Strax klar...
 
 

Skatteverket, FAR och SRF ska få fler att göra rätt från början

 2012-11-26

Skatteverket, FAR och SRF ska få fler att göra rätt från början

Skatteverket, FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) har kommit överens om att samarbeta för gemensam samhälls­nytta inför deklarations­året 2013. Sam­arbetet innebär att Skatte­verket kan få känne­dom om vilka deklarationer som med­lemmarna i FAR och SRF har med­verkat till att upprätta. Det är helt frivilligt för redovisnings­konsulterna, revisorerna, skatte­rådgivarna och deras kunder att lämna upp­gifterna till myndig­heten. Målet är att Skatte­verket ska kunna minska antalet onödiga kontroller.

– Om det är rätt från början behöver vi inte kontrollera i efter­hand. Det leder till mindre besvär och en större säker­het för skatte­betalarna, säger Jan-Erik Bäckman, chef för Skatte­verkets analys­enhet.

Samarbetet innebär att Skatteverket åter­kopplar kunskap om vilka typer av eventuella fel som hittats i del­tagande företags­deklarationer för att ytterligare stärka kvalitets­arbetet. Även om Skatte­verket och revisions- och redovisnings­branschen har, och ska ha, olika roller går det att sam­verka för gemen­sam nytta.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Skatteverket, FAR och SRF ska få fler att göra rätt från början

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.