Strax klar...
 
 

Revisionsberättelsen i ny kostym

 2012-03-19

Revisionsberättelsen i ny kostym

Känner du inte igen revisions­berättelsen? Tror du att den är oren? Ingen fara! Från 2011 tillämpar vi i Sverige den internatio­nella revisions­standarden ISA (International Standards on Auditing). Det betyder också att revisions­berättelsen har fått en ny utform­ning. Enligt Bengt Skough, godkänd revisor på bransch­organisationen FAR, finns det flera skillnader.

Den största skillnaden är att berättelsen är indelad i två delar: rapport om års­redo­visningen och rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar.

– Rubriksättningen är också ny. Kursiv stil betyder inte längre att revisions­berättelsen avviker från standard, det vill säga den inte är oren, säger han.

Bengt Skough påpekar att revisorns ansvar inte har för­ändrats. Även styrelse och vd har kvar samma ansvar för års­redovisningen och för­valtningen. För revisorn inne­bär den nya revisions­berättelsen dock ett annat sätt att skriva, eftersom han eller hon bland annat måste ange grund för sitt uttalande.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Revisionsberättelsen i ny kostym

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.