Strax klar...
 
 

Ekonomibrevet

Här samlar vi senaste nytt om bokföring, skatter och företagande.

Du kan också prenumerera på Ekonomibrevet så att du får alla nyheterna med e-post (samlat, cirka en gång i månaden). Det kostar inget och du kan själv­klart avsluta prenumera­tionen när du vill.

Prenumerera gratis!

Du får alla nummer av Ekonomi­brevet direkt i din inkorg. Och du kan hoppa av precis när du vill.

Bara ett steg kvar

Vi har skickat ett mejl till e-post­adressen du angav.

Följ länken i mejlet för att bekräfta att adressen är din.

Något gick fel

Backa och försök igen eller kontakta oss på 046320 220 eller kundtjanst@edison.se.

Backa

Uppslagsverket som hjälper dig att redovisa rätt

Nu kan du förhandsbeställa nästa års utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön, Rätt Skatt, Rätt Arbetsrätt och Rätt Bolagsrätt. Edison säljer även böckerna i pris­värda paket…

Läs mer

 2021-11-01

Skärpta regler vid offentlig upphandling

Den offentliga sektorn köper varje år varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor och har därmed en viktig roll i omställningen till ett resurseffektivt, fossil­fritt och hållbart samhälle. I ett förslag som har…

Läs mer

 2021-10-29

Skydda dina digitala och uppkopplade enheter

För att inte drabbas av skadlig kod eller intrång behöver du veta hur du ska skydda dina digitala och uppkopplade enheter. Vi blir allt mer digitaliserade och beroende av tekniken för att verksamheten ska fungera. Att…

Läs mer

 2021-10-29

Uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn

En särskild utredare ska följa upp och se över vissa frågor med anledning av de nya skattereglerna för företagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2019. Utredaren ska analysera och överväga om kvarstående negativa…

Läs mer

 2021-10-29

Skattereduktion för inventarieinköp under 2021

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig lag om skatte­reduktion för inventarie­inköp som sker under 2021. Lagen innebär att fysiska och juridiska personer som har inkomst av närings­verksamhet kan få…

Läs mer

 2021-10-29

Hybridkontoret och arbetsmiljön

Hybridkontor har blivit allt vanligare. Det innebär att man kombinerar arbete i företagets lokaler med arbete på distans, vanligtvis hemma. Det finns frågor som är bra att tänka igenom om man planerar hybridverksamhet.

Läs mer

 2021-10-29

Myndigheter ska inrätta visselblåsarfunktioner

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att vissa myndigheter ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa visselblåsar­funktioner. Regeringen har även beslutat om ett nytt statsbidrag för information…

Läs mer

 2021-10-29

Har ditt företag fått en utbetalning från Fora som avser AGS?

Under Frågor och svar på Bokföringsnämndens hemsida hittar du information om när och hur utbetalningen ska redovisas. Bakgrunden är att Afa Sjukförsäkringsaktiebolag har beslutat att betala ut konsoliderings­medel som…

Läs mer

 2021-10-26

Prisbasbelopp för 2022 fastställt

Regeringen har fastställt prisbas­beloppet och det förhöjda prisbas­beloppet till 48 300 kronor respektive 49 300 kronor för år 2022. Prisbas­beloppet används bland annat inom social­försäkringen och inom…

Läs mer

 2021-10-26

Ny och enklare subvention av arbetsresor

Det nuvarande reseavdraget föreslås ersättas med en enklare, avstånds­baserad och färdmedels­neutral skatte­reduktion. Med förslaget får fler pendlare skatte­lättnad jämfört med i dag, och reglerna blir enklare att…

Läs mer

 2021-10-26

Ta del av webbinarier från verksamt.se

Nu kan du se vårens webbinarier på verksamt.se när det passar dig. Ta del av både ett generellt webbinarium för dig som funderar på att starta företag, och temawebbinarier om handel med utlandet, sjukförsäkring och…

Läs mer

 2021-10-26

Den tillfälliga stämmolagen förlängs inte

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som infördes med anledning av pandemin, upphör att gälla vid årsskiftet och kommer inte att förlängas.

Läs mer

 2021-10-26

Ta del av beslutade ärenden om korttidsstöd

Från och med 21 okt 2021 är alla beslut för korttids­stöd offentliga. Nu kan du ta del av information om vilka företag och organisationer som har fått stöd och vilka som har fått avslag. Undantaget är enskilda firmor…

Läs mer

 2021-10-26

Förslag om avskaffad reklamskatt till riksdagen

Regeringen överlämnar nu en proposition till riksdagen med förslag om att avskaffa reklam­skatten från och med nästa år. Skatten betalas i dag av många idrotts­föreningar som upplåter annons­platser på exempelvis…

Läs mer

 2021-10-12

Fler frågor och svar på BFN:s webbplats

Nu finns fler frågor och svar på Bokföringsnämndens hemsida. Under Frågor och svar hittar du svar på några frågor om kapital­försäkringar. Det finns också svar på hur inbetalt aktie­kapital vid bolagets bildande ska…

Läs mer

 2021-09-27

Aktuella åtgärder i budgeten som påverkar skatter

Aktuella åtgärder i budgeten 2022 som påverkar Skatteverket är bland annat införande av en skatte­reduktion för avgift till arbetslöshets­kassa, en skattefrihet för uthyrning av personliga tillgångar och en…

Läs mer

 2021-09-27

OSS ‑ redovisning av moms enligt de särskilda ordningarna

Från och med 1 juli 2021 införs nya regler som innebär att fler företag som säljer varor och tjänster till icke beskattnings­bara personer, exempelvis privat­personer, kan bli skyldiga att registrera sig för moms i…

Läs mer

 2021-09-27

Tänk säkert hjälper dig att skydda din företagsinformation

I oktober arrangeras varje år EU:s informations­säkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och polisen kampanjen"Tänk säkert". Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhets­frågor.

Läs mer

 2021-09-27

Ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang

Syftet med evenemangs­stödet är att underlätta för arrangörer och under­leverantörer av evenemang att kunna planera för evenemang som ska genomföras under perioden juni-december 2021. Du kan söka stödet om evenemanget…

Läs mer

 2021-09-27

Översyn av stödet vid korttidsarbete

Regeringen tillsätter en kommitté som ska göra en översyn av stödet vid korttids­arbete. Syftet är att dra lärdomar om hur stödet har fungerat under pandemin och undersöka hur regel­verket kan förbättras inför framtiden.

