Strax klar...
 
 

Ingen skatt på uttaget från handelsbolaget

 2014-04-17

Ingen skatt på uttaget från handelsbolaget

I en dom från Kammar­rätten i Jönköping ansågs ett uttag från ett handels­bolag som ägdes av annat handels­bolag inte utgöra ett uttag enligt 22 kap. 3 § IL. Någon uttags­beskattning kunde därför inte ske.

Kammarrätten (i likhet med förvaltnings­rätten) ansåg att lag­texten endast omfattar uttag i ett handels­bolag då handels­bolaget är direkt­ägt av en skatt­skyldig delägare. Eftersom det del­ägande subjektet i det här fallet inte är skatt­skyldigt ansåg kammar­rätten att uttaget inte omfattades av lag­textens orda­lydelse. Enligt kammar­rätten skulle en annan tolkning av lag­texten strida mot legalitets­principen.

Skatte­verket delar inte kammar­rättens upp­fattning och har därför över­klagat domen till Högsta förvaltnings­domstolen.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Ingen skatt på uttaget från handelsbolaget

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.