Strax klar...
 
 

Ny lag om näringsförbud

 2014-03-18

Ny lag om näringsförbud

I en lagrådsremiss föreslås att kretsen av personer som kan meddelas närings­förbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verk­sam­het, oavsett i vilket associations­rättslig form verk­sam­heten bedrivs. Vidare utvidgas det så kallade ställnings­ansvaret, som inne­bär att vissa funktio­närer i en juridisk person alltid presumeras leda verk­sam­heten, till att omfatta även vissa före­trädare för utländska filialer och stiftelser.

Lagrådsremissen innehåller vidare en analys av hur processer om närings­förbud för­håller sig till Europa­konventionens dubbel­prövnings­förbud. För att förhindra att processer förs i strid med för­budet före­slås vissa ändringar när det gäller möjlig­heten att för­länga ett närings­förbud.

I lagrådsremissen finns också förslag som syftar till att effektivi­sera Krono­fogde­myndig­hetens tillsyn över att meddelade närings­förbud följs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2014.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Ny lag om näringsförbud

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.