Strax klar...
 
 

Ekonomibrevet

Här samlar vi senaste nytt om bokföring, skatter och företagande.

Du kan också prenumerera på Ekonomibrevet så att du får alla nyheterna med e-post (samlat, cirka en gång i månaden). Det kostar inget och du kan själv­klart avsluta prenumera­tionen när du vill.

Prenumerera gratis!

Du får alla nummer av Ekonomi­brevet direkt i din inkorg. Och du kan hoppa av precis när du vill.

Bara ett steg kvar

Vi har skickat ett mejl till e-post­adressen du angav.

Följ länken i mejlet för att bekräfta att adressen är din.

Något gick fel

Backa och försök igen eller kontakta oss på 046320 220 eller kundtjanst@edison.se.

Backa

Sjukskatten skrotad

Sällan har väl ett förslag från regeringen blivit lika sågat som den så kallade ”hälso­växlingen”. En kort summering kan vara på sin plats: Regeringen såg att de statliga sjuk­skrivnings­kostnaderna steg och bestämde…

Läs mer

 2016-09-23

Allt om anställningsstöd till företagare

Har du koll på hur nystarts­jobb, yrkes­introduktion, särskilt anställnings­stöd, instegs­jobb, trainee­jobb och löne­bidrag fungerar? Företag som ny­anställer kan få bidrag med upp till 85 procent av löne­kostnaden…

Läs mer

 2016-09-23

Edison lanserar nytt prisvärt löneprogram

Edison Solution har utökat sin svit med populära löne­program och nu erbjuder man fyra alternativ. Det nya programmet kallas Edison Lön Start+ och det är ett lätt­använt och rejält löne­program för mindre företag…

Läs mer

 2016-09-23

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

För att minska skatte­fusk och skatte­undan­dragande vill regeringen att uppgifter på individnivå om utbetalda ersättningar för arbete och skatte­avdrag ska lämnas löpande till Skatte­verket. Uppgifterna bör lämnas…

Läs mer

 2016-09-23

Stoppa månadsrapporteringen

Regeringen planerar att införa månads­rapportering för företag. Det inne­bär att du som före­tagare varje månad måste rapportera in bland annat löne- och skatte­uppgifter för dina anställda. Bransch­organisationen…

Läs mer

 2016-09-23

Sök återbetalning av utländsk moms senast den 30 september

Du som har gjort inköp utom­lands för din svenska verksam­het har möjlig­het att återfå momsen för dessa inköp. Det gäller till exempel för moms på utgifter i samband med utländska affärs­resor. Sista ansöknings­dag…

Läs mer

 2016-09-23

Fika på jobbet – när är den avdragsgill och skattefri?

Har du aktiebolag? Då kan du dra av för fikat på jobbet. Däremot blir det nobben för dig som driver enskild firma utan anställda. Utgifter för enklare förtäring i form av till exempel kaffe, te, juicer och kakor räknas…

Läs mer

 2016-09-23

Fler får betala statlig skatt 2017 och ännu fler 2018

I budget­proposi­tionen för 2017 föreslås att upp­räkningen av skikt­gränserna för statlig inkomst­skatt för 2017 begränsas till förändringen i konsument­pris­index plus en procent­enhet. Den begränsade upp­räkningen…

Läs mer

 2016-09-23

EU-domstolen om fakturakravens förhållande till avdragsrätten

I två domar avkunnade den 15 september 2016 tolkar EU-domstolen de faktura­krav som före­skrivs i direktivet och förtydligar dessas för­hållande till avdrags­rätten för ingående moms. I domarna betonar EU-domstolen att…

Läs mer

 2016-09-23

K2 eller K3? Nu får alla välja

I en krönika i tidningen Balans skriver Caisa Drefeldt, auktori­serad revisor och redovisnings­specialist på KPMG i Göteborg, om den nya K2 och den uppdaterade K3. Den stora nyheten är att K2 nu omfattar alla…

Läs mer

 2016-09-23

SIE 5 mer omfattande än tidigare format

Nu lanseras det nya SIE-formatet, SIE 5. Formatet har utvecklats och omfattar nu mer data än tidigare. SIE-formatet är den mest etablerade och utbredda standarden i Sverige för att flytta redovisnings­data mellan olika…

Läs mer

 2016-09-23

Ändrade uppskovsregler vid bostadsförsäljning

För att öka rörlig­heten på bostads­marknaden föreslår regeringen att taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostads­försäljningar slopas under en fyraårs­period och den som köper en billigare bostad ska kunna…

Läs mer

 2016-09-23

Mer räknas som rutarbete från den 1 augusti

Från och med den 1 augusti 2016 räknas även vissa arbeten som hushålls­arbeten trots att de vanligtvis inte utförs av hushållen själva. Det gäller vissa trädgårds­tjänster, flyttjänster och IT-tjänster. Dessa…

Läs mer

 2016-09-23

Frågor om redovisning och beskattning av dricks

Skatteverket har släppt ett ställnings­tagande som ersätter det tidigare Frågor om dricks – särskilt vid betalning med konto­kort från den 29 juni 2015. Anledningen är att Skatte­verket har fått många följd­frågor som…

Läs mer

 2016-09-23

Höstaktuellt om semesterledighet

Nu när kanske alla har tagit ut sina sommar­semestrar finns det ändå en del att tänka på när det gäller semester­hanteringen. Det gäller dels uttaget av antalet dagar, dels att för mycket semester­lön kan ha betalats…

Läs mer

 2016-09-23

Golv för statslåneräntan

Regeringen har överlämnat en lagråds­remiss med förslag om golv för stats­låne­räntan i skatte­lagstiftningen till Lagrådet. Syftet med förslaget är att undvika oklar­heter om hur bestäm­melserna ska tillämpas och att…

Läs mer

 2016-09-23

Nu kan små företag få mikrolån

Nu lanserar Almi det nya Mikro­lånet. Under en två­års­period kommer Almi att kunna låna ut 600 miljoner kronor till mikro­företag över hela Sverige. Det nya Mikro­lånet möjlig­görs genom en garanti som finansieras av…

Läs mer

 2016-04-26

Bättre villkor för småföretagare vid sjukdom, arbetslöshet och barnledighet

Små- och ensam­företagare ska få bättre villkor när det kommer till sjuk­dom, arbets­lös­het och barn­ledighet. Det lovar närings­minister Mikael Damberg, enligt Ekot. Utredningen som regeringen nu tar ställning till…

Läs mer

 2016-04-26

Företag med mycket liten omsättning ska momsbefrias

Regeringen har i dag remit­terat en prome­moria från Skatte­verket där det före­slås att en omsättnings­gräns för mervärdes­skatt på 30 000 kr per år ska införas. Idag måste i princip alla som bedriver ekonomisk…

Läs mer

 2016-04-26

Vad krävs för att hemmakontoret ska bli avdragsgillt?