Läs mer

 2021-09-24

Budgeten för 2022 på fem minuter

Regeringen överlämnade den 20 september sitt budgetförslag för 2022 till riksdagen. I regeringens proposition finns bland annat förslag på åtgärder för att klimat­omställningen ska påskyndas, fler ska komma i arbete…

Läs mer

 2021-09-23

Utvidgade skatteregler för personaloptioner i unga företag

Möjligheten för företag att rekrytera personal med nyckel­kompetenser är viktig för Sveriges långsiktiga konkurren­skraft. För att särskilt hjälpa unga företag att rekrytera och behålla kvalificerad personal kommer…

Läs mer

 2021-09-23

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

Många av de branscher där unga arbetar har drabbats särskilt hårt under krisen. För att ytterligare stödja åter­hämtningen och stötta företag med många unga anställda kommer regeringen förslå en förstärkning av den…

Läs mer

 2021-09-23

Höjd omsättningsgräns för moms

För att minska administrationen för mindre näringsidkare och sänka tröskeln för att starta eget företag vill regeringen höja omsättnings­gränsen för moms­befrielse från dagens nivå på 30 000 kronor till 80 000 kronor…

Läs mer

 2021-09-23

Exempellista för friskvårdsbidrag tas bort

Exempellistan över godkända friskvårds­aktiviteter som Skatteverket hittills publicerat kommer att tas bort vid årsskiftet. Det beror på att listan går att uppfatta som en komplett lista över godkända aktiviteter…

Läs mer

 2021-09-23

Nu öppnar e-tjänsten för hyreshustaxeringen 2022

Den 13 september öppnade fastighets­taxeringen 2022 för 141 000 hyreshus. Skatteverket rekommenderar att deklarera digitalt då det finns flera former av vägledning i e-tjänsten. En nyhet är att det går att chatta…

Läs mer

 2021-09-21

Fortsatt högt nyföretagande under 2021

Trenden med ett högt nyföretagande fortsätter även under 2021. Under 2020 registrerades 25 % fler aktiebolag än året innan och under årets tre första månader har det ökat med ytterligare 5 % jämfört med 2020. Det höga…

Läs mer

 2021-06-17

Storbritannien är Förenade kungariket

Sedan en tid tillbaka har landsnamnet Storbritannien ersatts av Förenade kungariket i officiella sammanhang i Sverige. Därför finns inte Storbritannien längre som alternativ bland länder när du exempelvis gör en…

Läs mer

 2021-06-17

Snart kan digitalt inlämnade årsredovisningar bli obligatoriskt

Snart kan digitalt inlämnade årsredovisningar bli obligatoriskt. Är branschen mogen? Bolagsverket, programvaru­leverantörer och byråer rustar sig. Men vissa menar att formatet är krångligt och andra att tjänsten är för…

Läs mer

 2021-06-17

Digitala informationsträffar med Tullverket

I juni och september erbjuder Tullverket digitala, kostnadsfria informations­träffar för dig som vill veta mer om vad du behöver tänka på när du handlar med länder utanför EU. Har du fortfarande frågor efter träffen…

Läs mer

 2021-06-17

Förlängning av undantag för läkarintyg

Försäkringskassan har beslutat om att förlänga den tillfälliga hanteringen av intyg för vab och läkar­intyg för sjukpenning till den 30 september 2021. Det innebär att du som ansöker om ersättning för vab ska lämna…

Läs mer

 2021-06-17

Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt

Direktivet syftar till möjliggöra online­registreringar av aktie­bolag och filialer liksom av olika slags händelser i aktiebolag och filialer, på nationell nivå och gräns­över­skridande inom EU. När direktivet är…

Läs mer

 2021-06-17

Sänkt skatt för företag som investerar i inventarier i år

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en kommande tillfällig skatte­reduktion för företag som investerar i inventarier. Skatte­reduktionen föreslås uppgå till 3,9 procent av värdet på inventarier som…

Läs mer

 2021-06-17

Dags att deklarera om ditt företag hade bokslut under september – december 2020

Nu är det deklarationsdags om ditt företag haft bokslut mellan 1 september och 31 december 2020. Lämnar du företagets deklaration på papper ska den vara inne 1 juli, och om du lämnar deklarationen digitalt ska den vara…

Läs mer

 2021-06-17

Ny spärr mot bedrägeri med obehöriga ombud

Skatteverket stärker skyddet mot bedrägerier genom en ny funktion för att spärra obehörig ombuds­registrering. Den som ansluter sig spärrar möjligheten att ansöka på papper för alla typer av ombud som går att ansöka om…

Läs mer

 2021-06-17

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Regeringen har lämnat besked om nästa steg mot att uppfylla den sakpolitiska överens­kommelsen (januariavtalet) om att reformera arbets­rätten. Detta genom ett genomförande av partsöverens­kommelsen om trygghet…

Läs mer

 2021-06-16

Anpassningar av socialförsäkringen gav mindre smittspridning under 2020

Under pandemiåret 2020 anpassades många delar av social­försäkringen för att bidra till mindre smitt­spridning i samhället och för att förenkla för människor. I rapporten Socialförsäkringen och corona­pandemin som…

Läs mer

 2021-06-16

Regeringen förlänger Företagsakuten med ytterligare tre månader

Regeringen förlänger det statliga kreditgarantiprogrammet, Företagsakuten, med syfte att stödja små och medelstora företag som på grund av pandemin fått ekonomiska svårigheter från den 30 juni till 30 september 2021.

Läs mer

 2021-06-16

Den åttonde extra ändringsbudgeten för 2021 har lämnats till riksdagen

Budgeten innehåller bland annat flera förlängningar av stöd och ersättningar till företag, kommuner och regioner. Även stöden inom social­försäkringen förlängs. För att begränsa smitt­spridningen och genomföra…

Läs mer

 2021-06-16

Skyddet av kontokort och andra betalningsverktyg ska stärkas

Brottsbalken ska ändras så att betalnings­verktyg som kontokort och swish får ett starkare skydd mot bedrägerier och förfalskningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Enligt beslutet ska det nya brottet olovlig…

Läs mer

 2021-05-03

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivar­avgifter för 19–23-åringar förstärks ytterligare juni, juli och augusti i år. I en promemoria som Finansdepartementet skickat ut på remiss föreslås att arbetsgivar­avgifterna…

Läs mer

 2021-05-03

En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Förslaget innebär att den skattereduktion som i dag gäller för arbete i form av installation, reparation och underhåll av data- och informations­teknisk utrustning, data­program och data­förbindelser samt handledning…

Läs mer

 2021-05-03

Myndigheter vill försvåra för oseriösa företag i upphandlingar

Bolagsverket är en av myndigheterna som deltar i Upphandlings­myndighetens initiativ för att försvåra för oseriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar. Syftet är att göra det lättare för kommuner och…

Läs mer

 2021-05-03

Branscherna som drabbats hårdast under pandemin

Skatteverket har studerat de ekonomiska konsekvenserna av pandemin i rapporten ”Svenska företag under coronapandemin”. Rapporten ska ge en tidig finger­visning om hur pandemin påverkade svenska företag 2020. Många…

Läs mer

 2021-05-03

Webbinarier för dig som funderar på, ska starta eller precis har startat företag

Verksamt.se LIVE är en serie webbinarier för dig som funderar på, ska starta eller precis har startat företag. Under webbinarierna möter du myndighets­experter som sammanfattar den allra viktigaste informationen för…

Läs mer

 2021-05-03

Minska risken för att företagets information läcker

I april upptäcktes stora läckage av personlig information i sociala medier. Som företagare behöver du ha koll och vidta åtgärder för att minska risken att känslig information sprids. På kort tid har personlig…

Läs mer

 2021-05-03

Minskad omsättning och lönsamhet för vartannat företag

Många företag har ställt om under pandemin. Satsningar på digitalisering, nya kundgrupper och försäljnings­kanaler har varit vanliga åtgärder för att hantera krisen. Samtidigt rapporterar vartannat företag en minskad…

Läs mer

 2021-04-28

Hyresstöd till vissa utsatta branscher

För att hjälpa företag som drabbats ekonomiskt till följd av coronaviruset har regeringen beslutat att ge stöd till hyresvärdar som tillfälligt sänker hyran. Stödet gäller hyres­sänkning för företag i särskilt utsatta…

Läs mer

 2021-04-28

Hur ska coronastöd tas upp i deklarationen?

