Strax klar...
 
 

Kartläggning visar: företagens uppgiftslämnande kan förenklas

 2014-02-12

Den 29 november lämnade Bolagsverket slut­rapporten Kart­läggning av företags uppgifts­lämnande till 14 myndig­heter till Närings­departe­mentet. Resultatet ger en samlad bild över de uppgifts­krav som myndig­heterna riktar till företag och visar att det finns en hel del som kan förbättras.

Myndigheter kan i större utsträckning än idag hämta uppgifter från varandra istället för att samla in dem från företag, d.v.s. åter­använda redan lämnade uppgifter. Så många som 30 av 38 grund­läggande uppgifter borde kunna åter­användas på detta sätt.

– De flesta av kraven är händelse­styrda, och uppgifter måste lämnas in av företag vid en viss händelse. Vi har kunnat se att dessa krav är som flest när före­tagaren vill börja med en ny verksamhet eller aktivitet. Då måste upp­gifter lämnas till flera myndig­heter. Här finns goda möjlig­heter för oss myndig­heter att sam­ordna och ta del av varandras upp­gifter för att göra det enklare för företagen, säger Monica Ljungmark Åfeldt som varit projekt­ledare på Bolags­verket.

Kartläggningen visar tydligt att kraven på att lämna in upp­gifter varierar beroende på inom vilken bransch företaget är verksamt. Branscher med flest uppgifts­krav är jord­bruk, skogs­bruk och fiske samt transport och maga­si­nering. Men utifrån antalet ärenden omfattar största delen av kraven samtliga branscher.

Det framgår också att små­företagare är mest utsatta

– Vi kan konstatera att kraven på uppgifts­lämnande drabbar små­företagare hårdare än större företag. Mindre företag kan ha svårt att anställa personal bara för att kunna full­göra kraven. Här finns det uppen­bara förbättrings­möjligheter.

Med stöd av kartläggningens resultat pågår redan nu åtgärder för att förenkla och minska uppgifts­lämnandet.

– I huvudsak jobbar myndig­heterna med för­ändringar i blanketter, utveckling av e-tjänster och åter­användning av uppgifter. Bland annat satsas det stort på nya och för­bättrade e-tjänster som ska styra inlämningen från papper till e-tjänster och göra det enklare, säger Monica Ljungmark Åfeldt.

I slutrapporten kan du bland annat läsa om vilken potential för ytter­ligare för­enklingar som finns, som till exempel det faktum att det på många av myndig­heternas webb­platser saknas information om många av upp­gifts­kraven.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Kartläggning visar: företagens uppgiftslämnande kan förenklas

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.