Vad krävs egentligen för att hemma­kontoret ska bli avdrags­gillt? Det är en av de mest diskuterade frågorna bland små­företagare. Tidningen Företagaren har ställt frågan till Hans Backman, en av Skatte­verkets…

Läs mer

 2016-04-26

Dags att planera för semestern

Det finns flera lag­regler och utöver det praktiska problem att tänka på kring personalens sommar­semester. Det är därför viktigt att redan nu påbörja planeringen för att allt ska fungera så smärt­fritt som möjligt…

Läs mer

 2016-04-26

Utvidgad målgrupp för yrkesintroduktion och traineejobb

Regeringen har beslutat om ändringar så att trainee­jobben och stödet för yrkes­introduktions­anställningar utvidgas till att omfatta även ny­anlända och långtids­arbetslösa som är 25 år eller äldre. Syftet är att…

Läs mer

 2016-04-26

Personalliggare i fler verksamheter

Som en del av regeringens strategi mot skatte­fusk och svart­arbete har regeringen gett Skatte­verket i upp­drag att lämna förslag på hur systemet med krav på personal­liggare kan utvidgas till att även omfatta…

Läs mer

 2016-04-26

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Nu gör Skatte­verket ett nytt försök och före­slår en lag­ändring när det gäller att lämna arbets­givar­deklarationer på individ­nivå. I början av februari skickades förslaget till regeringen. Syftet är att minska…

Läs mer

 2016-04-26

Förlängd tid för 3:12-utredningen

Regeringen har beslutat att förlänga utrednings­tiden för 3:12-utredningen till senast den 1 november 2016. Skälet för för­längningen är att utredningens sekretariat inte har varit fullt bemannat under…

Läs mer

 2016-04-26

Snabbaste sättet att anmäla ny styrelse

Ett företag som väljer en ny styrelse på års­stämman behöver anmäla ändringarna till Bolags­verket. Snabbaste sättet att göra det är på verksamt.se. Där anmäler du exempel­vis ny styrelse­ledamot eller revisor, ändrar…

Läs mer

 2016-04-26

Vad händer med K-regelverken?

Från den 1 januari 2016 är års­redovisnings­lagen ändrad. Detta kommer att påverka K-regel­verken på olika sätt. Bland annat det minskade kravet på tilläggs­upplysningar minskar tröskeln att kliva in i K3. Beroende på…

Läs mer

 2016-04-26

Kortbedrägerierna ökar kraftigt

Enligt polisen har det skett en lavin­artad ökning av kort­bedrägerier de senaste månaderna. Stark kritik riktas mot säkerhets­hål hos bankerna. En rad stora data­intrång under förra året ligger bakom den kraftiga…

Läs mer

 2016-04-26

Lättare att pröva småmål inom EU

Promemorian Nya regler för europeiska små­mål – lättare att pröva tvister inom EU har skickats på remiss. I promemorian föreslås komplet­terande bestäm­melser till det ändrade europeiska små­måls­förfarandet som gör…

Läs mer

 2016-04-26

Regeringen öppnar för breddat RUT och halverad moms

Nyligen lade regeringen fram en prome­moria om en breddning av de s.k. RUT-avdragen efter de överens­kommelser som skedde tidigare i höstas med Allians­partierna. Man föreslår att breddningen av RUT träder i kraft…

Läs mer

 2016-03-07

Förslag om slopad avdragsrätt på representation

Från och med januari 2017 kan det bli dyrare med represen­tation om regeringens förslag om slopad avdrags­rätt för representa­tion går igenom. Enligt regeringens förslag slopas avdrags­rätten vid inkomst­beskattning…

Läs mer

 2016-03-07

Nya regler för att minska missbruket av tillfälliga anställningar

Riksdagen har beslutat om ändringar i lagen om anställnings­skydd, LAS. Syftet är att minska arbets­givares miss­bruk av till­fäl­liga anställningar, som exempel­vis när en person får flera tids­begränsade…

Läs mer

 2016-03-07

Nyheter för företagare inför deklaration 2016

Inför deklaration 2016 finns det några nyheter som är bra för dig som före­tagare att känna till. En förändring är att många kommer att få sina slut­skatte­besked i september istället för i december. Nytt är också att…

Läs mer

 2016-03-07

Skattekontot lockar sparare

Räntan på skatte­kontot verkar locka både privat­personer och företag att sätta in mer pengar än vad som behövs. För staten inne­bär det en ökad kostnad. Just nu bedöms cirka 22 miljarder kronor utgöra spar­medel. Det…

Läs mer

 2016-03-07

Snart försvinner roamingavgifterna inom EU

Regeringen har lagt en proposition som bl.a. syftar till att undanröja roamingavgifter för personer som reser inom EU. – Vi har väl alla varit någonstans i Europa och velat ladda upp en bild för att visa familj eller…

Läs mer

 2016-03-07

Vilken bolagsform är bäst?

Firma eller aktie­bolag? Det är en ständigt aktuell fråga för alla före­tagare – både nya och gamla entrepre­nörer. Helena Andersson, auktoriserad revisor på revisions­byrån BDO i Västerås, är en varm anhängare av…

Läs mer

 2016-03-07

BFN informerar om K-projektet

Under 2015 remitterade Bokförings­nämnden (BFN) ett förslag på regel­verk för års­bokslut. BFN arbetar samtidigt med att ta fram ett samlat regel­verk för års­redovisning som ska omfatta alla företags­former och som…

Läs mer

 2016-03-07

Antalet RUT- och ROT-företag minskar rejält

Regeringens försämring av RUT- och ROT-avdraget från års­skiftet visar sig nu få den effekt som Företagarna varnat för. Precis som befarat minskar antalet företag som utför RUT- och ROT-tjänster markant. Skatte­verket…

Läs mer

 2016-03-07

Högre krav på revisionen

Regeringen har beslutat om en lag­råds­remiss, Revisorer och revision med förslag till nya regler om revisorer och revision. Förslagen anpassar den svenska lag­stiftningen till nya EU-regler, det så kallade…

Läs mer

 2016-03-07

Skatteverkets insatser mot fel och fusk under 2016

I årets skatte­kontroller ska Skatte­verket särskilt granska företag som används för bedräge­rier, till exempel felaktiga skatte­återbetalningar och bidrags­fusk. Skatte­verket kommer även att special­granska bland…

Läs mer

 2016-03-07

Kan jag fakturera mitt aktiebolag från min enskilda firma?

En mycket vanlig fråga är om jag kan fakturera mitt aktie­bolag från min enskilda firma. Något enkelt svar går inte att ge, men utifrån praxis kan viss väg­ledning erhållas. Det finns inte några civil­rättsliga hinder…

Läs mer

 2016-03-07

Hur långt är ett lån?

Har sannolik­heten för att ett lån för­längs någon betydelse för hur ett bolag ska klassifi­cera posten som kort- eller lång skuld? Ett av de viktigaste nyckel­talen som går att läsa ut ur en års­redo­visning är…

Läs mer

 2016-03-07

Här hittar du viktiga datum för ditt företag

Nu kan du som är före­tagare enkelt få fram datum för när du bland annat ska ha skickat in moms- och arbets­givar­deklaration, periodisk samman­ställning och när du ska ha betalat in debiterad preliminär­skatt. Använd…

Läs mer

 2016-03-07

Tre nya verksamheter föreslås få personalliggare

Skatteverket föreslår att personal­liggare införs för bil­verk­städer, parti­handel med livs­medel samt kropps- och skön­hets­vård. Syftet är att komma åt svart­arbete. För­ändringen väntas leda till bättre fungerande…

Läs mer

 2015-11-18

Ny e-tjänst för inlämning av kontrolluppgifter

Skatteverket moderniserar hanteringen av kontroll­uppgifter. Det inne­bär flera för­ändringar av hur de ska lämnas in. Förändringarna gäller från inkomst­året 2015, det vill säga för de kontroll­uppgifter som ska…

Läs mer

 2015-11-18

Skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar

I en lagråds­remiss före­slår regeringen skärpta åtgärder mot miss­bruk av tids­begränsade anställningar. Syftet är att förbättra situationen för arbets­tagare som riskerar att fastna i tids­begränsade anställningar…

Läs mer

 2015-11-18

Löneväxling – intressant för många

Löneväxling är ingen ny före­teelse. Den har funnits på arbets­marknaden i flera decennier, oftast i form av det löne­avstående som en anställd som förhandlar till sig en bil­förmån känner igen. När reglerna om…

Läs mer

 2015-11-18

Nya regler för tjänsteställe

Skatte­verket har kommit med ett nytt ställnings­tagande med huvud­regel, alternativ­regel och undantags­regel när det gäller hur man fast­ställer tjänste­ställe i branscher med skiftande arbets­platser. Var…

