låga kostnadsräntan från 1,25 procent till 2,5 procent, och den höga kostnads­räntan från 16,25 procent till 17,5 procent. För dig som har skatt att betala gäller att din inbetalning…

Läs mer

 2022-11-16

Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har kommit överens om att energi­skatten på bensin och diesel tillfälligt ska sänkas samt att beskattningen av bränsle inom viss värme­produktion ska…

Läs mer

 2022-11-16

Tre av tio som får kvarskatt är över 65 år

För hundratusentals pensionärer kommer november med en extra utgift i form av kvarskatt, som ska betalas i mitten av månaden. Men kvarskatten går att undvika. Be utbetalare att dra mer skatt eller ansök om…

Läs mer

 2022-11-16

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Skattereduktionen för installation av grön teknik, det s.k. gröna avdraget, föreslås i ett förslag att förstärkas genom att subventions­graden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de…

Läs mer

 2022-11-16

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar

I en proposition föreslås att reseavdraget i sin nuvarande form ska behållas. Det innebär att den nya modellen för skatte­lättnad för arbetsresor som ska träda i kraft vid årsskiftet inte införs. För att minska risken…

Läs mer

 2022-11-16

En ny lag om företagsrekonstruktion

Nya regler för företagsrekonstruktion började gälla den 1 augusti i år. Syftet är att i grunden livskraftiga företag ska kunna få hjälp att ombilda och bygga upp sin verksamhet och inte tvingas att gå i konkurs.

Läs mer

 2022-09-16

Snabb handläggning vid nybildning av aktiebolag

Torsdagen den 30 juni 2022 fattade regeringen beslut om nya förordningar vars innehåll har sitt ursprung i EU-direktiv om ändringar i bolags­rätten. Dessa förordningar påverkar Bolagsverkets arbete och service till…

Läs mer

 2022-09-15

Skatteverket kan snabbare ändra fel i folkbokföringen

Nu kan Skatteverket snabbare ändra folkbokföring för personer som avsiktligt eller oavsiktligt skrivit sig hos någon annan utan att verkligen bo där. Tidigare behövdes en omfattande utredning kring personens bosättning…

Läs mer

 2022-09-13

Uppdrag till KI om att analysera företagens prissättning

Regeringen ger Konjunkturinstitutet (KI) i uppdrag att analysera hur priserna i olika branscher har ökat i förhållande till kostnaderna. KI ska särskilt undersöka om priserna förändrats mer än vad som kan motiveras av…

Läs mer

 2022-09-09

Ny medlemsform gynnar fler redovisningskonsulter

Srf Medlem är den nya medlemsformen för alla verksamma i redovisnings- och lönebranschen. Den kräver inte auktorisation. Medlemskapet Srf Medlem finns sedan ett år tillbaka inom lön, nu kommer samma erbjudande till…

Läs mer

 2022-09-09

Regeringen vill införa en elräkningsakut för höga elräkningar

Regeringen presenterar idag ett förslag om att ställa ut statliga lån till elbolag för att de ska kunna erbjuda avbetalningsplaner till sina kunder som inte har möjlighet att betala hela sina elräkningar…

Läs mer

 2022-09-09

Prisbasbelopp för 2023 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 52 500 kronor för år 2023. Prisbasbeloppet används bland annat inom social­försäkringen och inom skatte­systemet. Höjningen av prisbas­beloppet gör att garanti­pensionen…

Läs mer

 2022-09-09

Fortsatt möjlighet för företag att söka EU-bidrag

Du som tillhör kategorin små- och medelstora företag kan söka bidrag ur EUIPO SME Fund för att få hjälp med dina immateriella tillgångar. Sista dag att ansöka är den 16 december 2022 och det är först till kvarn som…

Läs mer

 2022-09-09

Skatteverkets webbseminarier

Boka plats på Skatteverkets kostnadsfria webbseminarier och lär dig mer om skatter, avgifter och annat. Kalendern uppdateras regelbundet med nya webbseminarier.

