Strax klar...
 
 

Golv för statslåneräntan

 2016-09-23

Regeringen har överlämnat en lagråds­remiss med förslag om golv för stats­låne­räntan i skatte­lagstiftningen till Lagrådet.

Syftet med förslaget är att undvika oklar­heter om hur bestäm­melserna ska tillämpas och att förhindra att bestäm­melserna får oavsedda effekter om den genom­snittliga stats­låne­räntan eller stats­låne­räntan vid utgången av november blir 0 eller negativ.

Statslåne­räntan används som referens­ränta inom skatte­lagstiftningen. Förslaget omfattar bland annat bestäm­melserna om ränte­avdrags­begränsningar i närings­verksamhet, schablon­intäkt vid avsättning till periodiserings­fond, fördelnings­belopp vid ränte­fördelning, skatte­underlag för avkastnings­skatt på pensions­medel och värdering av bil­förmån och ränte­förmån.

De nya bestäm­melserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Golv för statslåneräntan

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.