Strax klar...
 
 

Ekonomibrevet

Här samlar vi senaste nytt om bokföring, skatter och företagande.

Du kan också prenumerera på Ekonomibrevet så att du får alla nyheterna med e-post (samlat, cirka en gång i månaden). Det kostar inget och du kan själv­klart avsluta prenumera­tionen när du vill.

Prenumerera gratis!

Du får alla nummer av Ekonomi­brevet direkt i din inkorg. Och du kan hoppa av precis när du vill.

Bara ett steg kvar

Vi har skickat ett mejl till e-post­adressen du angav.

Följ länken i mejlet för att bekräfta att adressen är din.

Något gick fel

Backa och försök igen eller kontakta oss på 046320 220 eller kundtjanst@edison.se.

Backa

Handbok för löpande bokföring och bokslut

Nu kan du förhands­beställa nästa års utgåvor av de båda huvud­böckerna i serien Svensk Redovisning – Bokföringsboken 2019 och Bokslutsboken 2019. Böckerna fungerar som handböcker för löpande bokföring och bokslut och…

Läs mer

 2018-12-03

Missa inte att förhandsbeställa Redovisa Rätt

Nu kan du förhandsbeställa nästa års utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön, Rätt Skatt, Rätt Arbetsrätt och Rätt Bolagsrätt. Edison säljer även böckerna i pris­värda paket…

Läs mer

 2018-11-23

Prisbasbelopp för 2019

Prisbas­beloppet och det förhöjda prisbas­beloppet kommer att höjas till 46 500 kronor respektive 47 400 kronor för år 2019. Höjningen av prisbas­beloppet gör också att ersättningarna från sjuk- och föräldra­penning…

Läs mer

 2018-11-23

Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2019

Regeringen har fastställt inkomst­bas­beloppet för år 2019 till 64 400 kronor och inkomst­index till 175,96. Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålders­pension räknas fram med inkomstbas­beloppet. Denna inkomst…

Läs mer

 2018-11-23

Sänkt skatt för personer över 65 år

Den 15 november överlämnade övergångs­regeringen budget­propositionen för 2019 till riksdagen. De begränsade befogenheter som en övergångs­regering har gör att den budget som lämnas utgår från tidigare riksdags­beslut…

Läs mer

 2018-11-16

Karensavdrag istället för karensdag

Den 1 januari 2019 avskaffas karens­dagen och ersätts av ett karens­avdrag. Karens­avdrag är ett avdrag på sjuk­lönen eller sjuk­penningen som görs i samband med sjukfrån­varo, och motsvarar 20 % av den sjuklön eller…

Läs mer

 2018-11-16

Ny avgift ersätter radio- och tv-avgiften

Radio- och tv-avgiften till Radiotjänst ersätts med en individuell public service-avgift vid årskiftet 2019. Det innebär att du inte längre ska betala in en särskild radio- och tv-avgift utan att den dras direkt med…

Läs mer

 2018-11-16

Aktuellt om att göra affärer utomlands

Vill du lära dig mer om import och export? Hos verksamt.se kan du nu ta del av alla sex webb­seminarier som behandlar temat affärer utomlands. Tull­verket berättar vad du ska tänka på för att komma igång med import i…

Läs mer

 2018-11-16

Nya momsregler för värdebevis

Den 1 januari 2019 införs nya regler för värde­bevis, så kallade vouchers, som det kallas i lagen. Begreppet voucher innefattar olika typer av värde­bevis, exempelvis present­kort och kuponger. De nya reglerna…

Läs mer

 2018-11-09

Revisionsplikt eller inte?

Många aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Vill du avregistrera revisorn, ändra bolagsordningen och ta bort revisionsplikten? Hos Bolagsverket kan du se vilka datum som gäller för dig och ditt företag och hur du…

Läs mer

 2018-11-09

Julbord och julgåvor

Nu är det snart dags för julbord och jul­klappar till dina anställda och kunder, men har du koll på regel­verket så att du bokför rätt? Vad är avdrags­gillt och vad är inte avdrags­gillt för företaget? En arbets­givare…

Läs mer

 2018-11-09

Kontrolluppgifter för inkomståret 2018

Skatteverkets broschyr (SKV 304) om kontroll­uppgifter för inkomst­året 2018 finns nu publicerad i slut­giltig utgåva på Skatte­verkets hemsida. Ladda ner och läs broschyren i PDF-format.

Läs mer

 2018-11-09

Enklare att förstå hur företag ska avslutas

Du som bedriver enskild närings­verksamhet kan nu få hjälp av Skatte­verkets nya tjänst när du vill avsluta din firma. Beroende på vad som gäller för just dig får du en check­lista på vad du måste göra för att avsluta…

Läs mer

 2018-11-02

Förmån av hälso- och sjukvård

Sedan den 1 juli 2018 är förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjuk­vård inte längre en skatte­fri förmån för den anställda. Skatteverket har publicerat ett nytt ställnings­tagande som förtydligar…

Läs mer

 2018-11-02

GDPR-guide för småföretagare

Nära ett halvår har nu gått sedan den nya Dataskydds­förordningen GDPR trädde i kraft. Data­inspektionen har också påbörjat flera större granskningar av för­ordningen med syfte att skapa väg­ledning. För dig som är…

Läs mer

 2018-11-02

Moms ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal

Den som hyr ut vård­personal till någon som driver en vård­mottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Uthyrning av personal är inte en sådan tjänst som i sig utgör sjuk­vård eller tand­vård, skriver Skatte­verket i…

Läs mer

 2018-10-26

Första GDPR-granskningen klar

Enligt dataskydds­förordningen, GDPR, är alla myndigheter och även vissa företag skyldiga att utse ett dataskydds­ombud. Ombudet ska kontrollera att den egna organisationen följer bestämmelser och interna styr­dokument…

Läs mer

 2018-10-26

Så kan du påverkas av Brexit

Den 30 mars 2019 har Stor­britannien för avsikt att lämna EU (Brexit) och alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med Stor­britannien kommer att på­verkas. Det pågår för­handlingar om ett utträdes­avtal…

Läs mer

 2018-10-19

Privatpersoner kan betala skatt med Swish

Skatte­verket vill göra det enklare att betala in skatt för privat­personer och inför nu möjligheten att betala via Swish. Belopp under 15 000 kronor per dygn går att betala in via Swish, för större betalningar gäller…

Läs mer

 2018-10-19

Både förbättringar och försämringar med AGI

Tidningen Konsulten, som ges ut av Srf konsulterna, har intervjuat löne­administratörer på ett företag som redan börjat att rapportera arbets­givar­avgifter på individ­nivå. Enkel fil­upp­laddning och synkade system är…

Läs mer

 2018-10-19

Sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finans­ministrar på ett möte där beslut fattades om att sänka momsen på elektroniska publikationer. Beslutet betyder att medlems­staterna kan tillämpa samma…

Läs mer

 2018-10-11

Ändrade skatteregler påverkar inte BAS-kontoplanen

Den 1 januari 2019 börjar nya skatte­regler för företags­sektorn att gälla med ränte­avdrags­begränsningar och sänkt bolags­skatt som följd. De nya reglerna påverkar redo­visningen, i första hand för företag som…

Läs mer

 2018-10-11

Rehabiliteringsstöd för arbetsgivare

Sedan den 1 juli kan arbets­givare söka rehabiliterings­stöd på 10 000 kronor per anställd. Stödet ska ge företagen bättre för­utsättningar i arbetet med att minska och förkorta sjuk­skrivningarna på arbets­platserna…

Läs mer

 2018-10-11

Digital inlämning av årsredovisning

I framtiden kan det bli obligatoriskt att lämna in års­redovisningen digitalt. Bolags­verket vill därför träffa före­tagare som själv upprättar och skickar in års­redo­visningen och ombud som hjälper företag med…