Läs mer

 2022-09-09

Viktig lagändring för dig som har anställda

Den 30 juni 2022 trädde de nya ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft, och kommer att tillämpas från den 1 oktober 2022. Målsättningen med lag­ändringen är att få en mer flexibel arbetsrätt samtidigt…

Läs mer

 2022-09-09

Ny BAS-kontoplan

BAS-intressenternas Förening genomför en total översyn av kontoplanen. Översynen har delats upp i delprojekt som kommer att remitteras löpande i takt med att styrelsen fattat beslut om dem. Den första remissen avser…

Läs mer

 2022-09-09

360 000 lantbruksfastigheter ska få nya taxeringsvärden

Den 12 september öppnar fastighetstaxeringen. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruks­fastigheter nya taxerings­värden. Sedan 2020 års taxering beräknas taxerings­värdena öka med i snitt 24 procent, med stora…

Läs mer

 2022-09-09

Studenter kan riskera straff för folkbokföringsbrott

Cirka en kvarts miljon studenter påbörjar en högskoleutbildning i höst. Den som lämnar föräldra­hemmet för mer än ett år behöver anmäla flytt till Skatteverket. Att inte anmäla flytt kan vara straffbart.

Läs mer

 2022-09-09

Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Nedsättningen av koldioxidskatt för diesel som används i arbets­maskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruks­verksamhet ska utökas till 2 262 kronor per kubikmeter för…

Läs mer

 2022-05-09

Starta ett hållbart företag

När du startar ett nytt företag är det många val att göra och beslut som måste tas. Det är då som det är allra enklast att börja hållbarhetsarbetet. Ett hållbart företag är ett företag som arbetar med både lönsamhet…

Läs mer

 2022-05-09

Stöd till företag för ökade kostnader till följd av brexit

Företag (exklusive fiskeri- och vattenbrukssektorn) som har drabbats av kostnader kopplade till brexit kommer att kunna söka stöd för perioden 1 januari 2020 fram till 31 december 2023. Ytterligare en förordning för…

Läs mer

 2022-05-09

Framtidens kontoplan

BAS har sedan ett par år tillbaka bedrivit en översyn av konto­planen. Projektet har nu intensifierats och närmar sig ett skeende där det börjar bli aktuellt att komma ut med konkreta ändrings­förslag på remiss. All…

Läs mer

 2022-05-09

Digital inlämning av revisionsberättelse ökar kraftigt

2022 blir ett trendbrott när det gäller årsredovisningar som lämnas in digitalt, komplett med digital revisionsberättelse. Bolagsverkets statistik visar på en 50-procentig ökning jämfört med samma tid 2021.

Läs mer

 2022-05-09

Edison Lön är nu webbaserat

Edison Lön är nu helt webbaserat och fungerar på alla enheter, i hela världen! Det betyder också att du slipper tänka på installation, uppdateringar och backup av programmet. Läs mer på Edisons hemsida om du behöver…

Läs mer

 2022-05-09

Snart semester och semesterlön

Semestertider närmar sig. Den svenska semesterhanteringen är ett av de svåraste områdena att hantera ur ett löneperspektiv. Vad händer om det blir fel? Om en anställd anser att semester­beräkning inte har gjorts…

Läs mer

 2022-05-09

Gränsen för momsbefrielse höjs till 80 000

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att höja omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt (moms). Syftet med regeringens förslag är att minska administrationen och förenkla för mindre företag…

Läs mer

 2022-05-09

Särskild begränsningsregel för underskott från tidigare år

Begränsningsregeln innebär att möjligheten att dra av tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör i sin helhet om underskotten har utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett…

Läs mer

 2022-05-06

Förstärkningar av det nya reseavdraget

Finansdepartementet har i en promemoria kommit med förslag på höjda nivåer i det nya reseavdraget. Bland annat föreslås att den övre avståndsgränsen och kilometersatsen höjs. Även de schablonbelopp som får dras av för…

Läs mer

 2022-05-06

Sänkt moms för reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder

Fler ska uppmuntras att laga och ändra redan tillverkade varor istället för att köpa nytt. Därför har regeringen föreslagit att momsen ska sänkas från 12 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor…

Läs mer

 2022-05-06

Lättare för Bolagsverket och andra myndigheter att motverka brott

Vi och andra myndigheter har data som samlat kan vara ett effektivt redskap för att förebygga brott. Data om företag som vi på Bolagsverket har i våra register, och annan myndighetsdata är värdefull. Nya bestämmelser…