Läs mer

 2015-11-18

Korttidsanställda – gör rätt från början

De flesta företag har kort­tids­anställda; alltså en del av perso­nalen som kan ringas in när behov av extra arbets­kraft behövs. I en artikel från Srf konsulterna reder Thomas Englund från Advantage HR ut de…

Läs mer

 2015-11-18

Gåva av aktier kan reducera skatten från 57 till 25 procent

3:12-statusen på aktier över­går inte auto­matiskt till mot­tagaren när aktier byter ägare genom en gåva. Det klar­gör Skatte­rätts­nämnden i ett förhands­besked som avsåg den skatte­rättsliga statusen på aktier…

Läs mer

 2015-11-18

Försäkringskassan förenklar för företagare

Det har blivit enklare för före­tagare att få svar på sina frågor till Försäkrings­kassan. Den 16 november öppnades ”en egen väg in” för före­tagare som har behov av stöd i frågor som rör det egna försäkrings­skyddet…

Läs mer

 2015-11-18

HFD ändrar förhandsbesked om utomståenderegeln

Högsta förvaltnings­domstolen (HFD) har ändrat Skatte­rätts­nämndens förhands­besked och bestämt att utom­stående­regeln inte är tillämplig vid ägande i ett kommandit­bolag. Skälet är att kommandit­bolag inte lämnar…

Läs mer

 2015-11-18

Nya sidor för rådgivare på verksamt.se

Nu får du som arbetar med att stötta, väg­leda och för­medla kunskap till före­tagare en egen ingång på verksamt.se. På verksamt.se/radgivare hittar du samlat utbildnings- och informations­material som kan vara till…

Läs mer

 2015-11-18

Om nedskrivning av kundfordringar

I ett ställnings­tagande har Skatte­verket svarat på en fråga om vilka förut­sättningar som ska vara upp­fyllda för att avdrag för ned­skrivning av kund­fordringar ska god­tas vid inkomst­beskattningen. Vad kan normalt…

Läs mer

 2015-11-18

Förbättringar för dig som är ombud hos Skatteverket

Ett ombud kan utföra ärenden eller ta del av informa­tion för en privat­persons eller ett företags räkning via Skatte­verkets e-tjänster. Nu kan du som är ombud se vilka företag eller personer du är ombud för. Du kan…

Läs mer

 2015-11-18

Stopp för dubbelprövning vid felaktiga skatteuppgifter

En person som har lämnat en felaktig upp­gift vid deklara­tionen och fått skatte­tillägg som straff ska inte efteråt kunna åtalas för skatte­brott för samma fel­aktig­het. Även det omvända ska gälla; Skatte­verket får…

Läs mer

 2015-11-18

Skaffa en säker digital brevlåda till företaget

Bolags­verket tipsar om att du som är före­tagare kan skaffa en säker digital brev­låda till före­taget på minameddelanden.se. Med e-legitimation och en digital brev­låda god­känd för tjänsten Mina meddelanden kan du…

Läs mer

 2015-11-18

Så påverkar budgeten dig som företagare

Företagar­organisa­tionerna är eniga – budget­propositionen för 2016 är ingen höjdare för landets små­företagare. Så här samman­fattar exempel­vis Företagarna budgeten: Det blir dyrare för före­tagare att anställa och…

Läs mer

 2015-09-30

10 aktörer som hjälper dig satsa på export

En femte­del av Sveriges små­företag har redan siktet inställt på en marknad utanför Sveriges gränser. För den som vill ta steget finns hjälp att få – både med för­beredelserna och att hitta den rätta vägen. Många…

Läs mer

 2015-09-30

Så bestrider du en bluffaktura

Har du fått en bluffaktura, alltså en faktura för en tjänst eller vara du inte har beställt eller som du vilse­letts att beställa? Polisen har i sam­verkan med Bolags­verket och ett antal andra myndig­heter och företag…

Läs mer

 2015-09-30

Enklare redovisning för mindre företag

Regeringen har beslutat att lägga fram proposi­tionen Tydligare redo­visnings­regler och nya rapporterings­krav för utvinnings­industrin, inför riks­dagen. Förslaget för­enklar och för­tydligar reglerna för års- och…

Läs mer

 2015-09-30

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Sedan 2010 har sjuk­frånvaron ökat med nästan 70 procent sam­tidigt som ut­gifterna för sjuk­försäkringen ökat med 11 miljarder mellan 2010 och 2014. Det är en allvarlig utveckling som måste brytas, anser regeringen…

Läs mer

 2015-09-30

Skatteverket jagar fusk med Swishbetalningar

Den explosions­artade ökningen av Swish-konton i Sverige har fått Skatte­verket att reagera. – Våra under­sökningar har visat på ett ganska utbrett fusk, säger Conny Svensson, nationell sam­ordnare på Skatte­verket…

Läs mer

 2015-09-30

Krav på personalliggare i byggbranschen

Från och med den 1 januari 2016 måste alla byggen ha en personal­liggare. De nya bestäm­melserna tillämpas på bygg­verksam­het som startar efter ikraft­trädandet, det vill säga efter års­skiftet 2015–2016…

Läs mer

 2015-09-30

Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?

Från och med den 1 januari 2016 ska personal­liggare föras på bygg­arbets­platser där bygg­verksam­het bedrivs. De nya bestäm­melserna tillämpas på bygg­verksam­het som startar efter ikraft­trädandet, det vill säga…

Läs mer

 2015-09-30

Ytterligare 800 miljoner till ökad export

Jämfört med andra länders export­tillväxt står det tydligt att Sverige kan prestera bättre. 70 procent av Sveriges export går till EU:s inre marknad. Handeln med våra närmaste grann­länder har stor betydelse och är…

Läs mer

 2015-09-30

Så fungerar aktieägartillskott

I ett mindre aktie­bolag är det viktigt att styrelsen ständigt är upp­daterad på bolagets ekonomiska situation. Det kan på kort tid upp­stå en kapital­brist som kräver ett snabbt agerande från styrelsen samt ett…

Läs mer

 2015-09-30

SRF i samarbete med BAS

BAS-kontoplanen är basen i redovisnings­sverige. Det är viktigt att kon­ceptet bibe­hålls och utvecklas. Sveriges Redovisnings­konsulters Förbund (SRF) har därför gått in i ett lång­siktigt engage­mang via ett avtal…

Läs mer

 2015-09-30

Nej, den nya 2-kronan blir inte ogiltig efter nio månader

Just nu får Riks­banken många frågor från allmän­heten som undrar ifall den nya 2-kronan, som kommer i oktober nästa år, blir ogiltig redan efter nio månader. Men så är inte fallet. Många känner inte till att det redan…

Läs mer

 2015-09-30

Skatteintäkten kan utebli trots höjd marginalskatt

Regeringens budget­förslag om att trappa av jobb­skatte­avdraget gör att Sverige kommer att få världens högsta marginal­skatt på 60 procent, jämfört med dagens 57 procent. Trots det riskerar skatte­intäkterna att…

Läs mer

 2015-09-30

Moderaternas ”Förstajobbet” skapar inga varaktiga jobb

Sverige behöver fler var­aktiga arbeten, inte fler arbets­marknads­åtgärder som Moderaternas till­fälliga första­jobbet-avdrag. Det anser Små­företagarnas Riks­förbund. I ett press­meddelande skriver de att Moderaterna…

Läs mer

 2015-09-30

Stärkta sanktionsmöjligheter för KO

I en departements­promemoria som Finans­departe­mentet remitterat före­slås att Konsument­ombuds­mannen ska få stärkta sanktions­möjlig­heter, till exempel ska otillåtna reklam­kampanjer kunna stoppas direkt…

Läs mer

 2015-09-30

Ändrade arbetsgivaravgifter för unga, igen

Nuvarande ned­sättning av social­avgifterna för ung­domar ska slopas steg­vis. Första steget genom­förs under perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016 och då ska ned­sättning av social­avgifterna för personer som vid 2015…

