Strax klar...
 
 

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag

 2011-10-20

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag

I en proposition från regeringen lämnas förslag på vissa ändringar inom företagsbeskattningens område. Det föreslås att de så kallade Lundin­reglerna ska avskaffas. För att mot­verka risk för skatte­planering föreslås att avdrag för ned­skrivning och förlust på lager­andelar bara får göras om värde­nedgången eller förlusten är verklig. Den generella regeln för lager­andelar motsvarar den som redan finns för kapital­tillgångar.

Några förslag berör beskattning av delägare i handelsbolag. Förslagen är följd­ändringar med anledning av reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handels­bolags­sektorn som trädde i kraft den 1 januari 2010.

I propositionen lämnas också några förslag på ändringar i reglerna om skal­bolags­beskattning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2012. En ändring i skatte­betalnings­lagen (1997:483) som rör skal­bolags­beskattning före­slås dock träda i kraft redan den 31 december 2011.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.