Strax klar...
 
 

EU-förslag om revisionsregler strider mot närhetsprincipen

 2012-02-15

EU-förslag om revisionsregler strider mot närhetsprincipen

Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag till nya regler om revisorer och revision strider mot subsidiaritets­principen. Riksdagen beslutade att skicka ett så kallat motiverat yttrande till EU. Enligt subsidiaritets­principen, även kallad närhets­principen, ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära med­borgarna som möjligt.

Syftet med EU-kommissionens förslag är att regel­verket om revisorer och revision ska utformas på ett sätt som bidrar till den finansiella stabiliteten. De nya reglerna ska stärka revisorernas oberoende, för­bättra revisions­kvaliteten, göra revisions­marknaden mer konkurrens­utsatt och stärka EU:s inre marknad för revisions­tjänster. Frågor om revision av börs­noterade företag och finansiella företag ska brytas ut ur det nuvarande direktivet och i stället regleras i en förordning. Detta inne­bär att reglerna är direkt bindande för alla EU-länder och att länderna inte kan ha egna lagar på området. EU-kommissionen före­slår också ändringar i EU:s direktiv om revisorer och revision. I fort­sättningen ska direktivet delvis komplettera för­ordningen i fråga om börs­noterade företag och finansiella företag, delvis gälla enbart övriga företag.

Civilutskottet, som har granskat förslaget, är tveksamt till om EU-ländernas nationella lag­stiftning på området är ett så stort hinder mot EU:s inre marknad som EU-kommissionen anser. Utskottet ifråga­sätter starkt om det finns till­räckliga skäl för att reglera revisionen av börs­noterade företag och finansiella företag i en för­ordning. Utskottet ifråga­sätter också om för­slagen verkligen på ett ändamåls­enligt sätt bidrar till att uppnå EU-kommissionens syften.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet EU-förslag om revisionsregler strider mot närhetsprincipen

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.