Strax klar...
 
 

Anställda på revisionsföretag ska inte anmäla sig till registret mot penningtvätt

 2012-02-15

Anställda på revisionsföretag ska inte anmäla sig till registret mot penningtvätt

Registret mot penning­tvätt, som hanteras av Bolags­verket, har till ända­mål att tillhanda­hålla upp­gifter för den till­syn som Läns­styrelsen ska utöva enligt lagen om penning­tvätt. Läns­styrelsen har nyligen meddelat att redovisnings­konsulter och skatte­rådgivare som är verk­samma på revisions­företag inte ska anmäla sig till Bolags­verkets register. Detta gäller alltså även om revisions­företaget inte är ett registrerat revisions­bolag.

Tidigare har det rått osäker­het kring anmälnings­skyldig­heten för dessa yrkes­kategorier som är anställda vid icke-registrerade revisions­företag, efter­som det inte klart fram­går av lagen eller för­arbetena att de skulle vara undan­tagna.

Far, bransch­organisationen för revisorer och råd­givare, hade vänt sig till Läns­styrelsen för att få klar­het i frågan och därifrån har det nu alltså meddelats att anställda vid revisions­företag inte behöver anmäla sig till registret mot penning­tvätt. Att anställda på revisions­företag undan­tas från anmälnings­plikten beror på att företags­ledningen utgörs av revisorer som står under Revisors­nämndens tillsyn. För tydlig­hetens skull kan det även tilläggas att redovisnings­konsulter och skatte­rådgivare anställda vid registrerade revisions­bolag inte heller ska anmäla sig till registret.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Anställda på revisionsföretag ska inte anmäla sig till registret mot penningtvätt

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.