Läs mer

 2015-08-19

Ny e-tjänst för att lämna kontrolluppgifter

Nu öppnar Skatte­verket en ny e-tjänst för att lämna kontroll­uppgifter. Den nya e-tjänsten ska användas för att rapportera alla kontroll­uppgifter för inkomst­året 2015. I den nya e-tjänsten finns två möjlig­heter att…

Läs mer

 2015-08-19

Nu drar sedel- och myntkampanjen igång

Nu är det knappt två månader kvar till Riks­banken inleder det största sedel- och mynt­utbytet i Sveriges historia. I oktober i år kommer de första nya sedlarna ut. Inför detta drar Riks­banken igång en stor…

Läs mer

 2015-08-19

5 guider för dig som söker kapital

Finansiering är en viktig för­utsättning för många före­tagare, vare sig du ska starta ett företag, håller på med produkt­utveckling eller planerar att komma ut på en internationell marknad. I vilket skede du än…

Läs mer

 2015-08-19

Sök i proffsens egen bok om redovisning

Boken SRF Redovisning, som ges ut av Sveriges Redovisnings­konsulters Förbund, inne­håller aktuella lagar och rekommenda­tioner inom redovisning, SRF:s mallar för upp­rättande av års­redovisning, SRF:s uttalan­den i…

Läs mer

 2015-08-19

Ännu enklare uppgiftslämnande

I juli 2014 fick Bolags­verket, tillsammans med Skatte­verket, Tillväxt­verket och Uppgifts­lämnar­utredningen, ett regerings­uppdrag att vidare­utveckla företagar­sajten verksamt.se med ett system för företagens…

Läs mer

 2015-08-19

Förtydligande i BFN:s allmänna råd om bokföring

Den 11 juni 2015 beslutade Bokförings­nämnden (BFN) om en ändring i det allmänna rådet och väg­ledningen om bokföring. Ändringen inne­bär att det för­tydligas i punkt 3.5 att ordnade verifika­tioner är en…

Läs mer

 2015-08-19

Ny standard för revision i mindre företag

En standard för revision i mindre företag har under en längre tid efter­frågats. Nu är ett första förslag verklig­het, Nordiska Revisors­förbundets (NRF) förslag till Nordisk standard för revision i mindre företag…

Läs mer

 2015-08-19

Referensräntan ligger kvar på 0 procent

Riksbanken har fastställt referens­räntan för perioden 1 juli – 31 december 2015 till 0,0 procent. Det inne­bär en oförändrad nivå jäm­fört med första halv­året 2015. Referens­räntan används bland annat för att beräkna…

Läs mer

 2015-08-19

Rutavdrag för läxhjälp avskaffas 1 augusti

Den första augusti avskaffas rut­avdraget för läx­hjälp. Även barn­vaktens möjlig­het att hjälpa till med läx­läsning begränsas. Det fram­går av ett ställnings­tagande som Skatte­verket publicerat. Sam­tidigt minskas…

Läs mer

 2015-08-19

Bilförmån – nya miljöbilar våren 2015

För miljö­bilar, d.v.s. bilar som drivs med el eller vissa miljö­bränslen, finns särskilda regler om ned­sättning av förmåns­värdet. För de miljö­bilar som till­kommit under våren 2015 anges hur ned­sättningen ska…

Läs mer

 2015-08-19

Avskrivningsreglerna för bostadsrätter måste ändras

Förra året trädde nya regler i kraft som kraftigt påverkade bostads­rätt­sföreningars redovisning. I en debatt­artikel från FAR, bransch­organisationen för redovisnings­konsulter, revisorer och rådgivare, föreslås…

Läs mer

 2015-08-19

Viktigare lagar och förordningar från den 1 juli 2015

I skriften Viktigare lagar och för­ordningar inför halvårs­skiftet 2015 ger regeringen en kort samman­fattning av de viktigare lagar och för­ordningar som trädde i kraft kring halvårs­skiftet 2015.

Läs mer

 2015-08-19

Nya regler för arv med internationell anknytning

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internatio­nell anknytning. Frågor om arv kommer nu oftast prövas i det land där den avlidne bodde och enligt det landets lag. Skatte­verket hanterar…

Läs mer

 2015-08-19

Nya brevsvar begränsar möjligheten att tillämpa K2

Bokförings­nämnden (BFN) har fortsatt på inslagen linje och offentlig­gör lämnade brev­svar på sin webb­plats. BFN anger inte vilken status dessa svar egentligen har. På Sveriges Redovisnings­konsulters Förbunds (SRF)…

Läs mer

 2015-08-19

DEBATT: Hur tänker Bokföringsnämnden?

Det är nu över 10 år sedan Bokförings­nämnden (BFN) inledde vad som benämnts som ett ”paradigm­skifte” inom redo­visningen. Norm­givning skulle ges ut i kategori­form istället för per ämnes­område. För onoterade…

Läs mer

 2015-08-19

Ändrade arbetsgivaravgifter för unga

Riksdagen har beslutat om nya arbets­givar­avgifter för unga. De nya reglerna träder i kraft från och med redovisnings­perioden maj 2015, alltså de uppgifter som deklareras i juni 2015 och framåt. För anställda som är…

Läs mer

 2015-05-19

Förslag till konton för arbetsgivaravgifter

Under perioden 1 januari 2015–30 juni 2016 kommer det att finnas tre olika regel­system som styr uttaget av arbets­givar­avgifter. I BAS-konto­planen finns för närvarande endast konton som namn­mässigt och…

Läs mer

 2015-05-19

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privat pensions­sparande ska slopas. Det före­slår regeringen i en remiss som lämnas till lagrådet i dag. Den 1 januari 2015 sänktes den fasta delen av avdraget för privat pensions­sparande från…

Läs mer

 2015-05-19

Ideell second hand-försäljning ska inte beskattas

Finans­departementet har skickat ut en prome­moria på remiss där det före­slås att ideell second hand-försäljning inte ska beskattas. Förslaget avser sådan för­säljning av skänkta begagnade varor som görs av…

Läs mer

 2015-05-19

Kontanter fortfarande av stor betydelse

Kontanter är viktigare än vad bankerna hävdar. Så många som sju av tio små­företagare skulle inte kunna ta betalt utan kontanter. Det visar en under­sökning som Små­företagarnas Riks­förbund gjort bland sina 20 000…

Läs mer

 2015-05-19

Ingen ränteförmån på s.k. förbjudna lån

Högsta förvaltnings­domstolen har beslutat att s.k. förbjudna lån som lämnats i strid med bestäm­melserna i bl.a. 21 kap. 1–7 §§ aktie­bolags­lagen och som beskattas i inkomst­slaget tjänst inte ska behandlas…

Läs mer

 2015-05-19

Sverige förlorade postmomsmålet i EU-domstolen

Sverige förlorade i EU-domstolen gällande frågan om samhälls­omfattande post­befordran ska vara moms­fritt eller inte. EU-domstolen har nu avgjort frågan och fann att sådana post­tjänster ska vara moms­fria. Detta…

Läs mer

 2015-05-19

Reglerna om personligt betalningsansvar ska ses över

Riksdagen har get regeringen i uppdrag att se över reglerna för så kallat före­trädar­ansvar (personligt betalnings­ansvar). Före­trädar­ansvar inne­bär att en före­trädare för en juridisk person, till exempel ett…

Läs mer

 2015-05-19

Förslag på området för skattetillägg och skattebrott

I en lagråds­remiss från regeringen före­slås för­ändringar av reglerna om skatte­tillägg och skatte­brott för att stärka rätts­säker­heten i skatte­förfarandet, bl.a. med beaktande av Europa­konventionen om de…

Läs mer

 2015-05-19

Innovationscheckar från VINNOVA

Nu kan företag söka innovations­checkar som Almi distri­buerar åt VINNOVA. Checken på max 100 000 kronor får användas till innovations­projekt i tidiga utvecklings­faser, eller till ut­arbetande av en affärs­strategi…

