Strax klar...
 
 

Slutgiltigt förslag till nya 3:12-regler

 2013-10-17

I budgetpropositionen för 2014 presenterade regeringen sitt slut­giltiga förslag till nya 3:12-regler för del­ägare i fåmans­företag. För att över­huvud­taget få beräkna ett löne­baserat utrymme i fram­tiden måste du som del­ägare klara fyra­procent­spärren, d.v.s. du måste äga minst fyra procent av kapitalet i bolaget.

Regeringens lag­förlag inne­håller även vissa lättnader för de del­ägare som klarar fyra­procent­spärren i form av ett ökat löne­baserat utrymme och ett sänkt tak för löne­uttags­kravet. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014, men sänkningen av löne­uttags­kravet får effekt först beskattnings­året 2016.

Om de nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2014 får de en tillbaka­verkande effekt eftersom 2013 års löner och ägar­förhållanden påverkar beräkningen för inkomst­året 2014. Det är därför viktigt att redan nu analysera och planera sin situation inför år 2014.

De stora förlorarna med de före­slagna reglerna är de del­ägare som inte klarar fyra­procent­spärren. De får endast till­godo­räkna sig ett låg­beskattat gräns­belopp som upp­går till cirka 10,5 procent av aktiernas omkostnads­belopp enligt huvud­regeln, eller maximalt cirka 6 200 kronor enligt förenklings­regeln. I praktiken lär det inne­bära att utdelningar och kapital­vinster för dessa del­ägare kommer att beskattas i inkomst­slaget tjänst som huvud­regel. Vinnare är de del­ägare som klarar fyra­procent­spärren och som därmed får ett höjt löne­baserat utrymme samt ett fram­tida lägre löne­uttags­krav i det fall löne­uttags­kravet tidigare har upp­gått till 10 inkomst­basbelopp.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Slutgiltigt förslag till nya 3:12-regler

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.