Läs mer

 2018-10-11

Förtydligande kring friskvårdsbidrag

Körsång, fiske och agility är exempel på aktiviteter som man inte kan använda sitt frisk­vårds­bidrag till, skriver Skatte­verket i ett för­tydligande på sin hemsida. Om arbets­givaren betalar sådana aktiviteter blir…

Läs mer

 2018-10-05

Bolagsverket påminner om att anmäla verklig huvudman

Har du anmält verklig huvudman? Bolags­verket har i början av oktober skickat ut en på­minnelse till cirka 75 000 aktie­bolag som inte anmält verklig huvudman än. Det är en skyldighet enlig lag att anmäla verklig…

Läs mer

 2018-10-05

Säkerhetstest för företagare

I oktober pågår Informations­säkerhets­månaden, ett EU-initiativ om informations­säkerhet som syftar till att öka med­veten­heten om vikten av informations­säkerhet i hela Europa. Myndigheten för samhälls­skydd och…

Läs mer

 2018-10-05

Ny förordning ska förenkla digital inlämning

Den 1 oktober 2018 trädde förordningen (2018:1264) om digitalt in­hämtande av upp­gifter från företag i kraft. Enligt för­ordningen ska myndigheterna, i takt med att nya digitala system utvecklas, särskilt fokusera på…

Läs mer

 2018-10-05

Hur har det gått för dem som har börjat redovisa på individnivå?

De nya reglerna om arbets­givar­deklara­tion på individ­nivå gäller sedan halvårs­skiftet för arbets­givare inom vissa branscher. Företag inom restaurang, bygg, tvätteri och frisör som ska föra personal­liggare och har…

Läs mer

 2018-09-21

Datainspektionen informerar om personuppgifter

Data­inspektionen bjuder in ansvariga chefer för myndigheter, företag och organisa­tioner till seminarier för att diskutera hur skyddet av den personliga integriteten kan för­bättras vid behandling av person­uppgifter…

Läs mer

 2018-09-21

Bokföringsregler för filialer i Sverige

Ett utländskt företag som ska bedriva närings­verk­samhet i Sverige genom en filial är bok­förings­skyldigt i Sverige och filialen ska ha en egen bok­föring som är skild från det utländska företagets bok­föring…

Läs mer

 2018-09-14

Arkivering av kvitton

I vilken form ska kvitton till bokföringen sparas? Hur, och i vilken form, kvitton ska arkiveras ger upphov till många frågor – hitta svaren hos Bokförings­nämnden. De har nu upp­daterat sin hemsida med fler frågor och…

Läs mer

 2018-09-14

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Nästa år ska alla arbets­givare redo­visa löner, för­måner och skatte­avdrag månads­vis för varje anställd i arbets­givar­deklarationen. Vill du ha mer information om de nya reglerna för arbets­givar­deklaration på…

Läs mer

 2018-09-14

Skärpta regler mot lågbeskattade utländska företag

Regeringen har lämnat en proposition om ändringar av de s.k. CFC-reglerna i inkomst­skatte­lagen. CFC står för Controlled Foreign Corporation. Reglerna gäller när ett utländskt låg­beskattat bolag ägs och kontrolleras…

Läs mer

 2018-09-14

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Den 3 september invigdes DIGG – Sveriges nya myndighet för digital för­valtning. Myndighetens uppdrag är sam­ordna och stödja den förvaltnings­gemen­samma digitali­seringen med mål att skapa en effektiv och…

Läs mer

 2018-09-07

Registrera ordförande i ekonomisk förening

Den nya lagen om ekonomiska föreningar som började gälla den 1 juli 2018 innehåller ett lag­krav om att registrera en styrelse­ordförande i föreningen. Alla som driver en eko­nomisk före­ning, bostadsrätts­förening…

Läs mer

 2018-09-07

Starta företag-dagen

Har du precis startat eget? Edison Bokföring – vårt enklaste bokföringsprogram – är ett bra val för dig som tagit steget till att starta eget. När verk­samheten växer kan du sedan enkelt byta upp dig till någon av våra…

Läs mer

 2018-09-07

Allt fler obetalda räkningar till Kronofogden

Antalet obetalda räkningar som skickas vidare till Krono­fogden ökade under första halvåret 2018. Krono­fogden har fått in omkring 587 000 krav på obetalda skulder, vilket motsvarar en ökning på cirka 13 % jämfört med…

Läs mer

 2018-09-07

Aktuellt inför valet

Är du nyfiken på hur riksdags­partierna ställer sig i viktiga frågor som rör före­tagande och närings­liv? Tidningen Balans har inför valet under­sökt partiernas politik och idéer inom dessa områden. Samtliga…

Läs mer

 2018-08-31

Ny regel tidsbegränsar självrättelser

Skatte­betalare kan på eget initiativ rätta oriktiga upp­gifter i in­lämnade deklara­tioner i upp till sex år, något som kallas själv­rättelse. Den 1 augusti kom­plettera­des reglerna för själv­rättelser av tidigare…

Läs mer

 2018-08-31

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Har du koll på vilka nya regler som trätt i kraft under sommar­semestern? Tidigare var en privat sjukvårds­försäkring som betalades av arbets­givaren en skattefri förmån. De nya reglerna som började gälla den 1 juli…

Läs mer

 2018-08-31

Ny lag om ekonomiska föreningar

Den 1 juli trädde lagen (2018:672) om ekono­miska föreningar i kraft. Lagen ersätter den gamla lagen med samma namn. Den nya lagen ska göra det lättare att starta och driva ett företag i form av en eko­nomisk…

Läs mer

 2018-08-31

Sjukskatten skrotad

Sällan har väl ett förslag från regeringen blivit lika sågat som den så kallade ”hälso­växlingen”. En kort summering kan vara på sin plats: Regeringen såg att de statliga sjuk­skrivnings­kostnaderna steg och bestämde…

Läs mer

 2016-09-23

Allt om anställningsstöd till företagare

Har du koll på hur nystarts­jobb, yrkes­introduktion, särskilt anställnings­stöd, instegs­jobb, trainee­jobb och löne­bidrag fungerar? Företag som ny­anställer kan få bidrag med upp till 85 procent av löne­kostnaden…

Läs mer

 2016-09-23

Edison lanserar nytt prisvärt löneprogram

Edison Solution har utökat sin svit med populära löne­program och nu erbjuder man fyra alternativ. Det nya programmet kallas Edison Lön Start+ och det är ett lätt­använt och rejält löne­program för mindre företag…

Läs mer

 2016-09-23

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

För att minska skatte­fusk och skatte­undan­dragande vill regeringen att uppgifter på individnivå om utbetalda ersättningar för arbete och skatte­avdrag ska lämnas löpande till Skatte­verket. Uppgifterna bör lämnas…

Läs mer

 2016-09-23

Stoppa månadsrapporteringen

Regeringen planerar att införa månads­rapportering för företag. Det inne­bär att du som före­tagare varje månad måste rapportera in bland annat löne- och skatte­uppgifter för dina anställda. Bransch­organisationen…

Läs mer

 2016-09-23

Sök återbetalning av utländsk moms senast den 30 september

Du som har gjort inköp utom­lands för din svenska verksam­het har möjlig­het att återfå momsen för dessa inköp. Det gäller till exempel för moms på utgifter i samband med utländska affärs­resor. Sista ansöknings­dag…

Läs mer

 2016-09-23

Fika på jobbet – när är den avdragsgill och skattefri?