Läs mer

 2015-05-19

Ja till sänkta socialavgifter för unga

I dag finns en ungdoms­rabatt som inne­bär att social­avgifterna för personer som inte har fyllt 26 år bara är en fjärde­del av ordinarie avgifter, med undan­tag för ålders­pensions­avgiften. Men nu har riks­dagen sagt…

Läs mer

 2015-03-26

Mer trygghet och bättre socialförsäkring

Den parlamen­tariska social­försäkrings­utredningen har nu lämnat sitt slut­betänkande, Mer trygg­het och bättre försäkring till regeringen. I den föreslår man en rad förändringar i sjuk­försäkringen inklusive stödet…

Läs mer

 2015-03-26

”Viktiga förbättringar av företagares sociala skydd”

Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist lyfter fram flera positiva förslag ur företagar­synpunkt i den parlamen­tariska social­försäkrings­utredningen. Det viktigaste förslaget ur företagar­perspektiv är att…

Läs mer

 2015-03-26

Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden

Skatteverket kommer efter ansökan att medge tryckeri­kunder anstånd med betalning av den mer­värdes­skatt och ränta som ska betalas på grund av följd­ändrings­beslut. Anstånd med­ges till dess att det civil­rättsliga…

Läs mer

 2015-03-26

Uppmuntra dina anställda till skattefri motion

Vid den här tiden på året kan nyårs­löftena ha havererat för länge sedan. Men du som arbets­givare har möjlig­het att upp­muntra dina anställda att ta nya tag om sina nyårs­löften om ett mer hälso­samt liv med mer…

Läs mer

 2015-03-26

Enklare att registrera aktiebolag

När du väl bestämt dig för att starta ett aktie­bolag vill Bolags­verket att det ska vara smidigt att anmäla företaget på verksamt.se. Det ska gå snabbt, kännas tryggt och vara enkelt. Därför lanserar de nu ett enklare…

Läs mer

 2015-03-26

Redovisningscentraler för taxitrafik

Från och med den 1 januari 2016 kommer du som har tillstånd att driva taxi­verksam­het att behöva föra över uppgifter från varje fordons taxa­meter, tråd­löst och digitalt, till en så kallad redovisnings­central. Från…

Läs mer

 2015-03-26

Ny bilförmånsberäkning

Nu finns en mobil­anpassad version av e-tjänsten Bil­förmåns­beräkning på Skatte­verkets webb­plats. Förutom att tjänsten mobil­anpassats har den även fått en fräschare design och utformats mer pedagogisk. I tjänsten…

Läs mer

 2015-03-26

Riksbanken sänkte reporäntan till −0,25 procent

Enligt Riks­banken finns det tecken på att inflationen har bottnat och är på väg upp, men den senaste tidens för­stärkning av kronan riskerar att bryta den trenden. För att under­stödja upp­gången i inflationen har…

Läs mer

 2015-03-26

Avdrag för reparation och underhåll av inventarier

Enligt inkomst­skatte­lagen får utgifter för reparation och under­håll av inventarier dras av omedel­bart. Enligt ett ställnings­tagande från Skatte­verket krävs det i sådant fall att utgifterna har kostnads­förts i…

Läs mer

 2015-03-26

Även unga under 20 år bör kunna få starta-eget-bidrag

Riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för att unga under 20 år ska kunna få bidrag för att starta eget företag. Enligt arbets­marknads­utskottet, som förberett ärendet, är ett eget företag för många unga en väg in…

Läs mer

 2015-03-26

Ändrade socialavgifter för unga

Riksdagen har tidigare beslutat att regeringen ska åter­komma med förslag om en ytter­ligare sänkning av social­avgifterna för ungdomar under 23 år och slopad ned­sättning för personer som fyllt 25 år. Regeringen har…

Läs mer

 2015-02-18

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Finansdepartementet har remitterat en prome­moria med förslag om slopad avdrags­rätt för privat pensions­sparande från och med 2016. I budget­proposi­tionen för 2015 sänktes den fasta delen av avdraget för privat…

Läs mer

 2015-02-18

Utökad granskning av 3:12-reglerna

Regeringen har beslutat att utöka upp­draget kring utredningen om över­syn av beskattning vid ägar­skiften i fåmans­företag. Den ursprungliga utredningen var tänkt att kart­lägga och analysera den fem­åriga…

Läs mer

 2015-02-18

Negativ reporänta och köp av statsobligationer

Riksbanken sänker repo­räntan till −0,10 procent, köper stats­obligationer för 10 miljarder och har bered­skap att snabbt göra mer. Det finns tecken på att den under­liggande inflationen har bottnat men om­världen är…

Läs mer

 2015-02-18

Skattekonsekvenser av negativ reporänta

Skatteverkets har i ett ställnings­tagande besvarat frågor om negativ ränta på inlånings­konto samt investerings­spar­konto. Om en bank väljer att ta ut en avgift (negativ ränta) av en kund för dennes inlånings­konto…

Läs mer

 2015-02-18

Ny EU-moms hotar småföretag

En hel rad små svenska it-företag kommer att få svårt att överleva på grund av nya EU-moms­regler. Många företag vet inte ens om det, menar Anders Ydstedt, som driver företaget Rymdweb. “För vår del inne­bär…

Läs mer

 2015-02-18

Sex av tio regeländringar tar inte hänsyn till företag

Regelrådet har presenterat sin rapport om hur konse­kvenserna för företag utreds när nya regler skapas. I endast 39 procent av förslagen har de utretts i till­räcklig omfattning, skriver tre ledamöter i rådet i en…

Läs mer

 2015-02-18

Detta granskar Skatteverket i årets kontroller

I år kommer Skatte­verket att särskilt granska tjänster med kontant­handel, vård­företag, gräns­över­skridande handel samt rot- och rut­arbete i vissa branscher. – Vi ser i våra under­sökningar att för­troendet för…

Läs mer

 2015-02-18

Slopad skattereduktion för gåvor

Finans­departementet föreslår att skatte­reduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas. I budget­propositionen för 2015 aviserade regeringen att skatte­reduktionen för gåvor till ideell verksam­het bör slopas…

Läs mer

 2015-02-18

Skatteverket vill skärpa kraven på kassaregister

På uppdrag av regeringen har Skatte­verket utrett om utländska närings­idkare som inte har fast drift­ställe i Sverige bör omfattas av skyldig­heten att använda kassa­register. Skatteverket hem­ställer att regeringen…

Läs mer

 2015-02-18

1,2 mdr till innovativa företag

Almi lanserar ett nytt Tillväxt­lån för innova­tiva företag. Under en två­års­period kommer Almi att kunna låna ut 1,2 miljarder kronor till innova­tiva företag över hela Sverige. Tillväxt­lånet möjlig­görs genom ett…

Läs mer

 2015-02-18

Aktiebolag får 559 i början av organisationsnumret

Fram till nu har nybildade aktie­bolag fått organisations­nummer som startar med 556. Dessa nummer­serier är nu slut och därför kommer aktie­bolag som startas från och med den 12 januari 2015 att få ett…

Läs mer

 2015-02-18

Beräkna förmånsvärdet på din bil

Nu kan du räkna ut ditt bil­förmåns­värde för inkomst­året 2015. I Skatte­verkets e-tjänst kan du söka din bil antingen via bil­märket eller via modell­koden som finns i Skatte­verkets bil­listor.

Läs mer

 2015-02-18

Här är Sveriges nya sedlar och mynt

Riksbanken har visat upp Sveriges nya sedlar och mynt som kommer ut under 2015 och 2016. De har ett helt nytt utseende och det blir en ny valör: en 200-kronors­sedel. Senast Sverige fick en ny sedel­serie var för 30 år…

Läs mer

 2015-02-18

Alliansens budget gäller nästa år

Riksdagen har beslutat att Alliansens budget­förslag ska gälla för 2015 istället för regeringens förslag till budget. Det inne­bär färre skatte­ändringar än vad regeringen föreslog. Bland regel­ändringar som ändå…

Läs mer

 2014-12-17

Vad händer vid årskiftet?

