Strax klar...
 
 

Regeringen fortsätter stödja företagsinkubatorer

 2014-04-17

Regeringen fortsätter stödja företagsinkubatorer

Idag, onsdag 16 april, beslutar regeringen att Vinnova ska vara ansvarig myndig­het för det statliga stödet till inkuba­tion i fram­tiden. Beslutet inne­bär att Vinnova ska genom­föra lång­siktiga insatser med mål­sättningen att öka antalet nya och kunskaps­intensiva till­växt­företag i Sverige. Tillsammans med Almi ska Vinnova vidare­utveckla det statliga stödet på området.

Insatserna ska särskilt riktas mot inkuba­torer som uppvisar förmåga att fram­gångs­rikt stödja utveckling av affärs­idéer med hög kunskaps­höjd och internationell marknads­potential i nya till­växt­företag. Uppdraget ska finansieras inom de anslag som regeringen till­delar Vinnova.

– Inkubatorerna utgör ett viktigt verktyg för att skapa en kreativ och dynamisk företags­miljö. De erbjuder stöd och råd­givning för kunskaps­intensiva och snabb­växande företag i tidiga faser att utveckla affärs­idéer och komma ut på inter­natio­nella marknader. Möjlig­heten att verka inom en inkubator ökar ofta företagets attraktions­kraft för både investeringar och för kund­beställningar. Därför är jag väldigt glad att inkubations­insatserna fortsätter i Vinnovas regi, säger Annie Lööf.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Regeringen fortsätter stödja företagsinkubatorer

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.