Har du aktiebolag? Då kan du dra av för fikat på jobbet. Däremot blir det nobben för dig som driver enskild firma utan anställda. Utgifter för enklare förtäring i form av till exempel kaffe, te, juicer och kakor räknas…

Läs mer

 2016-09-23

Fler får betala statlig skatt 2017 och ännu fler 2018

I budget­proposi­tionen för 2017 föreslås att upp­räkningen av skikt­gränserna för statlig inkomst­skatt för 2017 begränsas till förändringen i konsument­pris­index plus en procent­enhet. Den begränsade upp­räkningen…

Läs mer

 2016-09-23

EU-domstolen om fakturakravens förhållande till avdragsrätten

I två domar avkunnade den 15 september 2016 tolkar EU-domstolen de faktura­krav som före­skrivs i direktivet och förtydligar dessas för­hållande till avdrags­rätten för ingående moms. I domarna betonar EU-domstolen att…

Läs mer

 2016-09-23

K2 eller K3? Nu får alla välja

I en krönika i tidningen Balans skriver Caisa Drefeldt, auktori­serad revisor och redovisnings­specialist på KPMG i Göteborg, om den nya K2 och den uppdaterade K3. Den stora nyheten är att K2 nu omfattar alla…

Läs mer

 2016-09-23

SIE 5 mer omfattande än tidigare format

Nu lanseras det nya SIE-formatet, SIE 5. Formatet har utvecklats och omfattar nu mer data än tidigare. SIE-formatet är den mest etablerade och utbredda standarden i Sverige för att flytta redovisnings­data mellan olika…

Läs mer

 2016-09-23

Ändrade uppskovsregler vid bostadsförsäljning

För att öka rörlig­heten på bostads­marknaden föreslår regeringen att taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostads­försäljningar slopas under en fyraårs­period och den som köper en billigare bostad ska kunna…

Läs mer

 2016-09-23

Mer räknas som rutarbete från den 1 augusti

Från och med den 1 augusti 2016 räknas även vissa arbeten som hushålls­arbeten trots att de vanligtvis inte utförs av hushållen själva. Det gäller vissa trädgårds­tjänster, flyttjänster och IT-tjänster. Dessa…

Läs mer

 2016-09-23

Frågor om redovisning och beskattning av dricks

Skatteverket har släppt ett ställnings­tagande som ersätter det tidigare Frågor om dricks – särskilt vid betalning med konto­kort från den 29 juni 2015. Anledningen är att Skatte­verket har fått många följd­frågor som…

Läs mer

 2016-09-23

Höstaktuellt om semesterledighet

Nu när kanske alla har tagit ut sina sommar­semestrar finns det ändå en del att tänka på när det gäller semester­hanteringen. Det gäller dels uttaget av antalet dagar, dels att för mycket semester­lön kan ha betalats…

Läs mer

 2016-09-23

Golv för statslåneräntan

Regeringen har överlämnat en lagråds­remiss med förslag om golv för stats­låne­räntan i skatte­lagstiftningen till Lagrådet. Syftet med förslaget är att undvika oklar­heter om hur bestäm­melserna ska tillämpas och att…

Läs mer

 2016-09-23

Nu kan små företag få mikrolån

Nu lanserar Almi det nya Mikro­lånet. Under en två­års­period kommer Almi att kunna låna ut 600 miljoner kronor till mikro­företag över hela Sverige. Det nya Mikro­lånet möjlig­görs genom en garanti som finansieras av…

Läs mer

 2016-04-26

Bättre villkor för småföretagare vid sjukdom, arbetslöshet och barnledighet

Små- och ensam­företagare ska få bättre villkor när det kommer till sjuk­dom, arbets­lös­het och barn­ledighet. Det lovar närings­minister Mikael Damberg, enligt Ekot. Utredningen som regeringen nu tar ställning till…

Läs mer

 2016-04-26

Företag med mycket liten omsättning ska momsbefrias

Regeringen har i dag remit­terat en prome­moria från Skatte­verket där det före­slås att en omsättnings­gräns för mervärdes­skatt på 30 000 kr per år ska införas. Idag måste i princip alla som bedriver ekonomisk…

Läs mer

 2016-04-26

Vad krävs för att hemmakontoret ska bli avdragsgillt?

Vad krävs egentligen för att hemma­kontoret ska bli avdrags­gillt? Det är en av de mest diskuterade frågorna bland små­företagare. Tidningen Företagaren har ställt frågan till Hans Backman, en av Skatte­verkets…

Läs mer

 2016-04-26

Dags att planera för semestern

Det finns flera lag­regler och utöver det praktiska problem att tänka på kring personalens sommar­semester. Det är därför viktigt att redan nu påbörja planeringen för att allt ska fungera så smärt­fritt som möjligt…

Läs mer

 2016-04-26

Utvidgad målgrupp för yrkesintroduktion och traineejobb

Regeringen har beslutat om ändringar så att trainee­jobben och stödet för yrkes­introduktions­anställningar utvidgas till att omfatta även ny­anlända och långtids­arbetslösa som är 25 år eller äldre. Syftet är att…

Läs mer

 2016-04-26

Personalliggare i fler verksamheter

Som en del av regeringens strategi mot skatte­fusk och svart­arbete har regeringen gett Skatte­verket i upp­drag att lämna förslag på hur systemet med krav på personal­liggare kan utvidgas till att även omfatta…

Läs mer

 2016-04-26

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Nu gör Skatte­verket ett nytt försök och före­slår en lag­ändring när det gäller att lämna arbets­givar­deklarationer på individ­nivå. I början av februari skickades förslaget till regeringen. Syftet är att minska…

Läs mer

 2016-04-26

Förlängd tid för 3:12-utredningen

Regeringen har beslutat att förlänga utrednings­tiden för 3:12-utredningen till senast den 1 november 2016. Skälet för för­längningen är att utredningens sekretariat inte har varit fullt bemannat under…

Läs mer

 2016-04-26

Snabbaste sättet att anmäla ny styrelse

Ett företag som väljer en ny styrelse på års­stämman behöver anmäla ändringarna till Bolags­verket. Snabbaste sättet att göra det är på verksamt.se. Där anmäler du exempel­vis ny styrelse­ledamot eller revisor, ändrar…

Läs mer

 2016-04-26

Vad händer med K-regelverken?

Från den 1 januari 2016 är års­redovisnings­lagen ändrad. Detta kommer att påverka K-regel­verken på olika sätt. Bland annat det minskade kravet på tilläggs­upplysningar minskar tröskeln att kliva in i K3. Beroende på…

Läs mer

 2016-04-26

Kortbedrägerierna ökar kraftigt

Enligt polisen har det skett en lavin­artad ökning av kort­bedrägerier de senaste månaderna. Stark kritik riktas mot säkerhets­hål hos bankerna. En rad stora data­intrång under förra året ligger bakom den kraftiga…

Läs mer

 2016-04-26

Lättare att pröva småmål inom EU

Promemorian Nya regler för europeiska små­mål – lättare att pröva tvister inom EU har skickats på remiss. I promemorian föreslås komplet­terande bestäm­melser till det ändrade europeiska små­måls­förfarandet som gör…

Läs mer

 2016-04-26

Regeringen öppnar för breddat RUT och halverad moms

Nyligen lade regeringen fram en prome­moria om en breddning av de s.k. RUT-avdragen efter de överens­kommelser som skedde tidigare i höstas med Allians­partierna. Man föreslår att breddningen av RUT träder i kraft…

Läs mer

 2016-03-07

Förslag om slopad avdragsrätt på representation

Från och med januari 2017 kan det bli dyrare med represen­tation om regeringens förslag om slopad avdrags­rätt för representa­tion går igenom. Enligt regeringens förslag slopas avdrags­rätten vid inkomst­beskattning…

Läs mer

 2016-03-07

Nya regler för att minska missbruket av tillfälliga anställningar

Riksdagen har beslutat om ändringar i lagen om anställnings­skydd, LAS. Syftet är att minska arbets­givares miss­bruk av till­fäl­liga anställningar, som exempel­vis när en person får flera tids­begränsade…

Läs mer

 2016-03-07

Nyheter för företagare inför deklaration 2016

Inför deklaration 2016 finns det några nyheter som är bra för dig som före­tagare att känna till. En förändring är att många kommer att få sina slut­skatte­besked i september istället för i december. Nytt är också att…

Läs mer

 2016-03-07

Skattekontot lockar sparare

Räntan på skatte­kontot verkar locka både privat­personer och företag att sätta in mer pengar än vad som behövs. För staten inne­bär det en ökad kostnad. Just nu bedöms cirka 22 miljarder kronor utgöra spar­medel. Det…

Läs mer

 2016-03-07

Snart försvinner roamingavgifterna inom EU

Regeringen har lagt en proposition som bl.a. syftar till att undanröja roamingavgifter för personer som reser inom EU. – Vi har väl alla varit någonstans i Europa och velat ladda upp en bild för att visa familj eller…

Läs mer

 2016-03-07

Vilken bolagsform är bäst?

