Strax klar...
 
 

Skattereglerna för incitamentsprogram ses över

 2014-03-18

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över skatte­reglerna för finansiella instrument som till­delas nyckel­personer. Syftet är att skapa konkurrens­kraftiga regler för företag och främja tillväxt

Att kunna erbjuda nyckel­personer finansiella instrument som optioner och andra aktie­relaterade incita­ment är ett viktigt verktyg för att främja företags konkurrens­kraft, framför­allt för ny­startade och mindre företag. Aktie­relaterade incitaments­program har länge även använts som ett viktigt komple­ment för att förbättra ägar­styrningen av företag.

Värdering av optioner är svårt och kompli­ceras ytter­ligare om de företag som berörs är små och onoterade. Detta leder till att beskatt­ningen kan bli svår att förutse.

Regeringen ger mot denna bak­grund en särskild utredare i upp­drag att se över skatte­reglerna för aktie­relaterade incitaments­progam. Avsikten är att skatte­reglerna ska för­bättras sam­tidigt som grund­läggande skatte­rättsliga principer ska beaktas. Utredaren ska bl.a. kart­lägga olika typer av incitaments­program och analysera hur skatte­reglerna påverkar utformningen av programmen. Utredaren ska också analysera behovet av att förtydliga eller förändra skatte­reglerna och lämna förslag till de för­ändringar som utredaren finner lämpliga.

– Detta är en mycket väl­kommen utredning, och inte en dag för tidigt. Vi hoppas den gör att entrepre­nörer lättare ska kunna knyta kompetens till sig tidigt, säger Annika Fritsch, skatte­expert på Företagarna.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Skattereglerna för incitamentsprogram ses över

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.