Strax klar...
 
 

Regeringen utreder ny beskattning av personaloptioner

 2013-06-17

Regeringen utreder ny beskattning av personaloptioner

För att främja tillväxt och nya jobb behöver Sverige fler innovativa och snabb­växande företag. Forskning visar att ett litet antal snabb­växande företag står för en mycket stor andel av syssel­sättnings­ökningen.

– I Sverige finns goda grund­läggande förutsättningar för fler gasell­entreprenörer tack vare en stark ägande­rätt, tillgång på kapital, tämligen gynn­samma regelverk, väl­utbildad arbets­kraft och kompetenta och icke-korrupta myndig­heter. Trots detta intar vi en medioker position när det gäller antalet snabb­växare bland jämför­bara länder. En viktig orsak till detta är vårt skatte­system som ofta gynnar redan etablerade och stora företag på bekostnad av nya start-ups och entreprenöriell verksamhet, säger Annie Lööf.

För att främja entreprenör­skap och innovationer behöver vi därför nya lösningar. En modell som fungerat mycket bra i USA är personal­optioner. De används ofta av nystartade företag som har en god idé men ännu inte har vinster och kassa­flöden för att anställa den nyckel­personal som krävs. Personal­optioner innebär en rätt för de anställda att i framtiden köpa aktier till ett i förväg bestämt pris eller på förmånliga villkor. Detta är ofta ett utmärkt sätt att attrahera personer med nyckel­kompetens till exempel till ett ungt forsknings­bolag, när det ännu har svårt att betala marknads­mässiga löner och ersättningar. De som över­väger att gå till ett ungt tillväxt­företag från en trygg anställning i ett stort etablerat företag upplever ofta riskerna som allt för stora. Personal­optioner kan minska denna risk.

– I Sverige används detta instrument nästan inte alls. Forskare har lyft fram detta som ett stort hinder för innovativa entreprenörer och växande företag. Därför kommer regeringen nu att utreda förändringar av beskattningen av personal­optioner, säger Annie Lööf.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Regeringen utreder ny beskattning av personaloptioner

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.