Strax klar...
 
 

Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

 2012-02-15

I en lagrådsremiss föreslås att det införs regler som klar­gör under vilka förut­sättningar de svenska fakturerings­reglerna ska tillämpas vid gräns­över­skridande handel. Vidare för­enklas och för­tydligas huvud­reglerna för en fakturas inne­håll i olika avseenden. Vidare före­slås också att regler ska införas som klar­gör hur beskattnings­underlaget bestäms när upp­gifterna är i en utländsk valuta.

Vad gäller tiden för redovisning av mer­värdes­skatten görs reglerna tydligare när det gäller redovisningen av EU-handel med varor genom att en så kallad faktura­datum­metod införs. Metoden inne­bär att redovisning, som huvud­regel, ska ske för den period då fakturan har utfärdats. Samtidigt införs en tids­frist för utfärdande av fakturor vid EU-handel med varor och tjänster. Regler införs också som ger en behörig myndig­het i ett annat EU-land rätt till omedel­bar elektronisk åtkomst till elektroniska fakturor som bevaras av en närings­idkare, om mer­värdes­skatten ska betalas i detta land.

Dessutom införs regler som för­tydligar att den som utfärdar och tar emot fakturor är skyldig att säker­ställa att fakturan är äkta, oförändrad och läs­bar från tiden för utfärdandet och under hela lagrings­tiden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.