Strax klar...
 
 

Skattereglerna vid generationsskiften ses över

 2014-03-18

Skattereglerna vid generationsskiften ses över

För att göra skatte­reglerna vid generations­skiften i fåmans­företag mer ändamåls­enliga får en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften.

I Sverige är 90 procent av alla företag ägda av en eller ett fåtal personer, ofta en familj. Skatten för den som över­låter sitt företag inom familjen kan i dag, i vissa fall, bli mer än dubbelt så hög som för den som säljer företaget till en extern part.

Utredaren ska därför säker­ställa att avyttring av kvalifi­cerade andelar i fåmans­företag i möjligaste mån beskattas på ett lik­formigt sätt oavsett om avyttring sker inom eller utom närstående­kretsen. Det är samtidigt ange­läget att reglerna inte öppnar upp för inkomst­omvandling eller kring­gåenden av 3:12-reglerna.

Utredaren ska kart­lägga och analysera om karens­regeln utgör ett hinder vid ägar­skiften till närstående, analysera om det bör vara neutral beskattning mellan fåmans­företags­delägare som genom­för ägar­skifte inom respektive utom närstående­kretsen och föreslå lämpliga förändringar, om de slut­satser som kan dras av analysen visar att det finns ett behov.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Skattereglerna vid generationsskiften ses över

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.