Strax klar...
 
 

Revisorer och revision – nya EU-regler

 2014-03-18

Revisorer och revision – nya EU-regler

Nya EU-regler om revisorer och revision antas sanno­likt inom den närmaste tiden. Reglerna syftar bland annat till att höja kvaliteten på revisionen inom EU och att stärka den finansiella stabili­teten.

Regeringen har vid samman­trädet den 13 mars 2014 beslutat att en särskild utredare ska över­väga vilka lag­ändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU-reglerna. Uppdraget aktualiserar frågor om bland annat revisions­utskott, val och entledigande av revisorn, revisorns opartisk­het och själv­ständighet i för­hållande till revisions­klienten, sanktioner samt det allmännas tillsyn över revisorer och revisions­klienter.

Utredaren ska också överväga om ansvars­fördelningen mellan bolagets revisor, styrelse och verk­ställande direktör bör förtydligas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2015.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Revisorer och revision – nya EU-regler

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.