Strax klar...
 
 

Företagarna är övervägande kritiska till budgetförslaget

 2014-10-29

Företagar­organisationen Företagarna har kommenterat regeringens budget:

– Regeringens utgångspunkt i finans­planen om att till­växt av fler jobb i det privata närings­livet är grunden för högre syssel­sättning är rätt, men de före­slagna höjningarna av arbets­givar­avgifterna och nya utredningar som berör närings­livets konkurrens­kraft med ökade kostnader, leder till ökad osäkerhet hos före­tagare och ovilja till investeringar, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna.

– Regeringens mål om Europas lägsta arbets­lös­het 2020 går inte att upp­nå när man som i denna budget gör det svårare för företagen som vill anställa. Extra­tjänster och traniee­jobben löser inte arbets­löshets­frågan. Det är företagares rekryteringar som löser arbets­löshets­frågan. Det är det enda som fungerar på kort och lång sikt.

Höjningar av arbets­givar­avgifterna för unga och äldre och andra förändringar på avgifts- och skatte­området skapar samman­taget ett reform­utrymme på 20 miljarder kronor. Av dessa går endast en bråk­del tillbaka till närings­området i form av satsningar och stimulanser.

– Fokus i budgeten handlar om att fördela kakan och inte hur man får den att växa. Det signalerar att regeringen ännu inte tagit till sig att fyra av fem nya jobb skapas i små företag. Sveriges väl­färd finansieras av jobben som skapas av företagare, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Satsningarna i budget­propositionen inne­håller också glädje­ämnen för små och medel­stora företagare. Viktigast är det nya hög­kostnads­skydd som införs 1 januari 2015 och som sänker små­företagens sjuk­kostnader. Det är även bra att regeringen ändrar verksamhets­inriktningen för det statliga risk­kapital­bolaget och att ALMI får ett förändrat uppdrag.

– Dessvärre över­skuggas de positiva förslagen av ned­dragningar på närings­området. Även RUT-avdraget halveras 2016. Det kommer att drabba företagare som vuxit fram i ljuset av RUT. Förslaget slår mot kvinnor som finns och agerar i den här branschen, både anställda och företagare.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Företagarna är övervägande kritiska till budgetförslaget

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.