Strax klar...
 
 

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

 2014-10-29

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

I en proposition från regeringen före­slås vissa ändringar av den så kallade faktura­modellen för hus­avdraget i syfte att förbättra dess funktion. Det föreslås att under­laget i samband med att utförare begär utbetalning från Skatte­verket ska inne­hålla uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än hus­hålls­arbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts.

En begäran om utbetalning ska endast kunna lämnas elektroniskt. Om det finns särskilda skäl får Skatte­verket medge befrielse för högst sex månader från skyldig­heten att lämna begäran elektroniskt. Ansökan om befrielse ska göras senast den 30 april 2015. Utbetalning ska vidare endast kunna ske till utförarens konto. Betalnings­säkring ska kunna ske för att säker­ställa åter­betalning enligt lagen om förfarandet vid skatte­reduktion för hus­hålls­arbete. Kommunicerings­bestämmelsen i den lagen anpassas till det nya skatte­förfarandet. Vidare förtydligas ett antal ytterligare bestämmelser.

De föreslagna lag­ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Förbättringar av husavdragets fakturamodell

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.