Läs mer

 2022-05-06

Tio anledningar att skicka in årsredovisningen digitalt

Sverige har höga målsättningar kring digitalisering och vi på Bolagsverket vill att det ska vara enkelt att vara företagare. Att skicka in årsredovisningen digitalt är till exempel enklare, snabbare och säkrare än att…

Läs mer

 2022-05-06

Så undviks vanligaste felen i deklarationen för enskild näringsverksamhet

För de nästan 950 000 företagare som ska lämna NE-bilaga i årets deklaration finns det mycket hjälp att få. Skatteverkets deklarations­experter tipsar om vad som är viktigt att tänka på innan deklarationen skickas in…

Läs mer

 2022-05-06

Nytt rekord för digitala deklarationer

Den 2 maj hade 6 736 332 personer deklarerat digitalt. Det är drygt 85 000 fler än sista dagen förra året. De flesta deklarerade med Skatteverkets e-tjänst. Trenden att allt fler deklarerar tidigt fortsätter. Nästan…

Läs mer

 2022-05-06

Vara ombud för ett företag

Som ombud kan du företräda ett företag via Skatteverkets e-tjänster i vissa skattefrågor, till exempel att deklarera elektroniskt, läsa företagets moms- och arbetsgivar­deklarationer eller få åtkomst till företagets…

Läs mer

 2022-04-11

Frågor och svar om det nya reseavdraget

Den 17 mars beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag om ett nytt och förenklat reseavdrag. Ett förslag om förstärkning av det nya reseavdraget aviserades även i samband med detta. På regerings hemsida…

Läs mer

 2022-04-08

Rysslands invasion av Ukraina

Ta del av all samlad information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina på regeringens hemsida.

Läs mer

 2022-04-08

Ny konsumentköplag 1 maj 2022

Förutom köp av varor innehåller den nya lagen även regler om köp av digitalt innehåll och digitala tjänster. Den nya lagen innebär att svenska regler anpassas till EU-regler på området. Lagen börjar gälla den 1 maj 2022.

Läs mer

 2022-04-08

Skatteträffsfilmer våren 2022

Verksamt.se LIVE: Starta eget är ett webbinarium som är skräddar­sytt för dig som går i starta eget-tankar. Här får du den grundläggande information du behöver veta för att ta steget att starta eget. Du får möta…

Läs mer

 2022-04-08

Ny fråga och svar med anledning av kriget i Ukraina på BFN

Under Frågor och svar på Bokföringsnämndens hemsida finns nu en fråga om vad du behöver tänka på när du upprättar förvaltningsberättelse och noter när det rör väsentliga händelser med anledning av kriget i Ukraina…

Läs mer

 2022-04-08

Grundläggande information du behöver veta för att ta steget att starta eget

Verksamt.se LIVE: Starta eget är ett webbinarium som är skräddarsytt för dig som går i starta eget-tankar. Här får du den grundläggande information du behöver veta för att ta steget att starta eget. Du får möta…

Läs mer

 2022-04-08

IT-säkerhet och sanktioner – så påverkas du av Rysslands invasion av Ukraina

På grund av invasionen så har EU infört sanktioner mot Ryssland. Om ditt företag bedriver handel med Ryssland kan du påverkas av restriktionerna. Sanktionerna gäller för försäljning, leverans, överföring och export av…

Läs mer

 2022-04-08

Nu betalas 22 miljarder kronor ut i skatteåterbäring

Skatteåterbäringen är på väg. I år får 2,7 miljoner personer dela på rekordstor återbäring, drygt 22 miljarder kronor. Pengarna betalas ut mellan 5 och 8 april till alla som har anmält bankkonto till Skatteverket. För…

Läs mer

 2022-04-08

Information till arbetsgivare som vill anställa personer från Ukraina

Det finns särskilda regler både för din skyldighet att göra skatte­avdrag och att betala social­avgifter om du anställer någon som är bosatt utomlands eller sänder ut personal från Sverige för att arbeta utomlands. Om…

Läs mer

 2022-04-08

Moms vid rumsuthyrning

Skatteverket har uppdaterat sin rättsliga vägledning gällande regler vid uthyrning av rum med anledning av kriget i Ukraina och att många nu vill hyra ut rum till flyktingar. Uppdateringen gäller regler kring moms vid…

Läs mer

 2022-04-08

Bidrag till Ukraina – hur ser skattereglerna ut?

