Strax klar...
 
 

Nya bokföringsregler från Bokföringsnämnden

 2014-02-12

Nya bestämmelser om bokföring från Bokföringsnämnden

Den 5 december 2013 beslutade Bokförings­nämnden (BFN) att anta allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring med till­hörande väg­ledning. Det allmänna rådet inne­håller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskaps­information samt system­dokumentation och behandlings­historik.

Det nya allmänna rådet ska tillämpas för det räken­skapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räken­skapsår som inleds tidigare. Punkt 2.17, som rör rättelse av bokförings­post, ska tillämpas först för det räken­skapsår som inleds efter 31 december 2014 men får även det tillämpas tidigare.

I samband med att BFN antog det nya allmänna rådet om bokföring beslutade man också att upphäva viss äldre norm­givning som omfattas av det nya allmänna rådet. En lång rad allmänna råd, uttalanden och rekommenda­tioner om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskaps­information samt system­dokumentation och behandlings­historik ska upp­höra att gälla vid utgången av december 2013.

Den 5 december 2013 beslutade BFN även om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2006:1) för enskilda närings­idkare som upprättar förenklat års­bokslut och (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och registrerade tros­samfund som upprättar förenklat års­bokslut, liksom ändringar i de till­hörande väg­ledningarna. Anledningen är dels att BFN samma dag fattade beslut om att anta det nya allmänna rådet om bokföring, dels de nya bestämmelserna i skatte­förfarande­lagen.

Ändringarna i K1 innebär att de flesta bestämmelser som rör bokföring upphävs. Ändringarna inne­bär också en anpassning till skatte­förfarande­lagen, bl.a. att moms inte längre redovisas i inkomst­deklarationen.

Alla ändringarna ska tillämpas för det räken­skapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räken­skapsår som inleds tidigare.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Nya bokföringsregler från Bokföringsnämnden

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.