Hos Skatteverket kan du läsa om hur och när olika typ av coronastöd ska redovisas i deklarationen beoende på om du bedriver enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller aktiebolag eller vad man ska tänka på för andra…

Läs mer

 2021-04-28

Omsättningsstöd och omställningsstöd

Vad är det egentligen för skillnad mellan de olika företags­stöden som går att söka med anledning av pandemin? Vem kan söka och var söker jag? På verksamt.se försäker man redan ut skillnaderna på ett över­skådligt sätt.

Läs mer

 2021-04-28

Förslag på EU-direktiv om hållbarhetsrapportering

Som ett led i att öka investeringarna i hållbara verksamheter runtom i EU har EU-kommissionen antagit ett åtgärds­paket som bl.a. innehåller ett förslag om ändrade regler om hållbarhets­redovisning. Förslaget ska…

Läs mer

 2021-04-28

Tillfälligt anstånd för ytterligare en redovisningsperiod

De tillfälliga anståndsreglerna för inbetalning av skatt, moms och arbetsgivar­avgifter utökas. Anstånds­avgiften sänks till 0,1 procent och anstånd beviljas även för redovisnings­perioden januari 2021.

Läs mer

 2021-04-26

Fri parkering och extra gåva till anställd

Fri parkering vid arbetsplatsen ska inte leda till förmåns­beskattning under 2021. Det har riksdagen beslutat, med anledning av pandemin. I år kan arbets­givare även ge anställda en extra gåva värd upp till 2000 kronor…

Läs mer

 2021-04-26

Förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19

Regeringen har beslutat att förlänga flera åtgärder inom social­försäkringen med anledning av covid-19. Det gäller bland annat ersättning för karens­avdrag för anställda, ersättning till egen­företagare för de första…

Läs mer

 2021-04-26

Flera skatteförslag från budgeten i höstas lämnas till riksdagen

Regeringen har överlämnat fem propositioner till riksdagen med skatte­förslag som aviserades i budget­propositionen för 2021. Slopad skatt för fler som producerar egen el och tillfällig nedsättning av…

Läs mer

 2021-03-18

Ansökan för omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag öppnar den 15 mars

Nu kan företag som fick sin omsättning mer än halverad förra sommaren på grund av pandemin ansöka om det förstärkta omställningsstödet. Det maximala beloppet ligger nu på 150 miljoner kronor per företag. Regeringen har…

Läs mer

 2021-03-16

Grön teknik – företag

Från och med 1 januari 2021 kan du erbjuda dina kunder (köpare) skattereduktion för kostnaden för arbete och material när du installerar grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som rot och rut, men är en helt egen…

Läs mer

 2021-03-16

Viktiga datum för dig som ska deklarera en enskild firma

Det är en stor fördel att ha en digital brevlåda eftersom du får deklarationen tidigare, har längre tid på dig att gå igenom dina uppgifter, och mer tid till att förbereda underlag som behövs för NE-bilagan där du…

Läs mer

 2021-03-16

Förenklad beskattning av bilförmån och drivmedelsförmån

Skatteverket har tagit fram fyra förslag som innebär enklare regler vid beskattning av bil- och drivmedelsförmån. Huvudförslaget innebär att bestämmelsen om nedsättning av nybils­priset för miljöbilar ersätts med en…

Läs mer

 2021-03-16

Har du frågor om elektroniska underskrifter?

Allt fler företag väljer idag att upprätta olika typer av dokument elektroniskt, till exempel protokoll och års­redovisningar. På Bolagsverkets hemsida får du svar på de vanligaste frågorna som företag ställer till…

Läs mer

 2021-03-16

Fler frågor och svar med anledning av coronaviruset

Bokförinsnämnden har publicerat fler svar på frågor om redovisning med anledning av coronaviruset. Bland annat finns svar på frågor om när coronastöd redovisas, både för företag som tillämpar ett K2- eller K3-regelverk…

Läs mer

 2021-03-16

Hyresstödet går till EU-kommissionen för granskning

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smitt­spridningen har regeringen föreslagit att det statliga stödet när vissa lokalhyres­gäster får rabatt på hyran, som togs fram våren 2020, återinförs för…

Läs mer

 2021-03-16

Tips när du ska välja namn på ditt företag

Bolagsverket handlägger årligen över 110 000 ärenden för nya företagsnamn och ändringar av befintliga. Handläggarna Johan Nyberg och Victoria Linné Hägglund berättar om sina arbeten och tipsar om hur du kan tänka när…

Läs mer

 2021-03-16

Deklarationen öppnar den 16 mars

I år är det 8,1 miljoner personer som ska deklarera. Hela 4,1 miljoner personer har redan fått sin deklaration skickad till sin digitala brevlåda. Det är över en halv miljon fler än förra året. Den som väntar på sin…

Läs mer

 2021-03-16

Skatteverkets aktuella förslag till regeländringar på skatteområdet

Skatteverket har sammanställt de förslag om regeländringar på skatteområdet som myndigheten har presenterat vid olika tillfällen i rapporten Skatte­verkets bidrag till en ny skatte­reform.

Läs mer

 2021-03-16

Även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet

Regeringens aviserade nedstängningsstöd kommer förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt. Syftet är att trygga anställda med att ett ordentligt stöd finns på plats vid…

Läs mer

 2021-03-16

Extra ändringsbudget med förlängda och förstärkta stöd till företag

Regeringen har överlämnat den femte extra ändrings­budgeten för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat en för­längning av det förstärkta stödet vid korttids­arbete samt medel för att omställnings­stödet…

Läs mer

 2021-03-16

Skatteverket kontrollerar hyresinkomster, e-handel och nya skattereduktioner

Skatteverket bedömer att inkomster från e-handel och uthyrning av privat­bostäder ökade förra året, som en följd av pandemin. Därför görs en extra satsning på att kontrollera att inkomsterna deklareras. Dessutom ska de…

Läs mer

 2021-03-16

Bokföringsboken 2021 och Bokslutsboken 2021

Missa inte att beställa årets utgåva av de båda huvud­böckerna i serien Svensk Redovisning – Bokföringsboken 2021 och Bokslutsboken 2021. Böckerna fungerar som handböcker för löpande bokföring och bokslut och…

Läs mer

 2021-01-27

Tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen förlängs

På verksamt.se hittar du information, uppdelat efter företagsform, om vad som gäller för dig som driver företag och vad som händer om du blir sjuk i samband med coronaviruset.