Firma eller aktie­bolag? Det är en ständigt aktuell fråga för alla före­tagare – både nya och gamla entrepre­nörer. Helena Andersson, auktoriserad revisor på revisions­byrån BDO i Västerås, är en varm anhängare av…

Läs mer

 2016-03-07

BFN informerar om K-projektet

Under 2015 remitterade Bokförings­nämnden (BFN) ett förslag på regel­verk för års­bokslut. BFN arbetar samtidigt med att ta fram ett samlat regel­verk för års­redovisning som ska omfatta alla företags­former och som…

Läs mer

 2016-03-07

Antalet RUT- och ROT-företag minskar rejält

Regeringens försämring av RUT- och ROT-avdraget från års­skiftet visar sig nu få den effekt som Företagarna varnat för. Precis som befarat minskar antalet företag som utför RUT- och ROT-tjänster markant. Skatte­verket…

Läs mer

 2016-03-07

Högre krav på revisionen

Regeringen har beslutat om en lag­råds­remiss, Revisorer och revision med förslag till nya regler om revisorer och revision. Förslagen anpassar den svenska lag­stiftningen till nya EU-regler, det så kallade…

Läs mer

 2016-03-07

Skatteverkets insatser mot fel och fusk under 2016

I årets skatte­kontroller ska Skatte­verket särskilt granska företag som används för bedräge­rier, till exempel felaktiga skatte­återbetalningar och bidrags­fusk. Skatte­verket kommer även att special­granska bland…

Läs mer

 2016-03-07

Kan jag fakturera mitt aktiebolag från min enskilda firma?

En mycket vanlig fråga är om jag kan fakturera mitt aktie­bolag från min enskilda firma. Något enkelt svar går inte att ge, men utifrån praxis kan viss väg­ledning erhållas. Det finns inte några civil­rättsliga hinder…

Läs mer

 2016-03-07

Hur långt är ett lån?

Har sannolik­heten för att ett lån för­längs någon betydelse för hur ett bolag ska klassifi­cera posten som kort- eller lång skuld? Ett av de viktigaste nyckel­talen som går att läsa ut ur en års­redo­visning är…

Läs mer

 2016-03-07

Här hittar du viktiga datum för ditt företag

Nu kan du som är före­tagare enkelt få fram datum för när du bland annat ska ha skickat in moms- och arbets­givar­deklaration, periodisk samman­ställning och när du ska ha betalat in debiterad preliminär­skatt. Använd…

Läs mer

 2016-03-07

Tre nya verksamheter föreslås få personalliggare

Skatteverket föreslår att personal­liggare införs för bil­verk­städer, parti­handel med livs­medel samt kropps- och skön­hets­vård. Syftet är att komma åt svart­arbete. För­ändringen väntas leda till bättre fungerande…

Läs mer

 2015-11-18

Ny e-tjänst för inlämning av kontrolluppgifter

Skatteverket moderniserar hanteringen av kontroll­uppgifter. Det inne­bär flera för­ändringar av hur de ska lämnas in. Förändringarna gäller från inkomst­året 2015, det vill säga för de kontroll­uppgifter som ska…

Läs mer

 2015-11-18

Skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar

I en lagråds­remiss före­slår regeringen skärpta åtgärder mot miss­bruk av tids­begränsade anställningar. Syftet är att förbättra situationen för arbets­tagare som riskerar att fastna i tids­begränsade anställningar…

Läs mer

 2015-11-18

Löneväxling – intressant för många

Löneväxling är ingen ny före­teelse. Den har funnits på arbets­marknaden i flera decennier, oftast i form av det löne­avstående som en anställd som förhandlar till sig en bil­förmån känner igen. När reglerna om…

Läs mer

 2015-11-18

Nya regler för tjänsteställe

Skatte­verket har kommit med ett nytt ställnings­tagande med huvud­regel, alternativ­regel och undantags­regel när det gäller hur man fast­ställer tjänste­ställe i branscher med skiftande arbets­platser. Var…

Läs mer

 2015-11-18

Korttidsanställda – gör rätt från början

De flesta företag har kort­tids­anställda; alltså en del av perso­nalen som kan ringas in när behov av extra arbets­kraft behövs. I en artikel från Srf konsulterna reder Thomas Englund från Advantage HR ut de…

Läs mer

 2015-11-18

Gåva av aktier kan reducera skatten från 57 till 25 procent

3:12-statusen på aktier över­går inte auto­matiskt till mot­tagaren när aktier byter ägare genom en gåva. Det klar­gör Skatte­rätts­nämnden i ett förhands­besked som avsåg den skatte­rättsliga statusen på aktier…

Läs mer

 2015-11-18

Försäkringskassan förenklar för företagare

Det har blivit enklare för före­tagare att få svar på sina frågor till Försäkrings­kassan. Den 16 november öppnades ”en egen väg in” för före­tagare som har behov av stöd i frågor som rör det egna försäkrings­skyddet…

Läs mer

 2015-11-18

HFD ändrar förhandsbesked om utomståenderegeln

Högsta förvaltnings­domstolen (HFD) har ändrat Skatte­rätts­nämndens förhands­besked och bestämt att utom­stående­regeln inte är tillämplig vid ägande i ett kommandit­bolag. Skälet är att kommandit­bolag inte lämnar…

Läs mer

 2015-11-18

Nya sidor för rådgivare på verksamt.se

Nu får du som arbetar med att stötta, väg­leda och för­medla kunskap till före­tagare en egen ingång på verksamt.se. På verksamt.se/radgivare hittar du samlat utbildnings- och informations­material som kan vara till…

Läs mer

 2015-11-18

Om nedskrivning av kundfordringar

I ett ställnings­tagande har Skatte­verket svarat på en fråga om vilka förut­sättningar som ska vara upp­fyllda för att avdrag för ned­skrivning av kund­fordringar ska god­tas vid inkomst­beskattningen. Vad kan normalt…

Läs mer

 2015-11-18

Förbättringar för dig som är ombud hos Skatteverket

Ett ombud kan utföra ärenden eller ta del av informa­tion för en privat­persons eller ett företags räkning via Skatte­verkets e-tjänster. Nu kan du som är ombud se vilka företag eller personer du är ombud för. Du kan…

Läs mer

 2015-11-18

Stopp för dubbelprövning vid felaktiga skatteuppgifter

En person som har lämnat en felaktig upp­gift vid deklara­tionen och fått skatte­tillägg som straff ska inte efteråt kunna åtalas för skatte­brott för samma fel­aktig­het. Även det omvända ska gälla; Skatte­verket får…

Läs mer

 2015-11-18

Skaffa en säker digital brevlåda till företaget

Bolags­verket tipsar om att du som är före­tagare kan skaffa en säker digital brev­låda till före­taget på minameddelanden.se. Med e-legitimation och en digital brev­låda god­känd för tjänsten Mina meddelanden kan du…

