Strax klar...
 
 

Tredjelandsvistelse saknar betydelse för skattebefrielse vid utlandsarbete

 2014-03-18

Skatteverkets tolkning av sexmånadersregeln underkänd

Högsta förvaltnings­domstolen bekräftar att det vid tillämpning av sex­månaders­regeln inte finns något hinder mot att vistas och arbeta i flera länder.

Skatterätts­nämnden har tidigare, i ett förhands­besked från den 5 juli 2013, under­känt Skatte­verkets ställnings­tagande avseende den så kallade ”96-dagars­regeln”. Högsta förvaltnings­domstolen delar nu i en dom (mål nr 5143-13) Skatterätts­nämndens bedömning.

Högsta förvaltnings­domstolens avgörande är en slutlig bekräftelse på den tolkning av sex­månaders­regeln som varit veder­tagen fram till 2010, då Skatte­verket publi­cerade sitt ställnings­tagande i frågan. Det kan därmed konstateras att Skatte­verket saknar stöd för sitt ställnings­tagande att begränsa det totala antalet tillåtna dagar i Sverige och i tredje land till 96 dagar under ett och samma anställnings­år. De dagar som är relevanta för tillämpningen är istället de som fram­går av lag­texten, det vill säga maximalt 72 dagar i Sverige per anställningsår.

Domen innebär att personer som arbetar och vistas utom­lands i minst sex månader inte behöver begränsa antalet dagar i tredje land under utlands­vistelsen för att kunna undan­ta inkomsten från svensk beskattning under förut­sättning att den är beskattad i verksam­hets­landet.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Tredjelandsvistelse saknar betydelse för skattebefrielse vid utlandsarbete

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.