Läs mer

 2021-01-18

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Regeringens planerade sänkning av arbetsgivar­avgifter för unga kommer att tidigare­läggas och gälla redan från och med 1 januari i år. I budget­propositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla…

Läs mer

 2021-01-15

Ändrad beräkning av kostförmån

Kostförmån för en hel dag beräknas som 0,52 procent av prisbasbeloppet för året och avrundas till närmaste femtal kronor. Tidigare har värdet fastställts av Skatteverket, utifrån genomsnittspriset för lunch…

Läs mer

 2021-01-15

Förslag om tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med ett förslag om en tillfällig skatte­reduktion för investeringar i inventarier. Enligt förslaget får den som under kalenderåret 2021 investerar i sin…

Läs mer

 2021-01-15

Ansök om nya tullbefrielser och tullkvoter senast 1 februari

Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tull. Undantaget kan gälla obegränsade eller begränsade kvantiteter, så kallade tull­befrielser och tull­kvoter. Sista…

Läs mer

 2021-01-15

Datainspektionen heter nu Integritetsskyddsmyndigheten

Den 1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskydds­myndigheten efter ett beslut från regeringen. Förkortningen på myndigheten är IMY. Namnbytet signalerar det förändrings­arbete som pågått på…

Läs mer

 2021-01-14

Nu öppnas dörren till det digitala Europa

Den nya EU-portalen Your Europe ska underlätta för dig som företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Ett viktigt första steg mot ett ännu öppnare Europa. Ett 60-tal svenska myndigheters…

Läs mer

 2021-01-14

Högst antal arbetslösa sedan 1997

I genomsnitt under 2020 var totalt 437 000 personer inskrivna arbetslösa. Det är den högsta siffran sedan 1997, uppger Arbetsförmedlingen.

Läs mer

 2021-01-14

Ändrade skatter vid årsskiftet

Den 1 januari 2021 träder en rad skatteförändringar i kraft och Skatte­verket har på sin hemsida gjort en samman­ställning av de viktigaste ändringarna. Rutavdraget utvidgas och taket för rutavdraget höjs…

Läs mer

 2021-01-14

Två extra ändringsbudgetar för 2021 till riksdagen

Regeringen har överlämnat två extra ändrings­budgetar för 2021 till riksdagen. Budgetarna innehåller bland annat förslag kopplade till vaccineringen mot covid-19, ytterligare tillskott till testning och smitt­spårning…

Läs mer

 2021-01-14

Utökad möjlighet till korttidspermittering till följd av ny pandemilag

Med anledning av den nya tillfälliga pandemi­lagen kommer företagens möjligheter att använda korttids­permittering att utökas. Under perioden januari till mars ska arbets­tiden för anställda i företag med tillfälliga…

Läs mer

 2021-01-13

Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag

Som regeringen tidigare har meddelat kommer omsättnings­stödet till enskilda närings­idkare som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021…

Läs mer

 2021-01-13

Se din skattetabell för år 2021

Nu kan du hämta din skattetabell för 2021 och se vilken skattesats som gäller för dig. Använd Skatteverkets tjänst Hämta din skattetabell. I skatte­tabellerna hittar du information om beräkning av skatte­avdrag. Det…

Läs mer

 2021-01-12

Handbok för löpande bokföring och bokslut

Nu kan du förhands­beställa nästa års utgåvor av de båda huvud­böckerna i serien Svensk Redovisning – Bokföringsboken 2021 och Bokslutsboken 2021. Böckerna fungerar som handböcker för löpande bokföring och bokslut och…

Läs mer

 2020-11-30

Fortsatt möjlighet till korttidspermittering

En promemoria med förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete skickas nu ut på remiss av Finans­departementet. Promemorian innehåller bland annat förslag om fortsatt möjlighet för korttids­permittering i upp…

Läs mer

 2020-11-30

Nyheter inför bokslutet 2020

I 20 år har Carina Edlund, redovisnings­specialist på KPMG, skrivit Nyheter inför bokslutet, i år tillsammans med Helle Kant, Conny Lysér, David Nilsson, Jörgen Nilsson, Louise Sjödin och Anders Torgander.

Läs mer

 2020-11-25

Regeringen förlänger utredningen om modernisering av bokföringslagen

Utredning som ska föreslå förenklingar av regelverken för mikro­företag och en modernisering av bokförings­lagen har fått förlängd utrednings­tid från sista september till sista februari 2021. Syftet med utredningen är…

Läs mer

 2020-11-25

Nya regler om redovisning av fusion

BFN beslutade den 16 oktober 2020 om allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion med till­hörande väg­ledning. Det nya allmänna rådet tillämpas på fusioner enligt aktiebolags­lagen och lagen om ekonomiska…

Läs mer

 2020-11-25

Omställningsstödsbrott

Lagen (2020:548) om omställnings­stöd ger rätt till ekonomiskt stöd för företag som drabbats av minskad omsättning till följd av covid-19. Lagen innebär även införandet av att det nya brottet omställningsstöds­brott…

Läs mer

 2020-11-25

Redovisningsbyråer får enklare att lämna deklaration 2021

Nästa år underlättas deklarations­inlämningen för de redovisnings­byråer som varje år hjälper över 700 000 företagare och privat­personer med Inkomst­deklaration 1. Alla deklarationer med byrå­anstånd kan lämnas senast…

Läs mer

 2020-11-25

Förslag om generösare regler för personaloptioner

Enligt ett förslag som Finansdepartementet skickar på remiss ska skatte­reglerna för personal­optioner utvidgas. Syftet är att fler företag ska kunna ta del av förmånen, som riktar sig till unga företag med…

Läs mer

 2020-11-25

Krav på hållbarhetsupplysningar

Regeringen har lämnat en lagråds­remiss till Lagrådet med förslag som rör utökade krav på hållbarhets­relaterade upplysningar för vissa aktörer på finans­marknaden. Syftet med de nya reglerna är att under­lätta för…

Läs mer

 2020-11-25

Frågor och svar om elektroniska underskrifter

Allt fler företag väljer idag att upprätta olika typer av dokument elektroniskt, exempelvis protokoll och års­redovisningar. I de fall det finns krav på underskrift av handlingar går det i många fall även att skriva…

Läs mer

 2020-11-25

Stor ökning av nyregistrerade företag

Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket har ökat under hela 2020 och bara under oktober månad ökade nyregistreringen med över 20 procent. 2020 har sett en stor ökning av registrerade företag hos Bolags­verket…

Läs mer

 2020-11-25

Coronaviruset – det här gäller för ersättning från Försäkringskassan

Regeringen har beslutat om att utöka antalet dagar man kan få ersättning till riskgrupper för, från 90 till 184 dagar. Det gäller för personer i riskgrupper som måste avstå från att jobba, vissa närstående till…

Läs mer

 2020-11-25

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har den 5 november 2020 beslutat om ett nytt stöd i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet handläggs av läns­styrelsen, som också ansvarar för all…

Läs mer

 2020-11-25

Undvik skattechock 2021 – lämna preliminär inkomstdeklaration

Många företag som drabbats ekonomiskt på grund av corona-pandemin har i år anpassat den preliminära skatt som ska betalas varje månad. Nu kan företagen se till att även 2021 års preliminär­skatt blir rätt från början…

Läs mer

 2020-11-25

Höga kostnader för covid-19

Statens utgifter för social­försäkringen väntas öka under 2020 i spåren av covid-19-pandemin. Dels till följd av regel­ändringar, dels på grund av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjuk­penning, tillfällig…

