Strax klar...
 
 

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

 2014-04-17

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Riksdagen har beslutat att sättet att räkna ut så kallad ränte­skillnads­ersättning vid bostads­lån ska bli rätt­visare. Den nuvarande modellen kan göra det oproportio­ner­ligt dyrt för konsu­menten att i förtid betala ett bostads­lån med bunden ränta. Syftet är att ränte­skillnads­ersättningen ska bli mer rimlig och bättre mot­svara bankens förlust. En lägre ränte­skillnads­ersättning gynnar även konsu­menternas rörlig­het på bank­marknaden och leder därmed till bättre konkurrens.

Enligt den nuvarande modellen beräknas ränte­skillnads­ersättningen på räntan på stats­papper av olika slag. De nya reglerna inne­bär att ersättningen ska beräknas på räntan på bostads­obligationer.

Det införs också en begränsning av bankens rätt att få betalt i förtid när den säker­het som ställts för lånet har för­sämrats på grund av en allmän pris­nedgång på bostads­marknaden. En sådan ned­gång ska aldrig ge banken rätt att säga upp lånet i förtid. Lag­ändringarna börjar gälla den 1 juli 2014.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.