Strax klar...
 
 

Utspridda BFN-regler samlas i ett regelverk

 2012-11-26

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade i början av november 2012 om en remiss på ett förslag till nytt allmänt råd med till­hörande väg­ledning om bokföring. Remissvaren ska vara inkomna i slutet av februari 2013.

BFNs nuvarande normgivning som avser bestämmelser i bokföringslagen (BFL) är utspridd i flera olika allmänna råd, rekommenda­tioner och uttalanden. Enligt förslaget samlas BFNs regler om arkivering, löpande bokföring och verifikationer samt behandlings­historik och system­dokumentation i ett samlat regelverk.

Förslaget motsvarar till stor del befintliga regler i den nuvarande norm­givningen. Nya regler har tillkommit efter ändringar i BFL, men också för att passa aktuella förhållanden och företagens behov samt för att förtydliga vissa frågor. Några av de nya reglerna är sådant som idag står i kommentarerna till de nuvarande allmänna råden.

Vägledningen har samma struktur som vägledningen Årsredovisning och koncern­redovisning (K3), d.v.s. med lagtext­rutor och kommentarer i anslutning till allmänna råds­punkterna. I förslaget till vägledning finns bara ett exempel med, och det behandlar bokföring vid kontant­försäljning. De exempel som finns i BFNs nuvarande norm­givning ska ses över och tas in i den nya vägledningen, och ytterligare nya exempel kan komma att tas fram.

Synpunkter skickas in i Word-format till bfn@bfn.se senast 28 februari 2013.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Utspridda BFN-regler samlas i ett regelverk

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.