Läs mer

 2020-10-30

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa s.k. enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivar­avgifterna när en första person anställs i företaget. I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivar­avgifterna…

Läs mer

 2020-10-27

Obligatorisk digital inlämning av årsredovisning på gång

Att lämna in årsredovisningen digitalt kommer att bli obligatoriskt. Det är bara en fråga om när. Bolagsverket finslipar nu på de sista detaljerna i en hemställan till regeringen, skriver tidningen Balans som också har…

Läs mer

 2020-10-27

Förlängning av de tillfälliga reglerna om bolagsstämma

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till förlängning av de till­fälliga åtgärderna för att under­lätta genom­förandet av bolags- och förenings­stämmor under det pågående virus­utbrottet…

Läs mer

 2020-10-26

Sekretessreglerna för stöd vid korttidsarbete ändras

Genom att införa ett undantag i sekretess­reglerna ska beslut om stöd vid korttids­arbete bli offentliga. Det föreslår Finans­departementet i en promemoria som skickas på remiss idag. Förslaget syftar till att ge…

Läs mer

 2020-10-26

Kravet på läkarintyg återinförs

Från och med 1 november 2020 gäller nya regler för läkarintyg och kravet återinförs. Regler för läkarintyg är: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning.

Läs mer

 2020-10-26

Införande av nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer

Regeringen har tillsatt en utredning som ska genomföra det så kallade PSP-direktivet i svensk rätt. Direktivet innebär bland annat nya krav på betal­tjänst­leverantörer att redovisa uppgifter till Skatte­verket om…

Läs mer

 2020-10-26

Ny nordisk betalningsinfrastruktur

Stora förändringar sker nu inom betalnings­området. Ändrade kund­beteenden skapar förväntningar på snabba, säkra och mer effektiva betalnings­tjänster. EU:s andra betaltjänst­direktiv, PSD2, möjliggör för nya aktörer…

Läs mer

 2020-10-26

NSG ska göra livet enklare för Nordens företag

Nordic SmartGovernment (NSG) är ett samarbets­program för att anpassa den digitala infra­strukturen i Norden. Visionen är att göra livet enklare och skapa värde för nordens små och medel­stora företag genom att göra…

Läs mer

 2020-10-26

Förslag om ytterligare förstärkt FoU-avdrag

I en promemoria från Finans­departementet föreslås att nedsättningen av arbetsgivar­avgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks ytterligare.

Läs mer

 2020-10-26

Fortsatt minskad omsättning för hotell-, restaurang- och resebranscherna

Företag lämnar löpande uppgifter till Skatteverket som till exempel preliminära deklarationer, anstånds­ansökningar, arbetsgivar- och moms­deklarationer. Via de här uppgifterna kan man följa tillståndet i ekonomin…

Läs mer

 2020-10-26

Nu förlängs omställningsstödet

Nu kan företag som tappat i omsättning söka stöd för månaderna maj samt juni och juli. Regeringen har avsatt nio nya miljarder för omställnings­stöd till företag som drabbats hårt av pandemin. Det nya stödet liknar det…

Läs mer

 2020-10-26

Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa s.k. enmans­företag att få en nedsättning av arbets­givar­avgifterna när en första person anställs i företaget. Nuvarande regler om sådan nedsättning av arbetsgivar­avgifterna är…

Läs mer

 2020-08-20

Tillfällig möjlighet att ge skattefria gåvor till anställda

Skatteverket har kommit med flera förtydligande angående den tillfälliga möjligheten för arbets­givare att ge skattefria gåvor med anledning av corona. Om gåvans samman­lagda värde överstiger 1 000 kr, så beskattas…

Läs mer

 2020-08-19

Hotell och restauranger har beviljats mest omställningsstöd

Med drygt tre veckor kvar att söka har Skatte­verket tagit emot nästan 12 000 ansökningar om omställnings­stöd. Hotell och restaurang är den bransch som beviljats mest stöd, sammanlagt cirka 320 miljoner kronor…

Läs mer

 2020-08-19

Motionslopp och sportfiske godkänt för friskvårdsbidrag

Startavgifter i motionslopp ingår nu i det friskvårds­bidrag som arbets­givare kan ge skatte­fritt till sina anställda. Häst­körning, agility, sport­fiske och enduro omfattas också, efter två färska domar i Högsta…

Läs mer

 2020-08-19

Rutavdrag för fler tjänster

Regeringen har beslutat om en lagråds­remiss som föreslår en utvidgning av rut­avdraget med tjänster som till exempel montering av möbler och transport av bohag till bland annat andra­handsbutiker. Även taket för…

Läs mer

 2020-08-17

Förtydligande om utdelningar och korttidsarbete

För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttids­arbete har en fördjupad juridisk analys gjorts kring värde­överföringar som till exempel aktie­utdelningar och…

Läs mer

 2020-05-20

Nationell företagsakut ger rådgivning till företag

Nationella företagsakuten ger akut rådgivning till företag i hela landet som drabbats ekonomiskt av covid-19. Du får hjälp med bland annat frågor rörande stöd och regelverk, finansiering, personal, juridik och hälsa…

Läs mer

 2020-05-20

Färre kan tänka sig att jobba svart

Skatteverket genomför årligen mätningar av hur privat­personer och företag ser på skatte­systemet och Skatte­verket. I de senaste under­sökningarna noteras flera förbättringar beträffande inställningen till att fuska…

Läs mer

 2020-05-20

Konsumenterna har rätt att få pengarna tillbaka när resor och evenemang ställs in

När resor och evenemang ställs in i spåren av corona­pandemin har konsumenterna rätt att få pengarna tillbaka, inte bara present­kort eller löfte om senare evenemang. Det är Konsument­verkets stånd­punkt i en mycket…

Läs mer

 2020-05-20

Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Flera av de ekonomiska åtgärder som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat för att lindra virus­utbrottets konsekvenser förstärks, bland annat ersättningen för den första sjuk­dagen och statens…

Läs mer

 2020-05-20

Byråanståndet förlängs till 15 juli

Med anledning av coronavirusets olika effekter kan det vara svårt för redovisnings­byråer att hinna upprätta alla deklarationer i tid. Därför har Skatte­verket gjort bedömningen att vi utifrån reglerna om befrielse kan…

Läs mer

 2020-05-20

Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat ytterligare en åtgärd för att lindra virus­utbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställnings­stöd på sammanlagt 39…

Läs mer

 2020-05-08

Rekordmånga deklarerade digitalt

Den 4 maj hade cirka 6,5 miljoner personer deklarerat digitalt. Det är en ökning med cirka 200 000 digitala deklaranter jämfört med förra året, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Läs mer

 2020-05-08

Regeringen tillsätter en utredning om regelförenklingar och modernisering av bokföringslagen

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå förenklingar av regelverken för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen. Utredaren ska brett analysera och identifiera vilka regel­verk…

Läs mer

 2020-05-08

Fysisk närvaro inte ett krav för bolags- och föreningsstämmor under virusutbrottet

Regeringen har beslutat en proposition med ytterligare tillfälliga åtgärder som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Med anledning av corona­pandemin infördes…

Läs mer

 2020-05-08

Frågor och svar om corona hos Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden (BFN) har uppdaterat sin hemsida med frågor och svar som avser bokföring med anledning av coronakrisen.

