Strax klar...
 
 

Så fungerar aktieägartillskott

 2015-09-30

Så fungerar aktieägartillskott

I ett mindre aktie­bolag är det viktigt att styrelsen ständigt är upp­daterad på bolagets ekonomiska situation. Det kan på kort tid upp­stå en kapital­brist som kräver ett snabbt agerande från styrelsen samt ett till­skott av kapital för att und­vika att bolaget blir likvidations­pliktigt.

När ett aktie­bolag registreras måste man ange hur stort aktie­kapital bolaget ska ha. Det är en buffert av eget kapital. Har denna buffert för­svunnit säger man att aktie­kapitalet är för­brukat. För att säker­ställa att aktie­bolaget verkligen har aktie­kapitalet intakt finns det bestäm­melser i 25 kapitlet aktie­bolags­lagen om hur styrelsen ska agera när det egna kapitalet under­stiger hälften av det regi­stre­rade aktie­kapitalet. Efter att ha upp­rättat en kontroll­balans­räkning och kallat till en första kontroll­stämma har styrelsen åtta månader på sig att åter­ställa hela aktie­kapitalet. Om kapital­bristen inte läks inom denna råd­rums­frist ska bolaget likvi­deras.

På Sveriges Redo­visnings­konsulters Förbunds (SRF) webb­plats för­klarar skatte­jurist Jonas Sjulgård mer om just aktie­ägar­tillskott som en metod att und­vika likvidations­plikten.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Så fungerar aktieägartillskott

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.