Att ge gåvor från företaget kan ge mottagaren mer än om man först tar ut pengarna privat och sedan skänker dem. Förklaringen är att sociala avgifter och inkomstskatt inte belastar det tilltänkta gåvobeloppet. Gåvor där…

Läs mer

 2022-04-08

Nu öppnar ansökan om förlängt evenemangsstöd

Ansökan öppnade 8 mars 2022. Stödet kan sökas av arrangörer och underleverantörer som tvingas ställa in eller väsentligt begränsa sina evenemang på grund av pandemi­restriktioner. För evenemang som skulle ha ägt rum…

Läs mer

 2022-03-10

Uppslagsverket som hjälper dig att redovisa rätt

Missa inte att beställa årets utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön, Rätt Skatt, Rätt Arbetsrätt och Rätt Bolagsrätt. Edison säljer även böckerna i pris­värda paket för…

Läs mer

 2022-03-08

Svenska regler om punktskatter anpassas till ett nytt EU-direktiv

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna om punktskatter. Syftet är att anpassa de svenska reglerna till nya EU-regler på området. Lagändringarna innebär bland annat att det datoriserade…

Läs mer

 2022-03-08

Exportrestriktioner och sanktioner mot Ryssland

På grund av den rådande situationen i Ukraina har EU infört sanktioner mot Ryssland. Om ditt företag bedriver handel med Ryssland kan du påverkas av restriktionerna. Sanktionerna gäller för försäljning, leverans…

Läs mer

 2022-03-07

Viktiga datum för dig som ska deklarera enskild firma

Den 2–7 mars får du din inkomstdeklaration som pdf-fil till din digitala brevlåda. I samband med det hittar du också deklarationen om du loggar in på Mina sidor på skatteverket.se. Du kan deklarera från den 15 mars.

Läs mer

 2022-03-07

Uppdaterade ställningstaganden av Skatteverket

Skatteverkets ställningstaganden innehåller en redogörelse för Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Under februari 2022 finns nya ställningstaganden b.la. gällande hur växthus ska hanteras i skattemässigt i…

Läs mer

 2022-03-07

Ny myndighet för att motverka välfärdsbrottslighet

Regeringen har beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra bildandet av en ny myndighet – Utbetalningsmyndigheten. Myndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från…

Läs mer

 2022-03-07

Ny förbättrad tjänst för den som sålt bostad

Den som sålt en bostad har ofta många frågor kring deklaration och skatt. Nu finns en ny tjänst för att räkna ut vinst eller förlust och skatt på den sålda bostaden. Tjänsten kan användas direkt efter försäljningen och…

Läs mer

 2022-03-07

Ansökan för omställningsstöd för februari 2022 öppnar 1 mars

Från tisdag 1 mars kan företag söka omställningsstöd för februari 2022. Ansökan är öppen fram till och med 13 april 2022. Det krävs ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019 för att få…

Läs mer

 2022-03-07

Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

I en proposition föreslås att mervärdesskatten sänks från 12 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Förslaget syftar till att förstärka de befintliga incitamenten…

Läs mer

 2022-03-07

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

I ett nytt föslag föreslås att omsättnings­gränsen för befrielse från mervärdes­skatt höjs från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Förslaget medför att företag med en omsättning på högst 80 000…

Läs mer

 2022-03-07

Handböcker för löpande bokföring och bokslut

Missa inte att beställa årets utgåva av de båda huvud­böckerna i serien Svensk Redovisning – Bokföringsboken 2022 och Bokslutsboken 2022. Böckerna fungerar som handböcker för löpande bokföring och bokslut och…

Läs mer

 2022-02-07

Förslag om att återinföra tillfällig lag

Lagen om till­fälliga undantag för att under­lätta genom­förandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020. Den syftade till att under­lätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att…