Läs mer

 2020-05-08

Bokföra anstånd med moms, arbetsgivaravgifter och personalens källskatt

I samband med coronakrisen beviljar Skatteverket regel­mässigt anstånd med betalning av moms, arbetsgivar­avgifter och källskatt. BAS-gruppen har därför tagit fram konterings­instruktioner för hur anstånde ska bokföras…

Läs mer

 2020-05-08

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat ytterligare åtgärder med anledning av det nya corona­viruset. Det handlar om två nya förslag som innebär tillfällig skatte­frihet för vissa förmåner som…

Läs mer

 2020-05-07

Aktuellt för dig som arbetsgivare

På verksamt.se finns samlad information och hänvisningar för dig som är arbetsgivare om vad som gäller om du har anställda och ditt företag påverkas av corona­viruset. Här hittar du samlad information gällande…

Läs mer

 2020-04-17

Dags att skicka in årsredovisningen?

Gör som över 45 000 företagare – skicka in årsredovisningen digitalt uppmanar verksamt.se. Du får en bekräftelse på att den kommit in och är årsredo­visningen fullständig registreras den direkt. Läs mer om digital…

Läs mer

 2020-04-17

Vårbudgeten 2020 på fem minuter

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har i fem extra ändrings­budgetar lagt fram förslag om aktiva åtgärder för att begränsa smitt­spridningen och mildra de samhälls­ekonomiska konsekvenserna. Den 15 april…

Läs mer

 2020-04-17

Nu betalas 16,5 miljarder kronor ut i skatteåterbäring

Skatteåter­bäringen har nu börjat betalas ut och i år är det mer än 16,5 miljarder kronor som betalas ut till 2 300 525 personer. Av dem är det drygt 130 000 personer som inte får någon automatisk utbetalning då de…

Läs mer

 2020-04-17

Lättare att deklarera uthyrning av bostad med ny tjänst

Att hyra ut sin bostad blir allt mer vanligt och många tar hjälp av en uthyrnings­plattform för att hitta hyres­gäster. Trots det är det många som missar att deklarera sin uthyrning eller miss­förstår reglerna. Nu…

Läs mer

 2020-04-17

Regeringens åtgärder för företagare med anledning av covid-19

På Regeringens hemsida finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

Läs mer

 2020-04-17

Samlad information för företag med anledning av coronaviruset

Skatteverket har samlat information som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset och covid-19 på en egen sida på Skatteverkets hemsida. Informationen är uppdelad på olika målgrupper…

Läs mer

 2020-04-17

Statistik över ansökningar om stöd för korttidsarbete

Den 7 april öppnade ansökan om stöd för korttids­arbete hos Tillväxt­verket. Söktrycket har under den första veckan varit stort, över 30 000 ansökningar har kommit in med stor spridning i hela landet. Sveriges tre…

Läs mer

 2020-04-17

Enklare för byråer att få tag på kundernas deklaration

Nu finns Inkomstdeklaration 1 som PDF att ladda ner via på Mina sidor hos Skatte­verket. Mål­gruppen för PDF:en är framförallt redovisnings­byråer och deklarations­ombud, som varje år lägger mycket tid på att få tag på…

Läs mer

 2020-04-17

Traktamenten i byggbranschen

Skatteverkets broschyr Traktamenten m.m. i byggbranschen vänder sig i första hand till dig som är arbets­givare inom bygg- och anläggnings­branschen samt till arbets­givare i liknande branscher. Här kan du läsa om vad…

Läs mer

 2020-03-13

Kom igång med ditt företag

Hitta tips och råd för att planera din start hos verksamt.se och kom igång med ditt företag! Du kan bland annat gå igenom en checklista så att du inte missar något viktigt eller räkna med olika kalkyler som snabbt…

Läs mer

 2020-03-13

Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa enmansföretag att få en nedsättning av arbets­givar­avgifterna när en första person anställs i företaget. Nuvarande regler om sådan ned­sättning av arbets­givar­avgifterna är…

Läs mer

 2020-03-13

Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

Med anledning av corona­viruset har ett förslag till en extra ändrings­budget tagits fram som bygger på en överens­kommelse mellan Social­demokraterna, Center­partiet, Liberalerna och Miljö­partiet. Denna extra…

Läs mer

 2020-03-13

Lättare att anmäla fel i folkbokföring

En ny digital tjänst hos Skatteverket gör det lättare för privat­personer att se och anmäla om någon obehörig är folk­bok­förd på den egna adressen. Skatteverket vill samtidigt öka med­veten­heten om att alla ska vara…

Läs mer

 2020-03-13

Handbok för löpande bokföring och bokslut

Missa inte att beställa årets utgåva av de båda huvud­böckerna i serien Svensk Redovisning – Bokföringsboken 2020 och Bokslutsboken 2020. Böckerna fungerar som handböcker för löpande bokföring och bokslut och…

Läs mer

 2020-02-07

Ny vägledning om marknadsföring i sociala medier

Konsumentverket har granskat ett 50-tal influencers och företag när det rör marknads­föring i sociala medier de senaste två åren. Nyligen kom också en dom i Patent- och marknads­överdomstolen som visar på vikten av…

Läs mer

 2020-02-07

Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget

Rut-utredningen har överlämnat sitt del­betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur rut­avdraget kan utvidgas med fler tjänster och en höjning av taket. Utredningen föreslår att…

Läs mer

 2020-02-07

Ny checklista gör det enklare att arrangera evenemang

Ska du arrangera ett publikt event? Då behöver du ofta söka tillstånd hos Polisen och kommunen. Svara på några snabba frågor hos verksamt.se så får du veta hur du kommer igång.

Läs mer

 2020-02-07

Brexit – Storbritannien lämnar EU

Storbritannien lämnar EU. Från den 1 februari träder en så kallad övergångs­period i kraft vilket innebär att samma regler gäller som om de fortfarande vore medlemmar i EU. Övergångs­perioden kommer pågå till och med…

Läs mer

 2020-02-07

Kreditalternativ ska inte få presenteras före andra betalningssätt

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska stärka konsumenternas ställning vid e-handel. Förslaget innebär att kredit­alternativ inte ska få presenteras före andra betalnings­sätt vid…

Läs mer

 2020-02-07

Gör extra inbetalning för att slippa ränta på kvarskatt

Den som har sålt bostad, aktier eller krypto­valutor med vinst och räknar med stor kvar­skatt i år kan göra en extra inbetalning till Skatte­verket för att slippa ränta. Senast den 12 februari ska inbetalningen vara…

Läs mer

 2020-02-07

Deklarera på NE-blanketten – kortfattad information med exempel

Denna broschyr från Skatteverket vänder sig till dig som har en närings­verksamhet med liten omfattning och ska fylla i blankett NE. Förutom att du kan få hjälp med att deklarera innehåller broschyren ett exempel med…

Läs mer

 2020-02-07

Ny funktion i e-tjänst för digitala årsredovisningar

I mitten av december levererade Bolagsverket ny funktionalitet som gör det möjligt för program­varu­leverantörerna att skapa en funktion där du som revisor kan ladda upp dina revisions­berättelser separat till vår…