Som följd av att Alliansens budget­motion vann majoritet i riks­dagen kan man fråga sig vad som gäller fr.o.m. den 1 januari 2015. Ernst & Young har på sin webb­plats samman­fattat vad som kan bedömas bli följden av…

Läs mer

 2014-12-17

Tips till fåmansföretagaren inför årsskiftet

För dig som är fåmans­företagare har Grant Thornton samman­ställt ett antal tips inför 2015.

Läs mer

 2014-12-17

Nu kan du förhandsbeställa Rätt-böckerna 2015

Nu kan du beställa 2015 års utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön och Rätt Arbetsrätt. Böckerna säljs även i prisvärda paket för olika behov. Böckerna levereras så snart de…

Läs mer

 2014-12-17

Fyll i sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen

Från och med nästa år ska du ansöka om ersättning för dina anställdas sjuk­löne­kostnader via arbets­givar­deklarationen. Första gången blir i februari 2015 i arbets­givar­deklarationen för januari månad samma år…

Läs mer

 2014-12-17

Nya regler för rot- och rututbetalningar

Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rut­arbete. Från och med den 1 april 2015 ska du lämna in ansökan om utbetalning av rot- och rut­arbete elektroniskt. Dess­utom behöver din ansökan…

Läs mer

 2014-12-17

Nya momsregler för elektroniska tjänster vid årsskiftet

Från och med 1 januari 2015 gäller nya moms­regler för företag som säljer elektroniska tjänster, tele­kommunikations­tjänster eller sändnings­tjänster till privat­personer i andra EU-länder. I stället för att säljaren…

Läs mer

 2014-12-17

Skattefria julgåvor och julbord

Julgåvor till anställda är skatte­fria för de anställda om värdet inte över­stiger 450 kronor inklusive moms. I värdet inräknas inte frakt­kostnader. Om värdet är högre blir gåvan skatte­pliktig från första kronan…

Läs mer

 2014-12-17

Momskonton vid import m.m.

BAS kommer i konto­planen för 2015 att lägga in nya konton för bokföring av utgående moms vid import av varor. Det blir kontona 2615, 2625 och 2635 för skatte­satserna 25, 12 respektive 6 procent. BAS har i sam­band…

Läs mer

 2014-12-17

Frågor & svar om redovisning i brf enligt K2

Det kommer många frågor till FAR – bransch­organisation för redo­visnings­konsulter, revisorer och råd­givare – som berör redovisning av byggnad i en bostads­rätts­förening som väljer K2. De har samlat de vanligaste…

Läs mer

 2014-12-17

Gratis handledning i bokföring

Att Föra Bok är Bokförings­nämndens (BFN) hand­ledning i bok­föring. Den innehåller 32 full­matade A4-sidor med råd och tips till ny­startade före­tag om hur en väl­skött bok­föring bör se ut. Hand­ledningen tar upp…

Läs mer

 2014-12-17

Räkenskapsenlig avskrivning vid övergång till K3

I ett ställnings­tagande besvarar Skatte­verket frågor om räken­skaps­enlig avskrivning vid över­gång till K3. Det redovisade värdet av inventarier kan ändras p.g.a. en över­gång till Bokförings­nämndens allmänna råd…

Läs mer

 2014-12-17

Snabbändrade regler om uttag i indirekt ägda handelsbolag

För att motverka risken för mycket stort skatte­bortfall har regeringen över­lämnat en skrivelse till riks­dagen med avisering om kommande ändringar i reglerna om uttags­beskattning. Med stöd av en särskild…

Läs mer

 2014-12-17

Statslåneräntan 0,90% den siste november

Riksgälds­kontoret har fast­ställt stats­låne­räntan per den 30 november 2014 till 0,90 procent. Det torde vara den lägsta nivå som stats­låne­räntan per 30 november någonsin legat på. Statslåne­räntan (SLR) används…

Läs mer

 2014-12-17

Ragga kapital på nätet

Det finns alternativ för företagare som behöver finansiering men fått nobben av banken och risk­kapital­bolagen. Crowd­funding och nät­utlåning öppnar upp för nya möjlig­heter. Halmstads­företaget Elinnova­tion som…

Läs mer

 2014-12-17

Sluta ducka för pensionen

Hur rik eller fattig blir du som pensionär? Låt 2015 bli året då du slutar ducka för den ständigt spökande pensions­frågan. Många stoppar huvudet i sanden när det handlar om pension, trots att ett aktivt pensions­val…

Läs mer

 2014-12-17

Momsberäkning vid import

Från och med den 1 januari 2015 ska den som är registrerad till mer­värdes­skatt redovisa momsen vid import i mervärdes­skatte­deklarationen. I ett ställnings­tagande redo­gör Skatte­verket för hur beskattnings­underlag…

Läs mer

 2014-12-17

Restaurangens egna lunchkuponger behöver inte registreras i kassaregister

Tillhandahållande av lunch mot kuponger, som ett företag självt ställt ut, utgör ingen ytter­ligare försäljning utöver den försäljning som skedde vid för­säljningen av kupongerna. Kupong­utnyttjandet som sådant behöver…

Läs mer

 2014-12-17

Mindre ändring i K3-regelverket

Bokförings­nämnden (BFN) beslutade den 17 november 2014 om ändringar i K3-regel­verket Års­redovisning och koncern­redovisning. Ändringen inne­bär att undan­taget i punkt 1.3 tredje stycket, att mindre företag med…

Läs mer

 2014-12-17

Belopp för fria måltider 2015

Nu är förmåns­värdena för fria mål­tider fast­ställda för nästa år och de är något höjda jäm­fört med 2014. Värdet för fri frukorst är 43 kronor och för fri lunch eller middag är det 86 kronor. Helt fri kost, minst tre…

Läs mer

 2014-12-17

Regeringen sänker sjuklönekostnaderna för företagen

I budgetpropositionen för 2015 stärker regeringen små­företagens skydd mot höga sjuk­löne­kostnader. Regeringens förslag inne­bär att ersättningen för företagens sjuk­löne­kostnader differen­tieras. Företagen delas in…

Läs mer

 2014-10-29

Reducerat sjuklöneansvar – viktig seger för Företagarna

Regeringen har presenterat ett förslag om att sänka små­företagens sjuk­löne­kostnader. En viktig seger för Företagarna. Det är ett nytt hög­kostnads­skydd som gynnar små­företag och som betalas ut automatiskt. Det är…

Läs mer

 2014-10-29

Skatteverket tar över importmomsen från Tullverket

Från och med den 1 januari 2015 ska du som är företagare och moms­registrerad i Sverige, redovisa och betala import­moms till Skatte­verket istället för till Tull­verket. Om du inte är moms­registrerad, eller om du är…

Läs mer

 2014-10-29

Nollränta ska få fart på Sverige

Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fort­sätter att för­bättras. Men inflationen är för låg. Riks­bankens direktion har därför beslutat att penning­politiken behöver bli ännu mer expansiv för att…

Läs mer

 2014-10-29

Småföretagare blåsta på räntesänkningen

Småföretagarna har ingen anledning att jubla när repo­räntan sänks till en historiskt låg nivå. Det menar Rebecca Källström, vice chefs­ekonom på Företagarna. Företagarna har mätt medlems­företagens räntor för…

Läs mer

 2014-10-29

Bankerna tvingas bli öppnare om bolåneräntorna

Bankerna har länge presenterat miss­visande list­priser för sina bolåne­kunder. Den anser Finans­inspektionen (FI) som nu kräver att bankerna ska redovisa ett snitt av de räntor som kunderna faktiskt betalar. Förslaget…