Läs mer

 2022-02-07

Återbetalning av mervärdesskatt

I ett nytt ställningstagande redogör Skatteverket för sin syn på rätten till återbetalning av ingående skatt för beskattnings­bara personer etablerade i Sverige som utför transaktioner i andra EU-länder…

Läs mer

 2022-02-07

Gör extra inbetalning för att slippa ränta på kvarskatt

Den som hyrde ut eller sålde sin bostad under 2021 och räknar med stor kvarskatt i år kan göra en extra inbetalning till Skatteverket för att slippa ränta. Det gäller även den som sålde aktier eller kryptovalutor med…

Läs mer

 2022-02-06

Ny företagsöversikt på Mina sidor

Snart lanseras en ny översikt på Mina sidor. Tanken är det ska bli enklare för dig som företagare att hantera dina ärenden. Med hjälp av översikten kan du enkelt hålla reda på vad du ska lämna till Skatteverket och när…

Läs mer

 2022-02-06

Fribeloppet borttaget till 30 juni 2022

På grund av coronapandemin har riksdagen och regeringen beslutat att förlänga det tillfälligt borttagna fri­beloppet inom studiemedlen till och med den 30 juni 2022. Att fribeloppet är borttaget innebär att alla som…

Läs mer

 2022-02-06

Ny möjlighet för företag att söka EU-bidrag

Från den 10 januari är det återigen möjligt för dig som tillhör kategorin små- och medelstora företag att söka bidrag ur EUIPO SME Fund, ett initiativ som lanserades under corona­pandemin. Sista dag att ansöka är den…

Läs mer

 2022-02-06

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Regeringen har fattat beslut om omsättningsstöd till enskilda närings­idkare respektive handels­bolag (inklusive kommandit­bolag) med minst en fysisk person som delägare. Stöden utökas för tiden december 2021…

Läs mer

 2022-02-06

Extra ändringsbudget för 2022

Regeringen har föreslagit en rad åtgärder med anledning av covid-19 i två extra ändringsbudgetar för 2022. En ändring innebär att den tillfälliga skatte- och avgifts­friheten för förmån som gäller fri parkering vid…

Läs mer

 2022-02-06

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

För att hindra skattebortfall föreslår regeringen en begränsnings­regel så att det inte längre går att utnyttja tidigare års underskott efter en ägar­förändring om under­skotten varit det övervägande skälet till att…

Läs mer

 2022-02-02

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2022

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år är sedan tidigare införd för perioden januari 2021 till och med mars 2023. Regeringen föreslår nu att…

Läs mer

 2022-02-02

18 viktiga lagar som påverkar ditt 2022

I samband med årsskiftet genomfördes ett antal lagförändringar inom olika områden. Läs mer hos Srf Konsulterna om vilka beslutade förändringar som börjar gälla under det nya kalenderåret. De gäller allt från villkoren…

Läs mer

 2022-01-31

BAS-kontoplanen 2022

Nu finns BAS-kontoplanen 2022 publicerad på bas.se och innehåller några mindre ändringar från 2021. Konto 3998 ersätter konto 7418 Återbäring av överskott från försäkringsföretag. I kontoklas 655X tillkommer nua konton…

Läs mer

 2022-01-31

Handböcker för löpande bokföring och bokslut

Missa inte att beställa årets utgåva av de båda huvud­böckerna i serien Svensk Redovisning – Bokföringsboken 2022 och Bokslutsboken 2022. Böckerna fungerar som handböcker för löpande bokföring och bokslut och…

Läs mer

 2021-12-06

Nya skatteregler för svenska pensionärer i Portugal och Grekland

Från årsskiftet ska den som har privat tjänste­pension från Sverige men bor i Portugal eller Grekland betala svensk skatt på sin pension. Det beror på att Sveriges skatteavtal med de två länderna har sagts upp. Berörda…

Läs mer

 2021-12-06

Kontoret är tjänsteställe även om möjlighet finns att arbeta på andra platser

Skatteverkets ställningstagande, ”Tjänsteställe för anställd som själv kan välja att arbeta på andra platser än sin arbetsplats” ska göra det tydligt för företag med anställda vad som är att betrakta som de anställdas…

