Strax klar...
 
 

Förslag på området för skattetillägg och skattebrott

 2015-05-19

Förslag på området för skattetillägg och skattebrott

I en lagråds­remiss från regeringen före­slås för­ändringar av reglerna om skatte­tillägg och skatte­brott för att stärka rätts­säker­heten i skatte­förfarandet, bl.a. med beaktande av Europa­konventionen om de mänskliga rättig­heterna. Förändringarna gäller systemet med skatte­tillägg och skatte­brott samt frågor om normalt till­gängligt kontroll­material.

I lagrådsremissen föreslås huvudsakligen följande:

  • En spärreglering införs som inne­bär att åklagaren inte får inleda en skatte­brotts­process om Skatte­verket dess­förinnan har beslutat om skatte­tillägg gällande samma fråga och samma person. Omvänt får inte Skatte­verket besluta om skatte­tillägg om åklagaren har inlett en skatte­brotts­process.
  • Ett samlat sanktions­förfarande i en dom­stol införs: allmän dom­stol ska i sam­band med skatte­brotts­processen kunna besluta om även skatte­tillägg.
  • Reglerna om åtals­prövning i skatte­brotts­lagen justeras.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Förslag på området för skattetillägg och skattebrott

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.