Läs mer

 2020-01-24

K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i väg­ledningen K2 Årsredovisning i mindre företag. Kommentar­text till punkterna 10.17 och 10.18 som avser utgifter för reparation och underhåll har justerats…

Läs mer

 2020-01-24

Supporten på Windows 7 har upphört

Den 14 januari 2020 pensionerade Microsoft det populära operativ­systemet Windows 7. Det innebär att du inte längre kan få teknisk hjälp eller uppdateringar som skyddar din dator. Därför rekommenderar Myndigheten för…

Läs mer

 2020-01-22

Starta företag-dagen 2020

En bra början på vägen mot eget företag är att gå på Starta företag-dagen. Dagen består av före­läsningar om att starta eget företag och du har också chansen att ställa frågor till representanter från sju myndigheter…

Läs mer

 2020-01-22

Krav på elektronisk betalning för rot- och rutarbeten

Du som betalar för rot- och rut­arbeten behöver göra det elektroniskt för att få ta del av rot- och rut­avdraget. Den nya regeln om elektronisk betalning gäller för alla rot- och rutarbeten som betalas från och med den…

Läs mer

 2020-01-22

Handbok för löpande bokföring och bokslut

Nu kan du förhands­beställa nästa års utgåvor av de båda huvud­böckerna i serien Svensk Redovisning – Bokföringsboken 2020 och Bokslutsboken 2020. Böckerna fungerar som handböcker för löpande bokföring och bokslut och…

Läs mer

 2019-12-12

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Skatteverkets broschyr om traktamenten och andra kostnadsersättningar finns nu uppdaterad för inkomståret 2020. Här kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare…

Läs mer

 2019-12-12

Förslag om ingångsavdrag på remiss

Regeringen vill införa ett ingångs­avdrag från 1 juli 2020. Ingångs­avdraget är en ned­sättning av arbets­givar­avgifter för personer som står långt ifrån arbets­marknaden. Förslaget aviserades i budget­propositionen…

Läs mer

 2019-12-11

Studie visar effekter av införandet av personalliggare

Skatteverket har studerat hur införandet av personal­liggare har påverkat antalet anställda, löne­redo­visningen och de anställdas samman­sättning i restaurang- och byggbranschen. Bland resultaten märks att…

Läs mer

 2019-12-11

Skattetabeller för beskattningsåret 2020

Nu kan du hämta din skattetabell för 2020 och se vilken skattesats som gäller för dig genom att använda Skatteverkets tjänst Hämta din skatte­tabell. I skatte­tabellerna hittar du information om beräkning av…

Läs mer

 2019-12-09

Har du koll på vilka kunskaper och kompetenser du har i ditt företag?

Personalstark är en webbplats som drivs av verksamt.se och Tillväxtverket, där du får du tips, information och inspiration om hur du kan utveckla både din befintliga personal och hur du ska tänka när du ska anställa…

Läs mer

 2019-12-09

Kravet på aktiekapital halveras

Hos Bolagsverket kan du läsa om vad halveringen av aktikapital i privata aktiebolag innebär inför nästa år då de nya reglerna börjar gälla. Du hittar information om att starta ett aktiebolag med 25 000 kronor samt om…

Läs mer

 2019-12-09

31 januari 2020 sista dag att begära utbetalning för rot och rut

Om du har utfört rot- och ruttjänster under 2019 och kunden har betalat före årsskiftet, så måste din begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2020. Observera att din ansökan inte…

Läs mer

 2019-12-09

Stor myndighetsgemensam kontroll av restauranger

Arbetsförmedlingen, Arbets­miljöverket, Ekobrotts­myndigheten, Försäkrings­kassan, Jämställdhets­myndigheten, Migrations­verket, Polis­myndigheten och Skatteverket har genomfört oanmälda kontroller av över 200…

Läs mer

 2019-12-09

Förslag om skärpta krav för skatterådgivare

Skatterådgivare som utformar och tillhanda­håller internationella skatte­upplägg ska vara skyldiga att informera Skatte­verket om uppläggen. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Förutom att skatte­rådgivare blir…

Läs mer

 2019-12-09

Missa inte att förhandsbeställa Redovisa Rätt

Nu kan du förhandsbeställa nästa års utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön, Rätt Skatt, Rätt Arbetsrätt och Rätt Bolagsrätt. Edison säljer även böckerna i pris­värda paket…

Läs mer

 2019-11-21

Skattekontrollen har effekt på avdragsfel

Skatteverkets slump­kontroller av privat­personers inkomst­deklarationer har en varaktig effekt när det gäller hur avdrags­reglerna följs. Det framgår av Skatteverkets rapport Skattekontrollens effekt på…

Läs mer

 2019-11-21

Ekobrott i bostadsrättsföreningar

En central komponent för en fungerande fastighetsmarknad är att brottslighet och oegentligheter inte förekommer i – eller mot – branschen. Under en tid har Fastighetsägarna som branschföreträdare studerat sårbarheten…

Läs mer

 2019-11-21

Podcaster för företagare

Verksamt.se har sammanställt en sida över podcaster som riktar sig till dig som företagare. Lyssna och lär!

Läs mer

 2019-11-21

Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2020

Regeringen har fastställt inkomstbas­beloppet för år 2020 till 66 800 kr och inkomstindex till 182,58. Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålders­pension räknas fram med inkomst­bas­beloppet. Denna inkomst…

Läs mer

 2019-11-21

Informationsträffar om handel med länder utanför EU

Tullverket erbjuder kostnadsfria informations­träffar där du får veta mer om vad du bör tänka på om du ska handla med länder utanför EU. Ta sista chansen att anmäla dig till årets träffar i Stockholm, Göteborg och…

Läs mer

 2019-11-21

Bolagsverkets handläggning av årsredovisningar

Bolagsverket kommenterar handläggningen av årsredovisningar på sin hemsida och beklagar de långa handläggnings­tiderna av inkomna års­redovisningar. Bolagsverket kommer i år att registrera närmare 550 000…

Läs mer

 2019-11-21

Kostförmån 2020

Skatteverket har beräknat och beslutat kostförmånsvärdena för 2020, som är oförändrade jämfört med föregående år. Fri frukost ska värderas till 49 kr, fri lunch/middag 98 kr och helt fri kost 245 kr.

Läs mer

 2019-11-21

Utredare ska se över regler om företrädaransvar

Regeringen har beslutat om utrednings­direktiv för en utredning som ska se över reglerna om det så kallade företrädar­ansvaret. I direktivet framgår det att utredaren ska ta hänsyn till att villkoren för att starta…

Läs mer

 2019-11-11

Om läget i brexitprocessen

Europeiska rådet enades den 29 oktober om en tredje förlängning av tids­fristen för det brittiska utträdet. Beslutet fattades genom skriftlig procedur. Tids­fristen gäller längst till och med den 31 januari 2020. Den…

Läs mer

 2019-11-11

Uppdaterad tjänst för bilförmånsberäkning

Skatteverkets beräkningstjänst Bilförmånsberäkning är nu uppdaterad med bilarna i en ny nybilsprislista. I Bilförmånsberäkning kan du beräkna förmånsvärdet på en bil via bilmärket.

