Strax klar...
 
 

Ingen dubbelbeskattning vid försäljning av applikationer

 2013-10-17

Ny tillämpningsinformation för Skatteverket avseende svenska näringsidkares försäljning av applikationer ” 
src=”https://edison.se/content/images/nyhetsbrev/eb_sedlardubbla.jpg

Skatteverket har publicerat en ny tillämpnings­information angående moms på försäljning av applika­tioner. Anledningen är att Skatte­verket i ett tidigare ställnings­tagande har redo­gjort för sin upp­fattning i frågan vem som är skatt­skyldig när en svensk närings­idkare säljer applika­tioner via utländska närings­idkares marknads­platser. Det ställnings­tagandet inne­bär att svensk moms ska tas ut även i vissa fall då den utländske närings­idkaren betalar moms för samma försäljning. Konse­kvensen av detta är att dubbel­beskattning uppstår.

Den 1 januari 2015 införs nya regler för omsättnings­land för elektroniska tjänster vid försäljning till konsumenter. Moms kommer då att redo­visas i det land där kunden är etablerad. För att undvika dubbel­beskattnings­effekter fram tills de nya reglerna införs ska ställnings­tagandet inte tillämpas, och moms inte påföras, när båda dessa förut­sättningar är upp­fyllda:

  • Den svenska närings­idkaren omsätter applika­tionen till en privat­person inom EU.
  • Den svenska närings­idkaren kan visa att en utländsk beskattnings­bar person som har med­verkat vid försäljningen har betalat mervärdes­skatt för samma omsättning i ett annat EU-land.

Med den nya tillämpnings­informationen bekräftar Skatte­verket att man inte kommer att försöka ta ut svensk moms på försäljning av applikationer via markands­platser i avvaktan på de nya reglerna som träder ikraft 2015. Beslutet är välkommet och undan­röjer risk för att orimliga skatte­situationer i form av dubbel­beskattning uppkommer.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Ingen dubbelbeskattning vid försäljning av applikationer

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.