Läs mer

 2021-12-06

Regeringen förlänger löptiden på lån under Företagsakuten

Det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten lanserades våren 2020 för att stödja näringslivet under pågående pandemi. Vid torsdagens regeringssammanträde beslutade regeringen att möjliggöra förlängning av…

Läs mer

 2021-12-06

Covidbevis

Covidbevis ska underlätta vid resor och evenemang – läs mer om covisbevis hos e.hälsomyndigheten. Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt för eller har tillfrisknat från…

Läs mer

 2021-12-06

Ny lag ska förenkla för små livsmedelsproducenter

Från den 1 november får du som småskalig livsmedels­producent schysstare villkor när du säljer till stora matkedjor. Det beror på en ny lag som bland annat innebär att köparen måste betala för varorna inom 30 dagar…

Läs mer

 2021-12-06

Information till företag i vissa branscher

På verksamt.se hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset. Informationen uppdateras löpande. Regeringen har från den 1 december beslutat att…

Läs mer

 2021-12-06

Arbetsmiljöverket får fler uppgifter med ny visselblåsarlag

En ny visselblåsarlag börjar gälla 17 december 2021. Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på arbetsplatsen och till en myndighet. Arbetsmiljö­verket ska bli tillsyns­myndighet och se till att…

Läs mer

 2021-12-03

Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att komplettera definitionen av ett fåmans­företag. Även den så kallade utomstående­regeln har kompletterats. Syftet med ändringarna är främst att säkerställa att…

Läs mer

 2021-12-03

Ändrade avgifter hos Bolagsverket

Regeringen har efter ett förslag från Bolagsverket beslutat att ändra ett antal av registrerings­avgifter som berör företagande. De nya avgifterna börjar gälla den 1 december 2021.

Läs mer

 2021-12-03

Ändringar i K-regelverken – datum för undertecknande

BFN beslutade den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om års­redovisning och koncern­redovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag och (BFNAR 2017:3) om årsbokslut med…

Läs mer

 2021-12-03

Julgåva till anställda

Gåvor som du ger till dina anställda under perioden 1 januari – 31 december 2021 behöver inte förmånsbeskattas om gåvornas värde samman­taget inte överstiger 2 000 kr per anställd och att de inte lämnas i pengar. Den…

Läs mer

 2021-12-03

Skatteverkets skatteträffsfilmer

Filmerna vänder sig till dig som arbetar med skatter och redovisning på ett företag, en byrå eller i en offentlig verksamhet.

Läs mer

 2021-12-03

Uppslagsverket som hjälper dig att redovisa rätt

Nu kan du förhandsbeställa nästa års utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön, Rätt Skatt, Rätt Arbetsrätt och Rätt Bolagsrätt. Edison säljer även böckerna i pris­värda paket…

Läs mer

 2021-11-01

Skärpta regler vid offentlig upphandling

Den offentliga sektorn köper varje år varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor och har därmed en viktig roll i omställningen till ett resurseffektivt, fossil­fritt och hållbart samhälle. I ett förslag som har…

Läs mer

 2021-10-29

Skydda dina digitala och uppkopplade enheter

För att inte drabbas av skadlig kod eller intrång behöver du veta hur du ska skydda dina digitala och uppkopplade enheter. Vi blir allt mer digitaliserade och beroende av tekniken för att verksamheten ska fungera. Att…

Läs mer

 2021-10-29

Uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn

En särskild utredare ska följa upp och se över vissa frågor med anledning av de nya skattereglerna för företagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2019. Utredaren ska analysera och överväga om kvarstående negativa…

Läs mer

 2021-10-29

Skattereduktion för inventarieinköp under 2021

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig lag om skatte­reduktion för inventarie­inköp som sker under 2021. Lagen innebär att fysiska och juridiska personer som har inkomst av närings­verksamhet kan få…

Läs mer

 2021-10-29

Hybridkontoret och arbetsmiljön

Hybridkontor har blivit allt vanligare. Det innebär att man kombinerar arbete i företagets lokaler med arbete på distans, vanligtvis hemma. Det finns frågor som är bra att tänka igenom om man planerar hybridverksamhet.

