Strax klar...
 
 

Förslag ska ge snabbare betalningar

 2012-05-09

Förslag ska ge snabbare betalningar

Utredaren Mikael Forsgren har över­lämnat sitt betänkande Snabbare betal­ningar till justitie­minister Beatrice Ask. Utredningen före­slår åtgärder som syftar till att leveran­törer av varor och tjänster ska få betalt snabbare. Förslagen har sin grund i ett EU-direktiv och tar sikte på att för­korta de avtalade betalnings­tiderna vid kommersiella transaktioner och till att skärpa sanktionerna vid betalnings­förseningar. Förslagen inne­bär bland annat följande:

– En ny sorts ersättning vid betalnings­förseningar införs och gäller vid kommersiella varu- och tjänste­transaktioner. En leverantör ska, utöver dröjs­måls­ränta, ha rätt till en försenings­ersättning på 450 kronor om en faktura inte betalas i tid. Leveran­tören behöver inte ha vid­tagit någon indrivnings­åtgärd, till exempel skickat ett inkasso­krav, för att ha rätt till ersättningen.

– Betalningstiden i förhållanden mellan företag ska inte få överstiga 60 dagar, om inte leverantören uttryckligen har god­känt en längre betalnings­period. När myndig­heter, kommuner etc köper varor eller tjänster av ett företag, ska betalnings­tiden normalt inte få över­stiga 30 dagar.

– Det ska inte vara tillåtet att avtala bort rätten till dröjs­måls­ränta. Vid affärer med en myndig­het ska det inte heller vara tillåtet att avtala om en lägre dröjs­måls­ränta än den lag­stadgade (referens­räntan med ett tillägg av åtta procent­enheter).

– Ersättningen för betalnings­påminnelse och inkasso­krav höjs med belopp som mot­svarar den för­sämring av penning­värdet som skett sedan beloppen senast justerades 2003.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2013.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Förslag ska ge snabbare betalningar

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.