Läs mer

 2015-11-18

Så påverkar budgeten dig som företagare

Företagar­organisa­tionerna är eniga – budget­propositionen för 2016 är ingen höjdare för landets små­företagare. Så här samman­fattar exempel­vis Företagarna budgeten: Det blir dyrare för före­tagare att anställa och…

Läs mer

 2015-09-30

10 aktörer som hjälper dig satsa på export

En femte­del av Sveriges små­företag har redan siktet inställt på en marknad utanför Sveriges gränser. För den som vill ta steget finns hjälp att få – både med för­beredelserna och att hitta den rätta vägen. Många…

Läs mer

 2015-09-30

Så bestrider du en bluffaktura

Har du fått en bluffaktura, alltså en faktura för en tjänst eller vara du inte har beställt eller som du vilse­letts att beställa? Polisen har i sam­verkan med Bolags­verket och ett antal andra myndig­heter och företag…

Läs mer

 2015-09-30

Enklare redovisning för mindre företag

Regeringen har beslutat att lägga fram proposi­tionen Tydligare redo­visnings­regler och nya rapporterings­krav för utvinnings­industrin, inför riks­dagen. Förslaget för­enklar och för­tydligar reglerna för års- och…

Läs mer

 2015-09-30

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Sedan 2010 har sjuk­frånvaron ökat med nästan 70 procent sam­tidigt som ut­gifterna för sjuk­försäkringen ökat med 11 miljarder mellan 2010 och 2014. Det är en allvarlig utveckling som måste brytas, anser regeringen…

Läs mer

 2015-09-30

Skatteverket jagar fusk med Swishbetalningar

Den explosions­artade ökningen av Swish-konton i Sverige har fått Skatte­verket att reagera. – Våra under­sökningar har visat på ett ganska utbrett fusk, säger Conny Svensson, nationell sam­ordnare på Skatte­verket…

Läs mer

 2015-09-30

Krav på personalliggare i byggbranschen

Från och med den 1 januari 2016 måste alla byggen ha en personal­liggare. De nya bestäm­melserna tillämpas på bygg­verksam­het som startar efter ikraft­trädandet, det vill säga efter års­skiftet 2015–2016…

Läs mer

 2015-09-30

Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?

Från och med den 1 januari 2016 ska personal­liggare föras på bygg­arbets­platser där bygg­verksam­het bedrivs. De nya bestäm­melserna tillämpas på bygg­verksam­het som startar efter ikraft­trädandet, det vill säga…

Läs mer

 2015-09-30

Ytterligare 800 miljoner till ökad export

Jämfört med andra länders export­tillväxt står det tydligt att Sverige kan prestera bättre. 70 procent av Sveriges export går till EU:s inre marknad. Handeln med våra närmaste grann­länder har stor betydelse och är…

Läs mer

 2015-09-30

Så fungerar aktieägartillskott

I ett mindre aktie­bolag är det viktigt att styrelsen ständigt är upp­daterad på bolagets ekonomiska situation. Det kan på kort tid upp­stå en kapital­brist som kräver ett snabbt agerande från styrelsen samt ett…

Läs mer

 2015-09-30

SRF i samarbete med BAS

BAS-kontoplanen är basen i redovisnings­sverige. Det är viktigt att kon­ceptet bibe­hålls och utvecklas. Sveriges Redovisnings­konsulters Förbund (SRF) har därför gått in i ett lång­siktigt engage­mang via ett avtal…

Läs mer

 2015-09-30

Nej, den nya 2-kronan blir inte ogiltig efter nio månader

Just nu får Riks­banken många frågor från allmän­heten som undrar ifall den nya 2-kronan, som kommer i oktober nästa år, blir ogiltig redan efter nio månader. Men så är inte fallet. Många känner inte till att det redan…

Läs mer

 2015-09-30

Skatteintäkten kan utebli trots höjd marginalskatt

Regeringens budget­förslag om att trappa av jobb­skatte­avdraget gör att Sverige kommer att få världens högsta marginal­skatt på 60 procent, jämfört med dagens 57 procent. Trots det riskerar skatte­intäkterna att…

Läs mer

 2015-09-30

Moderaternas ”Förstajobbet” skapar inga varaktiga jobb

Sverige behöver fler var­aktiga arbeten, inte fler arbets­marknads­åtgärder som Moderaternas till­fälliga första­jobbet-avdrag. Det anser Små­företagarnas Riks­förbund. I ett press­meddelande skriver de att Moderaterna…

Läs mer

 2015-09-30

Stärkta sanktionsmöjligheter för KO

I en departements­promemoria som Finans­departe­mentet remitterat före­slås att Konsument­ombuds­mannen ska få stärkta sanktions­möjlig­heter, till exempel ska otillåtna reklam­kampanjer kunna stoppas direkt…

Läs mer

 2015-09-30

Ändrade arbetsgivaravgifter för unga, igen

Nuvarande ned­sättning av social­avgifterna för ung­domar ska slopas steg­vis. Första steget genom­förs under perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016 och då ska ned­sättning av social­avgifterna för personer som vid 2015…

Läs mer

 2015-08-19

Ny e-tjänst för att lämna kontrolluppgifter

Nu öppnar Skatte­verket en ny e-tjänst för att lämna kontroll­uppgifter. Den nya e-tjänsten ska användas för att rapportera alla kontroll­uppgifter för inkomst­året 2015. I den nya e-tjänsten finns två möjlig­heter att…

Läs mer

 2015-08-19

Nu drar sedel- och myntkampanjen igång

Nu är det knappt två månader kvar till Riks­banken inleder det största sedel- och mynt­utbytet i Sveriges historia. I oktober i år kommer de första nya sedlarna ut. Inför detta drar Riks­banken igång en stor…

Läs mer

 2015-08-19

5 guider för dig som söker kapital

Finansiering är en viktig för­utsättning för många före­tagare, vare sig du ska starta ett företag, håller på med produkt­utveckling eller planerar att komma ut på en internationell marknad. I vilket skede du än…

Läs mer

 2015-08-19

Sök i proffsens egen bok om redovisning

Boken SRF Redovisning, som ges ut av Sveriges Redovisnings­konsulters Förbund, inne­håller aktuella lagar och rekommenda­tioner inom redovisning, SRF:s mallar för upp­rättande av års­redovisning, SRF:s uttalan­den i…

Läs mer

 2015-08-19

Ännu enklare uppgiftslämnande

I juli 2014 fick Bolags­verket, tillsammans med Skatte­verket, Tillväxt­verket och Uppgifts­lämnar­utredningen, ett regerings­uppdrag att vidare­utveckla företagar­sajten verksamt.se med ett system för företagens…

Läs mer

 2015-08-19

Förtydligande i BFN:s allmänna råd om bokföring

Den 11 juni 2015 beslutade Bokförings­nämnden (BFN) om en ändring i det allmänna rådet och väg­ledningen om bokföring. Ändringen inne­bär att det för­tydligas i punkt 3.5 att ordnade verifika­tioner är en…

Läs mer

 2015-08-19

Ny standard för revision i mindre företag

En standard för revision i mindre företag har under en längre tid efter­frågats. Nu är ett första förslag verklig­het, Nordiska Revisors­förbundets (NRF) förslag till Nordisk standard för revision i mindre företag…

Läs mer

 2015-08-19

Referensräntan ligger kvar på 0 procent

Riksbanken har fastställt referens­räntan för perioden 1 juli – 31 december 2015 till 0,0 procent. Det inne­bär en oförändrad nivå jäm­fört med första halv­året 2015. Referens­räntan används bland annat för att beräkna…

Läs mer

 2015-08-19

Rutavdrag för läxhjälp avskaffas 1 augusti

Den första augusti avskaffas rut­avdraget för läx­hjälp. Även barn­vaktens möjlig­het att hjälpa till med läx­läsning begränsas. Det fram­går av ett ställnings­tagande som Skatte­verket publicerat. Sam­tidigt minskas…

Läs mer

 2015-08-19

Bilförmån – nya miljöbilar våren 2015

För miljö­bilar, d.v.s. bilar som drivs med el eller vissa miljö­bränslen, finns särskilda regler om ned­sättning av förmåns­värdet. För de miljö­bilar som till­kommit under våren 2015 anges hur ned­sättningen ska…

Läs mer

 2015-08-19

Avskrivningsreglerna för bostadsrätter måste ändras

Förra året trädde nya regler i kraft som kraftigt påverkade bostads­rätt­sföreningars redovisning. I en debatt­artikel från FAR, bransch­organisationen för redovisnings­konsulter, revisorer och rådgivare, föreslås…

Läs mer

 2015-08-19

Viktigare lagar och förordningar från den 1 juli 2015

I skriften Viktigare lagar och för­ordningar inför halvårs­skiftet 2015 ger regeringen en kort samman­fattning av de viktigare lagar och för­ordningar som trädde i kraft kring halvårs­skiftet 2015.