Läs mer

 2021-10-29

Myndigheter ska inrätta visselblåsarfunktioner

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att vissa myndigheter ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa visselblåsar­funktioner. Regeringen har även beslutat om ett nytt statsbidrag för information…

Läs mer

 2021-10-29

Har ditt företag fått en utbetalning från Fora som avser AGS?

Under Frågor och svar på Bokföringsnämndens hemsida hittar du information om när och hur utbetalningen ska redovisas. Bakgrunden är att Afa Sjukförsäkringsaktiebolag har beslutat att betala ut konsoliderings­medel som…

Läs mer

 2021-10-26

Prisbasbelopp för 2022 fastställt

Regeringen har fastställt prisbas­beloppet och det förhöjda prisbas­beloppet till 48 300 kronor respektive 49 300 kronor för år 2022. Prisbas­beloppet används bland annat inom social­försäkringen och inom…

Läs mer

 2021-10-26

Ny och enklare subvention av arbetsresor

Det nuvarande reseavdraget föreslås ersättas med en enklare, avstånds­baserad och färdmedels­neutral skatte­reduktion. Med förslaget får fler pendlare skatte­lättnad jämfört med i dag, och reglerna blir enklare att…

Läs mer

 2021-10-26

Ta del av webbinarier från verksamt.se

Nu kan du se vårens webbinarier på verksamt.se när det passar dig. Ta del av både ett generellt webbinarium för dig som funderar på att starta företag, och temawebbinarier om handel med utlandet, sjukförsäkring och…

Läs mer

 2021-10-26

Den tillfälliga stämmolagen förlängs inte

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som infördes med anledning av pandemin, upphör att gälla vid årsskiftet och kommer inte att förlängas.

Läs mer

 2021-10-26

Ta del av beslutade ärenden om korttidsstöd

Från och med 21 okt 2021 är alla beslut för korttids­stöd offentliga. Nu kan du ta del av information om vilka företag och organisationer som har fått stöd och vilka som har fått avslag. Undantaget är enskilda firmor…

Läs mer

 2021-10-26

Förslag om avskaffad reklamskatt till riksdagen

Regeringen överlämnar nu en proposition till riksdagen med förslag om att avskaffa reklam­skatten från och med nästa år. Skatten betalas i dag av många idrotts­föreningar som upplåter annons­platser på exempelvis…

Läs mer

 2021-10-12

Fler frågor och svar på BFN:s webbplats

Nu finns fler frågor och svar på Bokföringsnämndens hemsida. Under Frågor och svar hittar du svar på några frågor om kapital­försäkringar. Det finns också svar på hur inbetalt aktie­kapital vid bolagets bildande ska…

Läs mer

 2021-09-27

Aktuella åtgärder i budgeten som påverkar skatter

Aktuella åtgärder i budgeten 2022 som påverkar Skatteverket är bland annat införande av en skatte­reduktion för avgift till arbetslöshets­kassa, en skattefrihet för uthyrning av personliga tillgångar och en…

Läs mer

 2021-09-27

OSS ‑ redovisning av moms enligt de särskilda ordningarna

Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till icke beskattnings­bara personer, exempelvis privat­personer, kan bli skyldiga att registrera sig för moms i…

Läs mer

 2021-09-27

Tänk säkert hjälper dig att skydda din företagsinformation

I oktober arrangeras varje år EU:s informations­säkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och polisen kampanjen"Tänk säkert". Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhets­frågor.

Läs mer

 2021-09-27

Ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang

Syftet med evenemangs­stödet är att underlätta för arrangörer och under­leverantörer av evenemang att kunna planera för evenemang som ska genomföras under perioden juni-december 2021. Du kan söka stödet om evenemanget…

Läs mer

 2021-09-27

Översyn av stödet vid korttidsarbete

Regeringen tillsätter en kommitté som ska göra en översyn av stödet vid korttids­arbete. Syftet är att dra lärdomar om hur stödet har fungerat under pandemin och undersöka hur regel­verket kan förbättras inför framtiden.

