Strax klar...
 
 

Frågor om redovisning och beskattning av dricks

 2016-09-23

Frågor om redovisning och beskattning av dricks – särskilt vid betalning med kontokort

Skatteverket har släppt ett ställnings­tagande som ersätter det tidigare Frågor om dricks – särskilt vid betalning med konto­kort från den 29 juni 2015. Anledningen är att Skatte­verket har fått många följd­frågor som avser den praktiska hanteringen av dricks och i detta ställnings­tagande behandlas därför även vissa sådana frågor.

Kommen­tarerna om bokföring av dricks har också utökats. Ställnings­tagandet innebär ingen ändring av de rätts­frågor som besvarades i det tidigare ställnings­tagandet. Vad som sägs om hantering av dricks medför inte att det upp­kommer något till­kommande krav på att ett kassa­register ska ha vissa funktioner. Ställnings­tagandet inne­bär alltså inte något krav på utbyte eller upp­gradering av ett kassa­register.

I främst restaurang­näringen före­kommer det att gäster betalar dricks som är en frivillig betalning utöver vad som står på notan. Dricks kan betalas kontant eller som ett extra belopp med konto­kort eller på annat elektroniskt sätt, t.ex. med smarttelefon.

Dricks som personalen själv tar hand om i form av kontanter utgör inte inkomst för företaget och företaget ska inte redovisa detta som lön till anställda. Dricks som en anställd erhåller direkt från gäster utgör skatte­pliktig ersättning för arbete och ska tas upp som inkomst av tjänst i inkomst­deklara­tionen. Om däremot företaget tar hand om den kontanta dricksen och arbets­givaren efter eget bestäm­mande fördelar den bland personalen utgör dricksen inkomst för företaget och lön för de anställda.

I en enskild närings­verksamhet utgör dricks som närings­idkaren själv tar hand om inkomst i närings­verksamheten. Detsamma gäller i handels­bolag om handels­bolags­delägarna tar hand om dricksen. I aktie­bolag utgör dricks inkomst i närings­verksam­heten för företaget om omständig­heterna inte är sådana att personalen får ta hand om dricksen.

Dricks som betalas med konto­kort kan personalen inte förfoga över eftersom betalningen kommer in på företagets konto. Om ett företag tillåter att sådan dricks utgör personalens dricks får företaget i samband med kort­betalningen en skuld till personalen som motsvaras av dricks­beloppen. Om företaget även tillåter att skulden får regleras direkt genom att personalen tar motsvarande belopp kontant ur kassan utgör detta en sådan förändring av växel­kassan som – enligt Skatte­verkets före­skrifter om användning av kassa­register – ska registreras i kassa­registret. Uppkomsten av sådan skuld och regleringen av skulden utgör affärs­händelser som enligt bokförings­lagen utlöser bokförings­skyldighet. I företagets bokföring ska det därför finnas underlag som visar skuldens uppkomst och hur den har reglerats med betalning till olika personer. Sådan dricks utgör inte inkomst för företaget.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Frågor om redovisning och beskattning av dricks

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.