Strax klar...
 
 

Utvärdering av jobbskatteavdraget

 2012-05-09

Efter uppmaning från riks­dagen har regeringen låtit Finans­departe­mentet utvärdera jobb­skatte­avdraget i grunden och prövat det mot andra reformer som ger liknande effekt. Jobb­skatte­avdragets effekter har utvärderats baserat på ekonomisk teori, empiriska studier och den faktiska ekonomiska utveck­lingen i Sverige sedan 2006.

Den samlade slutsatsen i utvärderingen är att jobb­skatte­avdraget leder till ökad syssel­sättning och att effekten är betydande. Såväl tidigare analyser som den faktiska ekonomiska utvecklingen sedan 2007 visar att jobb­skatte­avdraget leder till att fler deltar i arbets­kraften och att jäm­vikts­arbets­lös­heten sjunker, det vill säga den arbets­lös­het som är förenlig med en stabil inflation och ekonomisk balans i övrigt. För de äldre i befolkningen har jobb­skatte­avdraget till­sammans med sänkta social­avgifter lett till att syssel­sättningen ökat betydligt.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Utvärdering av jobbskatteavdraget

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.