Strax klar...
 
 

Förslag ska minska svartarbete i byggbranschen

 2014-02-12

Nya regler för att minska svartarbete i byggbranschen

I en promemoria från Finans­departementet föreslås regler för personal­liggare och oannonserade kontroll­besök inom bygg­branschen. Syftet är att minska före­komsten av svart­arbete och skapa sundare konkurrens­förhållanden inom branschen.

Reglerna som föreslås är anpassade till bygg­branschens skiftande för­hållanden. Bygg­herren ska bland annat anmäla till Skatte­verket att bygg­verksamhet ska påbörjas och till­handa­hålla utrustning så att en elektronisk personal­liggare kan föras på bygg­arbets­platsen. De närings­idkare som sedan utför arbete på bygget ska ansvara för att deras anställdas närvaro dokumenteras i personal­liggaren.

Vidare föreslås att närings­idkaren ska skicka personal­liggaren till Skatte­verket en gång i månaden och att bygg­herren ska anmäla till Skatte­verket vilka närings­idkare som ska utföra bygg­verksam­het på bygg­arbets­platsen samt vilka personer som kommer att vara verk­samma i bygg­verksam­heten. Skatte­verket får då möjlig­het att göra avstämningar mellan dessa uppgifter. Systemet utvecklar såväl bygg­herrens som entre­pre­nörernas ansvar och bidrar bland annat till att synlig­göra entreprenörs­kedjan.

Skatteverket föreslås också kunna göra oannonserade kontroll­besök och utöva tillsyn på bygg­arbets­platserna. En kontroll­avgift ska kunna tas ut om skyldig­heterna inte följs.

Om byggherren är en privat­person ska reglerna dock inte tillämpas.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Förslag ska minska svartarbete i byggbranschen

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.