Strax klar...
 
 

BFN informerar om K-projektet

 2016-03-07

Under 2015 remitterade Bokförings­nämnden (BFN) ett förslag på regel­verk för års­bokslut. BFN arbetar samtidigt med att ta fram ett samlat regel­verk för års­redovisning som ska omfatta alla företags­former och som ska ersätta de nuvarande K2-regel­verken Års­redovisning i mindre aktie­bolag respektive Års­redovisning i mindre eko­nomiska föreningar.

I det nya K2-regelverket för års­redovisning ska bl.a. de ändringar som har beslutats i års­redovisnings­lagen (prop. 2015/16:3) arbetas in. BFN kommer också att ta ställning till ett antal enskilda tillämpnings­frågor som även de kommer att arbetas in i regel­verket. Det nya K2 för års­redovisning kommer att ha samma struktur som K3 Års­redovisning och koncern­redovisning.

Ett förslag på det nya K2 för års­redovisning kommer att skickas på remiss under våren 2016. BFN:s avsikt är att kunna fatta beslut om regel­verket under hösten 2016.

Det kommande regel­verket för års­bokslut är beroende av inne­hållet i det nya K2 för års­redovisning. Det är därför lämpligt att vänta med att fatta beslut om regel­verket för års­bokslut. Regel­verket skulle annars kort där­efter behöva ändras, vilket skulle medföra en omotiverad administrativ börda för berörda företag. Beslut om regel­verket för års­bokslut kommer därför att tas tidigast under hösten 2016.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet BFN informerar om K-projektet

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.