Läs mer

 2014-10-29

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Skatte­förenklings­utredningen över­lämnade den 8 oktober 2014 sitt slut­betänkande Förenklade skatte­regler för enskilda närings­idkare och fysiska personer som är del­ägare i handels­bolag till regeringen…

Läs mer

 2014-10-29

Kosmetisk tandvård blir skattepliktig

Estetiska operationer och behandlingar i mun­hålan som görs i rent kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverade är skatte­pliktiga tjänster. Utmärkande för sådana ingrepp är att de utförs ute­slutande i syfte…

Läs mer

 2014-10-29

Budgetpropositionen för 2015

I budgetpropositionen för 2015 före­slår regeringen reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre miljö och ett håll­bart klimat samt för att värna den svenska modellen. Proposi­tionen bygger på en…

Läs mer

 2014-10-29

Regeringen satsar på jobb och tillväxt

Inom företag, infrastruktur, bostad och it-området satsar regeringen i sin budget för 2015 bland annat på järn­väg, innova­tion, kollektiv­trafik, små- och medel­stora företag och e-samhället. Satsningarna är en del i…

Läs mer

 2014-10-29

Regeringen förstärker Almi

Regeringen föreslår i budget­propositionen för 2015 ett ökat anslag till Almi Företags­partner med 130 miljoner kronor per år från och med 2015. Förstärkningen ger Almi möjlig­het att stärka sin verksam­het, bland…

Läs mer

 2014-10-29

Företagarna är övervägande kritiska till budgetförslaget

Företagar­organisationen Företagarna har kommenterat regeringens budget: – Regeringens utgångspunkt i finans­planen om att till­växt av fler jobb i det privata närings­livet är grunden för högre syssel­sättning är…

Läs mer

 2014-10-29

Fria Företagare kritiserar budgetförslaget

I en kort kommentar ger företagar­organisationen Fria Företagare mest ris men också lite ros till regeringens budget: Regeringens budget­förslag slår mot små­företagen. Bland annat den höjda arbets­givar­avgiften för…

Läs mer

 2014-10-29

Moms vid försäljning av elektroniska tjänster via förmedlare

Detta ställnings­tagande från Skatte­verket ersätter från och med den 1 januari 2015 det tidigare ställnings­tagandet Mervärdes­skatt, svenska närings­idkares för­säljning av applika­tioner från den 16 juni 2011…

Läs mer

 2014-10-29

Vanligaste brotten som drabbar företagare – så skyddar du dig

Bedrägerier, id-kapningar och stölder är några av de vanligaste brotten som drabbar före­tagare. Men det finns också nya risker som du måste hålla koll på. Juristerna på Företagarnas råd­givning berättar vad du ska…

Läs mer

 2014-10-29

Höjt tak i a-kassan

Regeringen avser att i budget­propositionen för 2015 lämna förslag om att höja taket i arbets­lös­hets­försäkringen från dagens 680 kronor per dag till 910 kronor per dag de första 100 dagarna av ersättnings­perioden…

Läs mer

 2014-10-29

Vad är Bitcoin?

Björn Segendorf, filosofie doktor i national­ekonomi och verk­sam vid Riks­bankens avdelning för finansiell stabilitet, har analyserat den virtuella valutan Bitcoin, som konstruerats för anonyma betalningar som görs…

Läs mer

 2014-10-29

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

I en proposition från regeringen före­slås vissa ändringar av den så kallade faktura­modellen för hus­avdraget i syfte att förbättra dess funktion. Det föreslås att under­laget i samband med att utförare begär…

Läs mer

 2014-10-29

Fem tips till dig som ska deklarera småhus

Den 3 november är sista dagen att deklarera eller rätta i förslaget till taxerings­värde. Kolla igenom de upp­gifter som finns i deklara­tionen eller förslaget, så att allt är riktigt. Använd sedan e-tjänsten…

Läs mer

 2014-10-29

Avskrivning på inventarier i utländsk filial

Skatteverket anser i ett ställningstagande att ett svenskt företag som har en utländsk filial inom Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES) med en redovisnings­valuta som skiljer sig från företagets…

Läs mer

 2014-10-29

Nya skatteregler för aktiebolag

Företags­skatte­kommittén har över­lämnat sitt slut­betänkande Neutral bolags­skatt – för ökad effektivi­tet och stabilitettill finans­minister Anders Borg. Kommitténs upp­drag har varit att se över beskatt­ningen av…

Läs mer

 2014-06-23

Aktiebolagslagen blir enklare

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att göra aktie­bolags­lagen enklare. Förenklingarna inne­bär bland annat att: – Kravet på att styrelsen i ett privat aktie­bolag ska fast­ställa en skriftlig…

Läs mer

 2014-06-23

Förtydligande i K2 om avskrivningsmetoder för byggnader

Den 28 april beslutade Bokförings­nämnden (BFN) om ändringar i K2-väg­ledningarna Års­redovisning i mindre aktie­bolag och Års­redovisning i mindre eko­nomiska föreningar. Ändringarna inne­bär att det i kommen­taren…

Läs mer

 2014-06-23

Ingen tv-avgift för företagets datorer

Beskedet från Högsta Förvaltnings­domstolen, att en dator med internet­uppkoppling inte kan anses vara en tv-mottagare och att inne­havet av datorn därmed inte leder till att tv-avgift ska betalas, välkomnas av…

Läs mer

 2014-06-23

Nej till regeringsförslag om sänkta socialavgifter för unga

Som väntat sa riks­dagen nej till regeringens förslag om att ytter­ligare sänka social­avgifterna för de yngsta. Regeringens förslag inne­bar bland annat att arbets­givare bara skulle ha behövt betala pensions­avgift…

Läs mer

 2014-06-23

Moms för elektroniska tjänster ska betalas i det land där köparen finns

Riksdagen har beslutat att ett företag som säljer program, appar, spel, film eller andra elektroniska tjänster till privat­personer i andra EU-länder ska ta ut och betala moms i det land där köparen finns. De nya…

Läs mer

 2014-06-23

Enhetligt skydd för patent i EU

Det samarbete om patent som finns i EU i dag är dyrt och krångligt för den som vill få ett patent som gäller i flera EU-länder. Avgifter måste betalas i alla länder och i flera länder måste man lämna in…

Läs mer

 2014-06-23

Särskild skuldsanering ska ge seriösa företagare en ny chans

Nystartsutredningen har över­lämnat betänkandet F-skuld­sanering – en möjlig­het till ny­start för seriösa före­tagare till justitie­minister Beatrice Ask. Ylva Norling Jönsson, lag­man i Helsing­borgs tings­rätt, har…

Läs mer

 2014-06-23

Blufföretag under granskning

Alla företag som miss­tänks för så kallad bluffakturering och som före­kommer på bland annat Svensk handels varnings­lista granskas av Skatte­verket. – Det har visat sig att företag som ägnar sig åt bluffakturor ofta…

Läs mer

 2014-06-23

Gymnasial lärlingsanställning – ny anställningsform 1 juli

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 juli 2014 så ska en elev som går gymnasial lärlings­utbildning inom något av gymnasie­skolans yrkes­program kunna bli anställd genom en ny anställnings­form, gymnasial…

Läs mer

 2014-06-23

Brainstorming hämmar kreativiteten

Brain­storming i grupp är en metod som används på många arbets­platser. Men forskning visar att goda idéer upp­står bäst på egen hand. Myten om brain­stormingens goda effekter sitter djupt rotad. En tom white­board…

Läs mer

 2014-06-23

Internationalisering 3.0

Förutsättningarna för inter­natio­nali­sering har aldrig varit bättre. Ny teknik gör det snabbare, enklare och billigare för små företag att agera som stora. Allt fler företag ser nu bara en enda marknad, den globala…

Läs mer

 2014-06-23

Fördubblad satsning på unga företagare

Näringsminister Annie Lööf har presenterat tre nya förslag från regeringen för att skapa fler företag och jobb i Sverige. Företagar­paketet inne­bär bland annat att regeringen för­dubblar satsningarna på Ung…

Läs mer

 2014-06-23

Tydligare pris för taxiresor

För att underlätta för resenärerer att avgöra vad som är ett rimligt pris för en taxi­resa har regeringen idag över­lämnat proposi­tionen Tydligare pris för taxiresor till riksdagen. – Det är inte okej att utnyttja…

Läs mer

 2014-06-23

Fler oseriösa företagare ska kunna meddelas näringsförbud

Riksdagen har beslutat att en ny lag om närings­förbud ska ersätta den gamla. Den nya lagen ska stärka möjlig­heterna att meddela oseriösa företagare närings­förbud. Den nya lagen inne­bär att kretsen av personer som…

Läs mer

 2014-06-23

Sommarguide för företagare

Organisationen Företagarna har lanserat en särskild sommar­guide för Företagare. I den tas frågor upp som är typiska för sommar­säsongen, exempel­vis vilka regler som gäller när man ger ungdomar sommar­jobb, hur man…

Läs mer

 2014-06-23

Svårt att koppla av under semestern?

