Strax klar...
 
 

Skatteplanering med externa lån minskar statens intäkter med 4–5 miljarder

 2014-02-12

Skatteplanering med externa lån minskar statens intäkter med 4–5 miljarder

Skatteverket uppskattar att skatte­planering med externa lån i samband med företags­förvärv kan ge ränte­avdrag med 18–24 miljarder kronor. Det minskar statens skatte­intäkter med cirka 4–5 miljarder kronor varje år. Det framgår av en rapport som Skatte­verket överlämnat till regeringen.

Skatteverket fick i december 2012 i uppdrag av regeringen att fortsätta kart­läggningen av skatte­planering med ränte­avdrag i företags­sektorn. Denna gång har Skatte­verket kart­lagt skatte­planering med externa lån, det vill säga lån från banker och andra aktörer.

Den absoluta merparten av sådana externa lån avser inte skatte­planering. Det finns dock strukturer som Skatte­verket tolkar som sådan skatte­planering som avses med uppdraget. Det gäller främst när svenska holding­bolag används för förvärv av svenska bolag. Genom att låta ett svenskt holding­bolag stå som köpare och lån­tagare, kan ränte­avdrag göras i Sverige. Utgifter för räntor på interna och externa lån leder vid sådana förvärv ofta till att beskattningen hos de köpta bolagen helt elimineras.

– Motsvarande utländska holding­bolags­strukturer används inte alls i samma omfattning när svenska företag köper utländska företag, vilket skulle kunna förklaras med skillnader i skatte­regler för ränte­avdrag, säger Börje Noring, skatte­revisor vid Skatte­verket.

I uppdraget från regeringen ingick också att beskriva nya metoder för att kringgå de ränte­begränsnings­regler som införts 2009 för interna lån, det vill säga lån från företag i intresse­gemenskap. Skatte­verkets kart­läggning visar att det finns anledning att fortsätta bevaka och kontrollera hur området utvecklas för att pröva hur den nya lag­stiftning som gäller från den 1 januari 2013 fungerar och kan tillämpas.

De totala intäkterna från bolags­skatten i Sverige var ca 90 miljarder 2012.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Skatteplanering med externa lån minskar statens intäkter med 4–5 miljarder

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.