Läs mer

 2015-08-19

Nya regler för arv med internationell anknytning

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internatio­nell anknytning. Frågor om arv kommer nu oftast prövas i det land där den avlidne bodde och enligt det landets lag. Skatte­verket hanterar…

Läs mer

 2015-08-19

Nya brevsvar begränsar möjligheten att tillämpa K2

Bokförings­nämnden (BFN) har fortsatt på inslagen linje och offentlig­gör lämnade brev­svar på sin webb­plats. BFN anger inte vilken status dessa svar egentligen har. På Sveriges Redovisnings­konsulters Förbunds (SRF)…

Läs mer

 2015-08-19

DEBATT: Hur tänker Bokföringsnämnden?

Det är nu över 10 år sedan Bokförings­nämnden (BFN) inledde vad som benämnts som ett ”paradigm­skifte” inom redo­visningen. Norm­givning skulle ges ut i kategori­form istället för per ämnes­område. För onoterade…

Läs mer

 2015-08-19

Ändrade arbetsgivaravgifter för unga

Riksdagen har beslutat om nya arbets­givar­avgifter för unga. De nya reglerna träder i kraft från och med redovisnings­perioden maj 2015, alltså de uppgifter som deklareras i juni 2015 och framåt. För anställda som är…

Läs mer

 2015-05-19

Förslag till konton för arbetsgivaravgifter

Under perioden 1 januari 2015–30 juni 2016 kommer det att finnas tre olika regel­system som styr uttaget av arbets­givar­avgifter. I BAS-konto­planen finns för närvarande endast konton som namn­mässigt och…

Läs mer

 2015-05-19

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privat pensions­sparande ska slopas. Det före­slår regeringen i en remiss som lämnas till lagrådet i dag. Den 1 januari 2015 sänktes den fasta delen av avdraget för privat pensions­sparande från…

Läs mer

 2015-05-19

Ideell second hand-försäljning ska inte beskattas

Finans­departementet har skickat ut en prome­moria på remiss där det före­slås att ideell second hand-försäljning inte ska beskattas. Förslaget avser sådan för­säljning av skänkta begagnade varor som görs av…

Läs mer

 2015-05-19

Kontanter fortfarande av stor betydelse

Kontanter är viktigare än vad bankerna hävdar. Så många som sju av tio små­företagare skulle inte kunna ta betalt utan kontanter. Det visar en under­sökning som Små­företagarnas Riks­förbund gjort bland sina 20 000…

Läs mer

 2015-05-19

Ingen ränteförmån på s.k. förbjudna lån

Högsta förvaltnings­domstolen har beslutat att s.k. förbjudna lån som lämnats i strid med bestäm­melserna i bl.a. 21 kap. 1–7 §§ aktie­bolags­lagen och som beskattas i inkomst­slaget tjänst inte ska behandlas…

Läs mer

 2015-05-19

Sverige förlorade postmomsmålet i EU-domstolen

Sverige förlorade i EU-domstolen gällande frågan om samhälls­omfattande post­befordran ska vara moms­fritt eller inte. EU-domstolen har nu avgjort frågan och fann att sådana post­tjänster ska vara moms­fria. Detta…

Läs mer

 2015-05-19

Reglerna om personligt betalningsansvar ska ses över

Riksdagen har get regeringen i uppdrag att se över reglerna för så kallat före­trädar­ansvar (personligt betalnings­ansvar). Före­trädar­ansvar inne­bär att en före­trädare för en juridisk person, till exempel ett…

Läs mer

 2015-05-19

Förslag på området för skattetillägg och skattebrott

I en lagråds­remiss från regeringen före­slås för­ändringar av reglerna om skatte­tillägg och skatte­brott för att stärka rätts­säker­heten i skatte­förfarandet, bl.a. med beaktande av Europa­konventionen om de…

Läs mer

 2015-05-19

Innovationscheckar från VINNOVA

Nu kan företag söka innovations­checkar som Almi distri­buerar åt VINNOVA. Checken på max 100 000 kronor får användas till innovations­projekt i tidiga utvecklings­faser, eller till ut­arbetande av en affärs­strategi…

Läs mer

 2015-05-19

Ja till sänkta socialavgifter för unga

I dag finns en ungdoms­rabatt som inne­bär att social­avgifterna för personer som inte har fyllt 26 år bara är en fjärde­del av ordinarie avgifter, med undan­tag för ålders­pensions­avgiften. Men nu har riks­dagen sagt…

Läs mer

 2015-03-26

Mer trygghet och bättre socialförsäkring

Den parlamen­tariska social­försäkrings­utredningen har nu lämnat sitt slut­betänkande, Mer trygg­het och bättre försäkring till regeringen. I den föreslår man en rad förändringar i sjuk­försäkringen inklusive stödet…

Läs mer

 2015-03-26

”Viktiga förbättringar av företagares sociala skydd”

Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist lyfter fram flera positiva förslag ur företagar­synpunkt i den parlamen­tariska social­försäkrings­utredningen. Det viktigaste förslaget ur företagar­perspektiv är att…

Läs mer

 2015-03-26

Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden

Skatteverket kommer efter ansökan att medge tryckeri­kunder anstånd med betalning av den mer­värdes­skatt och ränta som ska betalas på grund av följd­ändrings­beslut. Anstånd med­ges till dess att det civil­rättsliga…

Läs mer

 2015-03-26

Uppmuntra dina anställda till skattefri motion

Vid den här tiden på året kan nyårs­löftena ha havererat för länge sedan. Men du som arbets­givare har möjlig­het att upp­muntra dina anställda att ta nya tag om sina nyårs­löften om ett mer hälso­samt liv med mer…

Läs mer

 2015-03-26

Enklare att registrera aktiebolag

När du väl bestämt dig för att starta ett aktie­bolag vill Bolags­verket att det ska vara smidigt att anmäla företaget på verksamt.se. Det ska gå snabbt, kännas tryggt och vara enkelt. Därför lanserar de nu ett enklare…

Läs mer

 2015-03-26

Redovisningscentraler för taxitrafik

Från och med den 1 januari 2016 kommer du som har tillstånd att driva taxi­verksam­het att behöva föra över uppgifter från varje fordons taxa­meter, tråd­löst och digitalt, till en så kallad redovisnings­central. Från…

Läs mer

 2015-03-26

Ny bilförmånsberäkning

Nu finns en mobil­anpassad version av e-tjänsten Bil­förmåns­beräkning på Skatte­verkets webb­plats. Förutom att tjänsten mobil­anpassats har den även fått en fräschare design och utformats mer pedagogisk. I tjänsten…

Läs mer

 2015-03-26

Riksbanken sänkte reporäntan till −0,25 procent

Enligt Riks­banken finns det tecken på att inflationen har bottnat och är på väg upp, men den senaste tidens för­stärkning av kronan riskerar att bryta den trenden. För att under­stödja upp­gången i inflationen har…