En av fyra tjänste­män upp­lever att de är till­gängliga för jobb under semestern och hälften av dem är det för att under­lätta för sina arbets­kollegor. Det visar en ny under­sökning från Unionen. Smarta telefoner gör…

Läs mer

 2014-06-23

”Nu sänker vi företagens kostnader för sjuklön”

Idag får företagen stå för sjuk­lön till den anställde under de två första veckorna när någon är sjuk, bort­sett från en karens­dag. Nu avser regeringen att ändra på det. Närings­minstier Annie Lööf skriver på DN…

Läs mer

 2014-04-17

En krona för att starta företag

Möjlighet att starta bolag med bara 1 krona i aktie­kapital kan vara ett sätt att få fler företag. Det skriver regeringen i direktiven till en ny utredning om företagande. Innan Företags­skatte­kommittén har lämnat…

Läs mer

 2014-04-17

Det blir inga ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för de yngsta

Regeringen får inte igenom sitt förslag till ytter­ligare ned­sättning av arbets­givar­avgiften för unga. Efter samman­trädet den 10 april i social­försäkrings­utskottet står det klart att majori­teten avvisar…

Läs mer

 2014-04-17

Nya momsregler för appar, spel och andra elektroniska tjänster

Elektroniska tjänster, tele­kom­tjänster och radio- och tv-sändningar som säljs till privat­personer ska beskattas i köparens land. Det före­slår regeringen i en lag­råds­remiss. I dag gäller att tjänster som säljs av…

Läs mer

 2014-04-17

Riksdagen vill snabba på lag mot långa betalningstider

Långa betalnings­tider är ett problem för många små­företag. Riks­dagen vill därför snabba på en lag­stiftning om 30 dagars betalnings­tid mellan företag utan möjlig­het till undan­tag. Riksdagen gjorde därför ett…

Läs mer

 2014-04-17

Årsredovisningsguiden hjälper dig att göra rätt

Är du osäker på om du måste upp­rätta och skicka in års­redovisning och revisions­berättelse, vad den i så fall ska inne­hålla och vem som ska skriva under? Då kan du använda Års­redo­visnings­guiden på Bolags­verkets…

Läs mer

 2014-04-17

Företag följer inte penningstvättslagen

Många företag följer inte penning­tvätts­lagen för att kontrollera om pengar kommer från brottslig verksam­het och därmed riskerar svarta pengar att tvättas hos företaget, enligt läns­styrelsens granskning. – Det är…

Läs mer

 2014-04-17

Missa inte Starta företag-dagen

Alla som vill starta eget har en sak gemensamt – behovet av att skaffa informa­tion om hur det hela ska gå till. Ett bra sätt att skaffa sig information på är att gå på Starta företag-dagen som anordnas runt­om i…

Läs mer

 2014-04-17

Ny bedrägeritrend – företag luras betala till fel konto

Flera företag har blivit lurade på stora summor när de fått fakturor från sina leveran­törer med felaktiga konto­nummer, rapporterar Helsingborgs Dagblad. För drygt två veckor sedan slog ett företag larm om att en…

Läs mer

 2014-04-17

Mer om avskrivningar i bostadsrättsföreningar

Vad gäller egentligen för avskrivningar i bostads­rätts­föreningar? Års­redovisnings­lagen och norm­givningen från Bokförings­nämnden (BFN) är i huvud­sak oförändrade sedan 2001. Från och med 2014 gäller regel­verket…

Läs mer

 2014-04-17

Ingen skatt på uttaget från handelsbolaget

I en dom från Kammar­rätten i Jönköping ansågs ett uttag från ett handels­bolag som ägdes av annat handels­bolag inte utgöra ett uttag enligt 22 kap. 3 § IL. Någon uttags­beskattning kunde därför inte ske. Kammarrätten…

Läs mer

 2014-04-17

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Riksdagen har beslutat att sättet att räkna ut så kallad ränte­skillnads­ersättning vid bostads­lån ska bli rätt­visare. Den nuvarande modellen kan göra det oproportio­ner­ligt dyrt för konsu­menten att i förtid betala…

Läs mer

 2014-04-17

Enskilda näringsidkare riskerar missa skatteåterbäring till midsommar

I år ska nästan en miljon personer deklarera för enskild närings­verksamhet. – Förra året deklarerade fyra av fem enskilda närings­idkare fortfarande på papper. Jag hoppas att många fler e-deklarerar i år. Risken för…

Läs mer

 2014-04-17

Kommitté ser över företagsklimatet i Sverige

Det krävs goda villkor för att fler företag ska kunna starta och växa i Sverige, att företags­klimatet upp­muntrar till entreprenör­skap och innova­tioner och att det stimu­lerar till ett mer innova­tivt och kreativt…

Läs mer

 2014-04-17

Ny sajt för svenska miljöteknikföretag

Idag lanseras sajten swedishcleantech.se i en ny version. För första gången samlas nu informa­tion om statlig finansiering och rådgivning inom miljö­teknik på ett och samma ställe, i syfte att under­lätta för…

Läs mer

 2014-04-17

Regeringen fortsätter stödja företagsinkubatorer

Idag, onsdag 16 april, beslutar regeringen att Vinnova ska vara ansvarig myndig­het för det statliga stödet till inkuba­tion i fram­tiden. Beslutet inne­bär att Vinnova ska genom­föra lång­siktiga insatser med…

Läs mer

 2014-04-17

Nytt revisionspaket klubbat i Bryssel

EU:s ministerråd har nu antagit det nya revisions­paketet som även EU-parlamentet röstade om tidigare i april. De nya reglerna omfattar främst revision i börs­noterade och finansiella företag. Den svenska regeringen…

Läs mer

 2014-04-17

Nyheterna i årets deklaration

Deklarations­blanketterna skickas ut med post och ska ha nått din brev­låda senast den 15 april. Har du e-legitimation behöver du inte vänta på blanketten utan kan deklarera när e-tjänsten Inkomst­deklaration 1 öppnar…

Läs mer

 2014-03-18

Få koll på ditt försäkringsskydd vid sjukskrivning

Att bli sjuk eller skadad på jobbet är inget man planerar för. Det är många som är osäkra på hur ens totala försäkrings­skydd ser ut. Därför lanserar nu Försäkrings­kassan, AFA Försäkring och bransch­organisationen…

Läs mer

 2014-03-18

Riksdagen vill ha snabbt beslut om personalliggare för byggbranschen

Regeringen arbetar med ett förslag om personal­liggare för bygg­branschen för att minska svart­arbete. Riks­dagen vill att regeringen lämnar för­slaget till riks­dagen så att beslut kan fattas under 2014 och gjorde…

Läs mer

 2014-03-18

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet

© 2018 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?