Strax klar...
 
 

Nya faktureringsregler för handel inom EU

 2012-03-19

Nya faktureringsregler för handel inom EU

Regeringen har överlämnat en proposition till riks­dagen med förslag om genom­förande av ett nytt EU-direktiv, fakturerings­direktivet. Målsättningen är att förenkla och förtydliga moms­reglerna om fakturering för företagen.

Bland annat föreslås att:

– det införs regler som klargör under vilka förut­sättningar de svenska fakturerings­reglerna ska användas vid gräns­över­skridande handel.

– att huvudreglerna för en fakturas inne­håll för­enklas och för­tydligas i olika avseenden.

– att klargörande regler införs om hur under­laget för beskattning bestäms när upp­gifterna är i en utländsk valuta.

I propositionen föreslås också att en så kallad faktura­datum­metod införs för att tydlig­göra reglerna för redovisningen av EU-handel med varor. Samtidigt införs en tids­frist för utfärdande av fakturor. Dess­utom före­slås regler som för­tydligar att den som utfärdar och tar emot fakturor är skyldig att säker­ställa att fakturan är äkta, oförändrad och läsbar från tiden för utfärdandet och under hela lagrings­tiden.

Förslagen innebär ändringar i mervärdes­skatte­lagen och ändringarna före­slås i huvud­sak träda i kraft den 1 januari 2013.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Nya faktureringsregler för handel inom EU

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.