Läs mer

 2015-03-26

Avdrag för reparation och underhåll av inventarier

Enligt inkomst­skatte­lagen får utgifter för reparation och under­håll av inventarier dras av omedel­bart. Enligt ett ställnings­tagande från Skatte­verket krävs det i sådant fall att utgifterna har kostnads­förts i…

Läs mer

 2015-03-26

Även unga under 20 år bör kunna få starta-eget-bidrag

Riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för att unga under 20 år ska kunna få bidrag för att starta eget företag. Enligt arbets­marknads­utskottet, som förberett ärendet, är ett eget företag för många unga en väg in…

Läs mer

 2015-03-26

Ändrade socialavgifter för unga

Riksdagen har tidigare beslutat att regeringen ska åter­komma med förslag om en ytter­ligare sänkning av social­avgifterna för ungdomar under 23 år och slopad ned­sättning för personer som fyllt 25 år. Regeringen har…

Läs mer

 2015-02-18

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Finansdepartementet har remitterat en prome­moria med förslag om slopad avdrags­rätt för privat pensions­sparande från och med 2016. I budget­proposi­tionen för 2015 sänktes den fasta delen av avdraget för privat…

Läs mer

 2015-02-18

Utökad granskning av 3:12-reglerna

Regeringen har beslutat att utöka upp­draget kring utredningen om över­syn av beskattning vid ägar­skiften i fåmans­företag. Den ursprungliga utredningen var tänkt att kart­lägga och analysera den fem­åriga…

Läs mer

 2015-02-18

Negativ reporänta och köp av statsobligationer

Riksbanken sänker repo­räntan till −0,10 procent, köper stats­obligationer för 10 miljarder och har bered­skap att snabbt göra mer. Det finns tecken på att den under­liggande inflationen har bottnat men om­världen är…

Läs mer

 2015-02-18

Skattekonsekvenser av negativ reporänta

Skatteverkets har i ett ställnings­tagande besvarat frågor om negativ ränta på inlånings­konto samt investerings­spar­konto. Om en bank väljer att ta ut en avgift (negativ ränta) av en kund för dennes inlånings­konto…

Läs mer

 2015-02-18

Ny EU-moms hotar småföretag

En hel rad små svenska it-företag kommer att få svårt att överleva på grund av nya EU-moms­regler. Många företag vet inte ens om det, menar Anders Ydstedt, som driver företaget Rymdweb. “För vår del inne­bär…

Läs mer

 2015-02-18

Sex av tio regeländringar tar inte hänsyn till företag

Regelrådet har presenterat sin rapport om hur konse­kvenserna för företag utreds när nya regler skapas. I endast 39 procent av förslagen har de utretts i till­räcklig omfattning, skriver tre ledamöter i rådet i en…

Läs mer

 2015-02-18

Detta granskar Skatteverket i årets kontroller

I år kommer Skatte­verket att särskilt granska tjänster med kontant­handel, vård­företag, gräns­över­skridande handel samt rot- och rut­arbete i vissa branscher. – Vi ser i våra under­sökningar att för­troendet för…

Läs mer

 2015-02-18

Slopad skattereduktion för gåvor

Finans­departementet föreslår att skatte­reduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas. I budget­propositionen för 2015 aviserade regeringen att skatte­reduktionen för gåvor till ideell verksam­het bör slopas…

Läs mer

 2015-02-18

Skatteverket vill skärpa kraven på kassaregister

På uppdrag av regeringen har Skatte­verket utrett om utländska närings­idkare som inte har fast drift­ställe i Sverige bör omfattas av skyldig­heten att använda kassa­register. Skatteverket hem­ställer att regeringen…

Läs mer

 2015-02-18

1,2 mdr till innovativa företag

Almi lanserar ett nytt Tillväxt­lån för innova­tiva företag. Under en två­års­period kommer Almi att kunna låna ut 1,2 miljarder kronor till innova­tiva företag över hela Sverige. Tillväxt­lånet möjlig­görs genom ett…

Läs mer

 2015-02-18

Aktiebolag får 559 i början av organisationsnumret

Fram till nu har nybildade aktie­bolag fått organisations­nummer som startar med 556. Dessa nummer­serier är nu slut och därför kommer aktie­bolag som startas från och med den 12 januari 2015 att få ett…

Läs mer

 2015-02-18

Beräkna förmånsvärdet på din bil

Nu kan du räkna ut ditt bil­förmåns­värde för inkomst­året 2015. I Skatte­verkets e-tjänst kan du söka din bil antingen via bil­märket eller via modell­koden som finns i Skatte­verkets bil­listor.

Läs mer

 2015-02-18

Här är Sveriges nya sedlar och mynt

Riksbanken har visat upp Sveriges nya sedlar och mynt som kommer ut under 2015 och 2016. De har ett helt nytt utseende och det blir en ny valör: en 200-kronors­sedel. Senast Sverige fick en ny sedel­serie var för 30 år…

Läs mer

 2015-02-18

Alliansens budget gäller nästa år

Riksdagen har beslutat att Alliansens budget­förslag ska gälla för 2015 istället för regeringens förslag till budget. Det inne­bär färre skatte­ändringar än vad regeringen föreslog. Bland regel­ändringar som ändå…

Läs mer

 2014-12-17

Vad händer vid årskiftet?

Som följd av att Alliansens budget­motion vann majoritet i riks­dagen kan man fråga sig vad som gäller fr.o.m. den 1 januari 2015. Ernst & Young har på sin webb­plats samman­fattat vad som kan bedömas bli följden av…

Läs mer

 2014-12-17

Tips till fåmansföretagaren inför årsskiftet

För dig som är fåmans­företagare har Grant Thornton samman­ställt ett antal tips inför 2015.

Läs mer

 2014-12-17

Nu kan du förhandsbeställa Rätt-böckerna 2015

Nu kan du beställa 2015 års utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön och Rätt Arbetsrätt. Böckerna säljs även i prisvärda paket för olika behov. Böckerna levereras så snart de…

Läs mer

 2014-12-17

Fyll i sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen

Från och med nästa år ska du ansöka om ersättning för dina anställdas sjuk­löne­kostnader via arbets­givar­deklarationen. Första gången blir i februari 2015 i arbets­givar­deklarationen för januari månad samma år…

Läs mer

 2014-12-17

Nya regler för rot- och rututbetalningar

Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rut­arbete. Från och med den 1 april 2015 ska du lämna in ansökan om utbetalning av rot- och rut­arbete elektroniskt. Dess­utom behöver din ansökan…

Läs mer

 2014-12-17

Nya momsregler för elektroniska tjänster vid årsskiftet

Från och med 1 januari 2015 gäller nya moms­regler för företag som säljer elektroniska tjänster, tele­kommunikations­tjänster eller sändnings­tjänster till privat­personer i andra EU-länder. I stället för att säljaren…

Läs mer

 2014-12-17

Skattefria julgåvor och julbord

Julgåvor till anställda är skatte­fria för de anställda om värdet inte över­stiger 450 kronor inklusive moms. I värdet inräknas inte frakt­kostnader. Om värdet är högre blir gåvan skatte­pliktig från första kronan…

Läs mer

 2014-12-17

Momskonton vid import m.m.

