Strax klar...
 
 

Avdrag för reparation och underhåll av inventarier

 2015-03-26

Enligt inkomst­skatte­lagen får utgifter för reparation och under­håll av inventarier dras av omedel­bart. Enligt ett ställnings­tagande från Skatte­verket krävs det i sådant fall att utgifterna har kostnads­förts i räken­skaperna. Har detta inte gjorts ska utgifterna i stället dras av genom värde­minsknings­avdrag.

Frågeställningen är om ordet ”får” i bestämmelsen medör att det finns en val­fri­het för rätten till omedel­bart avdrag oavsett hur utgiften har behandlats i räken­skaperna? Påverkas svaret av om räken­skaps­enlig avskrivning eller rest­värdes­avskrivning används vid beräkning av värde­minsknings­avdrag på inventarier?

Frågan har upp­kommit bl.a. med anledning av införandet av Bokförings­nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års­redovisning och koncern­redovisning (K3). Principerna i K3 för s.k. komponent­avskrivning av materiella anläggnings­tillgångar kan med­föra att utgifter som tidigare kan ha kostnads­förts direkt nu redovisas som till­gångar. Detta kan gälla till­gångar som skatte­mässigt utgör såväl inventarier som byggnads- och mark­inventarier.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Avdrag för reparation och underhåll av inventarier

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.