Läs mer

 2021-09-24

Budgeten för 2022 på fem minuter

Regeringen överlämnade den 20 september sitt budgetförslag för 2022 till riksdagen. I regeringens proposition finns bland annat förslag på åtgärder för att klimat­omställningen ska påskyndas, fler ska komma i arbete…

Läs mer

 2021-09-23

Utvidgade skatteregler för personaloptioner i unga företag

Möjligheten för företag att rekrytera personal med nyckel­kompetenser är viktig för Sveriges långsiktiga konkurren­skraft. För att särskilt hjälpa unga företag att rekrytera och behålla kvalificerad personal kommer…

Läs mer

 2021-09-23

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

Många av de branscher där unga arbetar har drabbats särskilt hårt under krisen. För att ytterligare stödja åter­hämtningen och stötta företag med många unga anställda kommer regeringen förslå en förstärkning av den…

Läs mer

 2021-09-23

Höjd omsättningsgräns för moms

För att minska administrationen för mindre näringsidkare och sänka tröskeln för att starta eget företag vill regeringen höja omsättnings­gränsen för moms­befrielse från dagens nivå på 30 000 kronor till 80 000 kronor…

Läs mer

 2021-09-23

Exempellista för friskvårdsbidrag tas bort

Exempellistan över godkända friskvårds­aktiviteter som Skatteverket hittills publicerat kommer att tas bort vid årsskiftet. Det beror på att listan går att uppfatta som en komplett lista över godkända aktiviteter…

Läs mer

 2021-09-23

Nu öppnar e-tjänsten för hyreshustaxeringen 2022

Den 13 september öppnade fastighets­taxeringen 2022 för 141 000 hyreshus. Skatteverket rekommenderar att deklarera digitalt då det finns flera former av vägledning i e-tjänsten. En nyhet är att det går att chatta…

Läs mer

 2021-09-21

Fortsatt högt nyföretagande under 2021

Trenden med ett högt nyföretagande fortsätter även under 2021. Under 2020 registrerades 25 % fler aktiebolag än året innan och under årets tre första månader har det ökat med ytterligare 5 % jämfört med 2020. Det höga…

Läs mer

 2021-06-17

Storbritannien är Förenade kungariket

Sedan en tid tillbaka har landsnamnet Storbritannien ersatts av Förenade kungariket i officiella sammanhang i Sverige. Därför finns inte Storbritannien längre som alternativ bland länder när du exempelvis gör en…

Läs mer

 2021-06-17

Snart kan digitalt inlämnade årsredovisningar bli obligatoriskt

Snart kan digitalt inlämnade årsredovisningar bli obligatoriskt. Är branschen mogen? Bolagsverket, programvaru­leverantörer och byråer rustar sig. Men vissa menar att formatet är krångligt och andra att tjänsten är för…

Läs mer

 2021-06-17

Digitala informationsträffar med Tullverket

I juni och september erbjuder Tullverket digitala, kostnadsfria informations­träffar för dig som vill veta mer om vad du behöver tänka på när du handlar med länder utanför EU. Har du fortfarande frågor efter träffen…

Läs mer

 2021-06-17

Förlängning av undantag för läkarintyg

Försäkringskassan har beslutat om att förlänga den tillfälliga hanteringen av intyg för vab och läkar­intyg för sjukpenning till den 30 september 2021. Det innebär att du som ansöker om ersättning för vab ska lämna…

Läs mer

 2021-06-17

Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt

Direktivet syftar till möjliggöra online­registreringar av aktie­bolag och filialer liksom av olika slags händelser i aktiebolag och filialer, på nationell nivå och gräns­över­skridande inom EU. När direktivet är…

Läs mer

 2021-06-17

Sänkt skatt för företag som investerar i inventarier i år

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en kommande tillfällig skatte­reduktion för företag som investerar i inventarier. Skatte­reduktionen föreslås uppgå till 3,9 procent av värdet på inventarier som…

Läs mer

 2021-06-17

Dags att deklarera om ditt företag hade bokslut under september – december 2020

Nu är det deklarationsdags om ditt företag haft bokslut mellan 1 september och 31 december 2020. Lämnar du företagets deklaration på papper ska den vara inne 1 juli, och om du lämnar deklarationen digitalt ska den vara…

Läs mer

 2021-06-17

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet

© 2024 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.