BAS kommer i konto­planen för 2015 att lägga in nya konton för bokföring av utgående moms vid import av varor. Det blir kontona 2615, 2625 och 2635 för skatte­satserna 25, 12 respektive 6 procent. BAS har i sam­band…

Läs mer

 2014-12-17

Frågor & svar om redovisning i brf enligt K2

Det kommer många frågor till FAR – bransch­organisation för redo­visnings­konsulter, revisorer och råd­givare – som berör redovisning av byggnad i en bostads­rätts­förening som väljer K2. De har samlat de vanligaste…

Läs mer

 2014-12-17

Gratis handledning i bokföring

Att Föra Bok är Bokförings­nämndens (BFN) hand­ledning i bok­föring. Den innehåller 32 full­matade A4-sidor med råd och tips till ny­startade före­tag om hur en väl­skött bok­föring bör se ut. Hand­ledningen tar upp…

Läs mer

 2014-12-17

Räkenskapsenlig avskrivning vid övergång till K3

I ett ställnings­tagande besvarar Skatte­verket frågor om räken­skaps­enlig avskrivning vid över­gång till K3. Det redovisade värdet av inventarier kan ändras p.g.a. en över­gång till Bokförings­nämndens allmänna råd…

Läs mer

 2014-12-17

Snabbändrade regler om uttag i indirekt ägda handelsbolag

För att motverka risken för mycket stort skatte­bortfall har regeringen över­lämnat en skrivelse till riks­dagen med avisering om kommande ändringar i reglerna om uttags­beskattning. Med stöd av en särskild…

Läs mer

 2014-12-17

Statslåneräntan 0,90% den siste november

Riksgälds­kontoret har fast­ställt stats­låne­räntan per den 30 november 2014 till 0,90 procent. Det torde vara den lägsta nivå som stats­låne­räntan per 30 november någonsin legat på. Statslåne­räntan (SLR) används…

Läs mer

 2014-12-17

Ragga kapital på nätet

Det finns alternativ för företagare som behöver finansiering men fått nobben av banken och risk­kapital­bolagen. Crowd­funding och nät­utlåning öppnar upp för nya möjlig­heter. Halmstads­företaget Elinnova­tion som…

Läs mer

 2014-12-17

Sluta ducka för pensionen

Hur rik eller fattig blir du som pensionär? Låt 2015 bli året då du slutar ducka för den ständigt spökande pensions­frågan. Många stoppar huvudet i sanden när det handlar om pension, trots att ett aktivt pensions­val…

Läs mer

 2014-12-17

Momsberäkning vid import

Från och med den 1 januari 2015 ska den som är registrerad till mer­värdes­skatt redovisa momsen vid import i mervärdes­skatte­deklarationen. I ett ställnings­tagande redo­gör Skatte­verket för hur beskattnings­underlag…

Läs mer

 2014-12-17

Restaurangens egna lunchkuponger behöver inte registreras i kassaregister

Tillhandahållande av lunch mot kuponger, som ett företag självt ställt ut, utgör ingen ytter­ligare försäljning utöver den försäljning som skedde vid för­säljningen av kupongerna. Kupong­utnyttjandet som sådant behöver…

Läs mer

 2014-12-17

Mindre ändring i K3-regelverket

Bokförings­nämnden (BFN) beslutade den 17 november 2014 om ändringar i K3-regel­verket Års­redovisning och koncern­redovisning. Ändringen inne­bär att undan­taget i punkt 1.3 tredje stycket, att mindre företag med…

Läs mer

 2014-12-17

Belopp för fria måltider 2015

Nu är förmåns­värdena för fria mål­tider fast­ställda för nästa år och de är något höjda jäm­fört med 2014. Värdet för fri frukorst är 43 kronor och för fri lunch eller middag är det 86 kronor. Helt fri kost, minst tre…

Läs mer

 2014-12-17

Regeringen sänker sjuklönekostnaderna för företagen

I budgetpropositionen för 2015 stärker regeringen små­företagens skydd mot höga sjuk­löne­kostnader. Regeringens förslag inne­bär att ersättningen för företagens sjuk­löne­kostnader differen­tieras. Företagen delas in…

Läs mer

 2014-10-29

Reducerat sjuklöneansvar – viktig seger för Företagarna

Regeringen har presenterat ett förslag om att sänka små­företagens sjuk­löne­kostnader. En viktig seger för Företagarna. Det är ett nytt hög­kostnads­skydd som gynnar små­företag och som betalas ut automatiskt. Det är…

Läs mer

 2014-10-29

Skatteverket tar över importmomsen från Tullverket

Från och med den 1 januari 2015 ska du som är företagare och moms­registrerad i Sverige, redovisa och betala import­moms till Skatte­verket istället för till Tull­verket. Om du inte är moms­registrerad, eller om du är…

Läs mer

 2014-10-29

Nollränta ska få fart på Sverige

Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fort­sätter att för­bättras. Men inflationen är för låg. Riks­bankens direktion har därför beslutat att penning­politiken behöver bli ännu mer expansiv för att…

Läs mer

 2014-10-29

Småföretagare blåsta på räntesänkningen

Småföretagarna har ingen anledning att jubla när repo­räntan sänks till en historiskt låg nivå. Det menar Rebecca Källström, vice chefs­ekonom på Företagarna. Företagarna har mätt medlems­företagens räntor för…

Läs mer

 2014-10-29

Bankerna tvingas bli öppnare om bolåneräntorna

Bankerna har länge presenterat miss­visande list­priser för sina bolåne­kunder. Den anser Finans­inspektionen (FI) som nu kräver att bankerna ska redovisa ett snitt av de räntor som kunderna faktiskt betalar. Förslaget…

Läs mer

 2014-10-29

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Skatte­förenklings­utredningen över­lämnade den 8 oktober 2014 sitt slut­betänkande Förenklade skatte­regler för enskilda närings­idkare och fysiska personer som är del­ägare i handels­bolag till regeringen…

Läs mer

 2014-10-29

Kosmetisk tandvård blir skattepliktig

Estetiska operationer och behandlingar i mun­hålan som görs i rent kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverade är skatte­pliktiga tjänster. Utmärkande för sådana ingrepp är att de utförs ute­slutande i syfte…

Läs mer

 2014-10-29

Budgetpropositionen för 2015

I budgetpropositionen för 2015 före­slår regeringen reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre miljö och ett håll­bart klimat samt för att värna den svenska modellen. Proposi­tionen bygger på en…

Läs mer

 2014-10-29

Regeringen satsar på jobb och tillväxt

Inom företag, infrastruktur, bostad och it-området satsar regeringen i sin budget för 2015 bland annat på järn­väg, innova­tion, kollektiv­trafik, små- och medel­stora företag och e-samhället. Satsningarna är en del i…

Läs mer

 2014-10-29

Regeringen förstärker Almi

Regeringen föreslår i budget­propositionen för 2015 ett ökat anslag till Almi Företags­partner med 130 miljoner kronor per år från och med 2015. Förstärkningen ger Almi möjlig­het att stärka sin verksam­het, bland…

Läs mer

 2014-10-29

Företagarna är övervägande kritiska till budgetförslaget

Företagar­organisationen Företagarna har kommenterat regeringens budget: – Regeringens utgångspunkt i finans­planen om att till­växt av fler jobb i det privata närings­livet är grunden för högre syssel­sättning är…

Läs mer

 2014-10-29

Fria Företagare kritiserar budgetförslaget

I en kort kommentar ger företagar­organisationen Fria Företagare mest ris men också lite ros till regeringens budget: Regeringens budget­förslag slår mot små­företagen. Bland annat den höjda arbets­givar­avgiften för…

Läs mer

 2014-10-29

Moms vid försäljning av elektroniska tjänster via förmedlare

Detta ställnings­tagande från Skatte­verket ersätter från och med den 1 januari 2015 det tidigare ställnings­tagandet Mervärdes­skatt, svenska närings­idkares för­säljning av applika­tioner från den 16 juni 2011…

Läs mer

 2014-10-29

Vanligaste brotten som drabbar företagare – så skyddar du dig

Bedrägerier, id-kapningar och stölder är några av de vanligaste brotten som drabbar före­tagare. Men det finns också nya risker som du måste hålla koll på. Juristerna på Företagarnas råd­givning berättar vad du ska…

Läs mer

 2014-10-29

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet

© 2018 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.