Läs mer

 2019-11-11

Dags att betala kvarskatt

1,8 miljoner personer och företag ska betala kvarskatt senast den 12 november. Nytt för i år är att de flesta företagare har samma betalnings­datum som löntagare. Att betala via Swish är enkelt, ger mindre risk för fel…

Läs mer

 2019-11-11

Skatteregler för aktie- och handelsbolag

Skatteverket har publicerat en uppdaterad version av sin broschyr Skatteregler för aktie- och handelsbolag – med deklarations­anvisningar. Broschyren vänder sig till dig som upprättar bokslut och deklaration i ett…

Läs mer

 2019-11-11

Spara tid med snabbintervjuer

Nu kan du som vill anställa göra intervjuer via korta video­samtal på distans med Arbets­förmedlingens digitala tjänst Snabbintervjuer. Med Snabb­intervjuer kan du träffa flera kandidater snabbt och smidigt runt om i…

Läs mer

 2019-10-28

Förslag om sänkt skatt på drivmedel till riksdagen

Skatten på drivmedel sänks från 1 januari 2020 enligt ett förslag i en proposition som regeringen beslutat. Förslaget aviserades i budget­propositionen för 2020, som är ett samarbete mellan regeringspartierna…

Läs mer

 2019-10-28

Gör smarta saker säkra

Oktober är EU:s informations­säkerhets­månad och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informations­säkerhet (Enisa). Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhets­frågor hos allmänheten och hos…

Läs mer

 2019-10-28

Förbättrad regelefterlevnad efter slumpmässiga kontroller

När Skatteverket gör slumpvisa revisioner av små och medel­stora företag så följs skatte­reglerna bättre, i många fall i flera år framöver. Bäst är effekten bland företag äldre än fem år, bland aktie­bolag samt…

Läs mer

 2019-10-28

Friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr

Högsta förvaltnings­domstolen har i en dom uttalat att ett friskvårds­bidrag om 6 500 kr inte är en skattefri personalvårds­förmån. Skatteverket har kommenterat sin tolkning av domen i ett rättsfalls­referat den…

Läs mer

 2019-10-24

Anställa med stöd

När du anställer en person som av olika anledningar har svårare att komma in på arbets­marknaden har du möjlighet att få ekonomiskt stöd från Arbets­förmedlingen. Det kan vara någon som har varit arbetslös länge, är ny…

Läs mer

 2019-10-18

Fokus på branscher i tredje säsongen av Skatteskolan

I den tredje säsongen av podcasten Skatte­skolan är det fokus på ett antal olika branscher. I podcasten svarar Skatteverkets experter på de vanligaste frågorna på ett så enkelt sätt som möjligt. De branscher som lyfts…

Läs mer

 2019-10-18

Brevsvar om byte från K3 till K2

Bokföringsnämnden (BFN) har fått frågan om en bostads­rättsförening som valt att redovisa enligt K3 kan gå över till K2 och hur komponent­uppdelningen och avskrivningarna i så fall påverkas vid en sådan övergång. På…

Läs mer

 2019-10-18

Höstens skatteträffar hos Skatteverket

På skatteträffen tar Skatteverket upp viktiga nyheter och intressanta rättsfall. Du får en uppdatering av det senaste om Skatteverkets digitala tjänster och andra praktiska tips och exempel. De fysiska träffarna finns…

Läs mer

 2019-10-18

Registrera ordförande i ekonomisk förening

De flesta föreningar ska anmäla ordförande senast den 31 december 2019. Bakgrunden är lagen om ekonomiska föreningar som började gälla den 1 juli 2018 och som innehåller ett lag­krav om att registrera en…

Läs mer

 2019-10-18

Skydda dig mot identitetsintrång

I oktober slår Skatteverket ett extra slag för digital säkerhet. Identitets­intrång är när någon obehörig använder din legitimation, dina lösenord, ditt person­nummer eller ditt mobila BankID för att till exempel…

Läs mer

 2019-10-10

Starta företag-dagen

Nu finns höstens datum för Starta företag-dagen hos verksamt.se. Dagen består av före­läsningar om att starta eget företag och du har också chansen att ställa frågor till representanter från sju myndigheter…

Läs mer

 2019-10-10

42 organisationer har hittills godkänts för gåvoskatteavdrag

Den 1 juli återinfördes skatte­reduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. Efter tre månader har 42 organisationer godkänts som mottagare. Avdraget gäller först efter att organisationen är godkänd…

Läs mer

 2019-10-10

Nytt avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Som enskild närings­idkare får du göra kostnads­avdrag för inköp av saker och andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna tjäna pengar i din verksamhet. Du får däremot aldrig dra av för privata…

Läs mer

 2019-09-20

Skatteförslag i budgeten för 2020

Regeringen har samlat alla förslag på skatte­området som regeringen aviserar och föreslår i budget­propositionen för 2020 på en egen sida.

Läs mer

 2019-09-20

Budgetpropositionen för 2020

Den 18 september överlämnade regeringen budget­propositionen för 2020 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att jobben ska bli fler, klimat­utmaningen mötas, välfärden tryggas i hela landet och…

Läs mer

 2019-09-20

Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte

Den 10 september lämnades slut­rapporten om regerings­uppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informations­utbyte över till energi- och digitaliserings­minister Anders Ygeman. Förenklat handlar uppdraget om att…

Läs mer

 2019-09-20

Sänkt krav på aktiekapital

Regeringen har i september överlämnat en lagråds­remiss till Lag­rådet med förslag om att det lägsta tillåtna aktie­kapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget gör…

Läs mer

 2019-09-20

Om du drabbats av företagskapning

Om du misstänker att någon försöker kapa ditt företag genom att göra en oriktig anmälan om registrering som till exempel styrelse- eller adress­ändring kontakta genast Bolags­verket.

Läs mer

 2019-09-20

Nya regler om stark kundautentisering vid onlinebetalning

Den 14 september 2019 införs nya regler om stark kund­autentisering inom EU enligt EU:s nya betaltjänstdirektiv PSD2 (Revised Payment Services Directive). Reglerna innebär i korthet att det krävs att man autentiserar…

Läs mer

 2019-09-20

Prisbasbelopp för 2020 fastställt

Regeringen har fastställt prisbas­beloppet och det förhöjda prisbas­beloppet till 47 300 kronor respektive 48 300 kronor för år 2020. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet…

Läs mer

 2019-09-20

Förstärkt avdrag för forskning och utveckling

I dag har företag rätt att göra en ned­sättning av arbets­givar­avgifterna med 10 procent för anställda som arbetar med FoU, det så kallade FoU-avdraget. Regeringen vill nu ytterligare sänka arbetsgivar­avgifterna för…

Läs mer

 2019-09-20

Grön skatteväxling

Regeringen presenterar ett förslag om skatte­reduktion i budget­propositionen för 2020. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och innebär att en skatte­reduktion på 1 650 kronor per år införs för den som bor…

Läs mer

 2019-09-05

Ny webbtjänst ska underlätta vid arbetsskada

Försäkringskassan och AFA Försäkring lanserar nu Arbetsskadeguiden – ett verktyg online som inte kräver inloggning och som hjälper till att hitta rätt information och väg framåt när du drabbats av en arbetsskada…

Läs mer

 2019-09-05

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.